Ikääntyneet
”Kahvittelu- ja juoruamishetkien jatkaminen on tällä hetkellä aika tyhmää” – Lapin Kansan haastattelemat yli 70-vuotiaat ihmettelevät, miksi osa ei noudata ohjeita

”Kah­vit­te­lu- ja juo­rua­mis­het­kien jat­ka­mi­nen on tällä het­kel­lä aika tyhmää” – Lapin Kansan haas­tat­te­le­mat yli 70-vuo­tiaat ih­met­te­le­vät, miksi osa ei noudata ohjeita

19.03.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Ikääntyminen lisää kolaririskiä
Lukijalta Mielipide Pekka Rainio

Lu­ki­jal­ta: Ikään­ty­mi­nen lisää ko­la­ri­ris­kiä

06.02.2020 11:15 0
Tilaajille
Arvokas vanhuus syntyy tuesta ja hellyydestä – Rovaniemen teatteri haluaa herättää yhteiskunnallista keskustelua vanhushoivasta ja työssäjaksamisesta

Arvokas vanhuus syntyy tuesta ja hel­lyy­des­tä – Ro­va­nie­men teat­te­ri haluaa he­rät­tää yh­teis­kun­nal­lis­ta kes­kus­te­lua van­hus­hoi­vas­ta ja työs­sä­jak­sa­mi­ses­ta

27.11.2019 06:30 0
Tilaajille