Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tiet­ty­jen ajo­ko­kei­den suo­rit­ta­mi­nen au­to­maat­ti­vaih­tei­sel­la autolla hel­pot­tu­mas­sa – tar­koi­tuk­se­na pa­ran­taa tut­kin­to­ajo­neu­vo­jen saa­ta­vuut­ta

Ajokorttiasetukseen on odotettavissa muutoksia. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää asetusluonnoksesta lausuntoja 8. syyskuuta mennessä.

Ministeriö valmistelee ajokorteista annettuun valtioneuvoston asetukseen muutoksia, jotka liittyvät ajo- tai käsittelykokeen suorittamiseen automaattivaihteisella ajoneuvolla.

Muutoksen taustalla on EU-direktiivi.

Ajokorttilain mukaan henkilö, joka suorittaa ajokokeen tai käsittelykokeen automaattivaihteisella ajoneuvolla, saa kuljettaa ajokortin saamisen jälkeen ainoastaan automaattivaihteista ajoneuvoa.

Poikkeuksia ovat tähän mennessä olleet C-, CE-, D- ja DE-luokan ajo-oikeudet, jos henkilö on aikaisemmin suorittanut jonkin ajoneuvoluokan ajokokeen manuaalivaihteisella ajoneuvolla.

Näihin poikkeuksiin halutaan nyt lisätä BE-, C1-, C1E-, D1- ja D1E -ajokorttiluokat, jotka oikeuttavat ajoneuvoyhdistelmien kuljettamiseen.

Uudistus helpottaisi tutkintoajoneuvojen saatavuutta ja lisäisi oman ajoneuvon käyttömahdollisuutta ajokokeessa, koska nykyään raskaskalusto on usein automaattivaihteista.

Lisäksi tutkintoajoneuvojen vaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi A2-luokan moottoripyörissä. Asetusmuutoksella päivitettäisiin tutkintoajoneuvon kuutiotilavuutta koskevat vaatimukset nykytilannetta vastaavaksi ja helpotettaisiin tutkintoajoneuvojen saatavuutta.

Muutoksen ansiosta myös puolustusvoimissa koulutetut voisivat saada A2-luokan ajo-oikeuden.