Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Lukijalta: Ikääntyminen lisää kolaririskiä

Tutkimuksissa on todettu, että 65 ikävuoden jälkeen kuljettajan iällä on merkitystä liikenneturvallisuuteen. Onnettomuusriski lisääntyy 70 ikävuoden jälkeen. Vakavissa liikenneonnettomuuksissa he ovat yliedustettuina. Useimmiten syynä on havainto- ja ajovirheet sekä sairauskohtaukset. Sen sijaan alkoholiin liittyviä liikenneonnettomuuksia ikääntyville henkilöille sattuu vähemmän.

Seuraavan 20 vuoden aikana ajokorttien määrä kasvaa 75-79-vuotialla 2,5 kertaiseksi ja yli 80-vuotiailla nelinkertaiseksi. Liikenteessä on yhä enemmän 70-90-vuotiaita, jotka myös ajavat autolla. Liikenneturvan mukaan 2011-2015 kuolemaan johtaneita moottoriajoneuvo-onnettomuuksia joissa kuljettaja oli 65 vuotta tai vanhempi, oli 190. Näistä sairaskohtauksia oli 39, havaintovirheitä 24, ajoneuvon käsittelyvirheitä 16, rattiin nukahtaminen 6 sekä ennakointi- tai arviointivirheitä 5 prosentissa. Ruotsissa on julkaistu (2018) raportti yli 64-vuotiaista kuljettajista ja tutkittu heidän sairauksien riskitekijöitä liikenteessä. Niistä merkittävimpiä olivat diabetes, epilepsia, alkoholi, huumeet ja psyykkiset sairaudet. Samankaltainen tulos on raportoitu myös Suomesta.