Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

"A­jo­ko­kee­seen tulee niin heik­ko­ta­soi­sia kul­jet­ta­jia, että se vaa­ran­taa ajo­tut­kin­non vas­taan­ot­ta­jien työ­tur­val­li­suu­den" – en­tis­ten lii­ken­ne­po­lii­sien ja ajo-opet­ta­jien mukaan moni yrittää suo­rit­taa ajo­ko­keen mi­ni­mi­mää­räl­lä ajo-ope­tus­ta

Nykyinen ajokorttilaki mahdollistaa inssiajon minimimäärällä opetusta. Tämä voi selvityksen mukaan aiheuttaa vaaratilanteita liikenteessä, eikä ajotutkinnon vastaanottajalla ole enää oikeutta määrätä kuljettajalle lisäoppitunteja.


Pohjolan autokoulun vastaava liikenneopettaja Sauli Nousiainen ja toista kuukautta autokoulua käyvä Suvi Pernu, joka saa näillä näkymin ajo-oikeuden jo 17-vuotiaana.
Pohjolan autokoulun vastaava liikenneopettaja Sauli Nousiainen ja toista kuukautta autokoulua käyvä Suvi Pernu, joka saa näillä näkymin ajo-oikeuden jo 17-vuotiaana.
Kuva: Jouni Porsanger

Nykyinen ajokorttilaki vaarantaa ajotutkinnon vastaanottajien työturvallisuuden, kerrotaan Liikkuvan poliisin Perinneyhdistyksen tiedotteessa ajokokeeseen liittyviä riskejä kartoittavasta selvityksestä.