Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kuntoilu
Ylitornio valmistautuu kuntotalo-uimahallin remonttiin – 5,5 miljoonaa maksava remontti on kunnalta iso satsaus

Yli­tor­nio val­mis­tau­tuu kun­to­ta­lo-ui­ma­hal­lin re­mont­tiin – 5,5 mil­joo­naa maksava re­mont­ti on kun­nal­ta iso satsaus

12.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Iso osa koululaisista on niin huonossa kunnossa, että se vaikeuttaa heidän arjessa selviytymistään – oikotietä liikunnalliseen muutokseen ei ole olemassa
Pääkirjoitus

Iso osa kou­lu­lai­sis­ta on niin huo­nos­sa kun­nos­sa, että se vai­keut­taa heidän arjessa sel­viy­ty­mis­tään – oi­ko­tie­tä lii­kun­nal­li­seen muu­tok­seen ei ole ole­mas­sa

15.12.2022 20:00 2
Tilaajille
"Tarvitaanko uusia ideoita? Eikö Tahko keksinyt jo kaiken?" – Tahko-innovaatiuoseminaari ensi tiistaina Rovaniemellä

"Tar­vi­taan­ko uusia ideoi­ta? Eikö Tahko kek­si­nyt jo kai­ken?" – Tah­ko-in­no­vaa­tiuo­se­mi­naa­ri ensi tiis­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

18.10.2022 12:59 1
Päiväkirja: Onko kuntoportaissa mitään järkeä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Onko kun­to­por­tais­sa mitään järkeä

05.09.2022 07:30 6
Tilaajille
Viikon kuva: Pohjetreeniä portaissa
Kolumni

Viikon kuva: Poh­je­tree­niä por­tais­sa

03.06.2022 05:00
Tilaajille
Kisassa otetaan itsestä mittaa! - nelikymppiset torniolaisnaiset innostuivat crossfitkilpailuista

Kisassa otetaan itsestä mittaa! - ne­li­kymp­pi­set tor­nio­lais­nai­set in­nos­tui­vat cross­fit­kil­pai­luis­ta

04.05.2022 14:09 1
Lasten ja nuorten rapakunto alkaa koheta, kun vanhemmat ryhtyvät näyttämään liikkumisen esimerkkiä
Pääkirjoitus

Lasten ja nuorten ra­pa­kun­to alkaa koheta, kun van­hem­mat ryh­ty­vät näyt­tä­mään liik­ku­mi­sen esi­merk­kiä

22.12.2021 06:00 3
Tilaajille
Kemijärven uusi Elinkaaripuisto tarjoilee voimaa lihaksiin

Ke­mi­jär­ven uusi Elin­kaa­ri­puis­to tar­joi­lee voimaa li­hak­siin

06.10.2021 18:07
Tilaajille
Vuoden jutut: Erkki Anunti säikyttelee rannaltakatsojia uimalla keskellä Kemijokea – tällainen on Suomen vanhin teräsmies, jonka ruutuvihkojen harjoituskilometrit yltäisivät lähes yhdeksän kertaa maapallon ympäri

Vuoden jutut: Erkki Anunti säi­kyt­te­lee ran­nal­ta­kat­so­jia uimalla kes­kel­lä Ke­mi­jo­kea – täl­lai­nen on Suomen vanhin te­räs­mies, jonka ruu­tu­vih­ko­jen har­joi­tus­ki­lo­met­rit yl­täi­si­vät lähes yh­dek­sän kertaa maa­pal­lon ympäri

31.12.2021 14:22 20
Tilaajille
Suomessa on yli miljoona sauvakävelijää – Kävelykipinä-kampanja innosti suomalaisia kävelemään vielä lisää

Suo­mes­sa on yli mil­joo­na sau­va­kä­ve­li­jää – Kä­ve­ly­ki­pi­nä-kam­pan­ja innosti suo­ma­lai­sia kä­ve­le­mään vielä lisää

01.07.2021 14:03 1
Tilaajille
Lenkkipolut kutsuvat jo, kysyimme miten peruskunnon kohotus kannattaisi aloittaa

Lenk­ki­po­lut kut­su­vat jo, ky­syim­me miten pe­rus­kun­non kohotus kan­nat­tai­si aloit­taa

06.04.2021 07:00
Tilaajille
Lasten heikko kestävyyskunto ennakoi kansantautien uutta nousua
Pääkirjoitus

Lasten heikko kes­tä­vyys­kun­to ennakoi kan­san­tau­tien uutta nousua

13.12.2020 06:00
Tilaajille
Kuntoportaista tuli liikunnan hitti - Ainiovaarassa ja Keminmaassa on kuntoportaat, Kemissä rakennetaan ja Torniossa niitä toivotaan Kokkokankaalle.

Kun­to­por­tais­ta tuli lii­kun­nan hitti - Ai­nio­vaa­ras­sa ja Ke­min­maas­sa on kun­to­por­taat, Kemissä ra­ken­ne­taan ja Tor­nios­sa niitä toi­vo­taan Kok­ko­kan­kaal­le.

14.10.2020 10:26
Punttisali renkailla – Kuntosaliyrittäjä Mika Hiltunen on ensimmäisenä Suomessa ottanut käyttöön siirrettävän treenikontin

Punt­ti­sa­li ren­kail­la – Kun­to­sa­li­yrit­tä­jä Mika Hil­tu­nen on en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa ottanut käyt­töön siir­ret­tä­vän tree­ni­kon­tin

09.07.2020 10:30
Tilaajille
Tornioon saatiin crossfit-saleja kaksin kappalein - lajin yhteisöllisyys viehättää uusia yrittäjiä.

Tor­nioon saatiin cross­fit-sa­le­ja kaksin kap­pa­lein - lajin yh­tei­söl­li­syys vie­hät­tää uusia yrit­tä­jiä.

27.05.2020 11:10
Koronakaranteeni koettelee ikääntyvien toimintakykyä – Näillä kotijumppaohjeilla vahvistat lihaskuntoa ja tasapainoa

Ko­ro­na­ka­ran­tee­ni koet­te­lee ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­kyä – Näillä ko­ti­jump­pa­oh­jeil­la vah­vis­tat li­has­kun­toa ja ta­sa­pai­noa

11.05.2020 07:00
Tilaajille
Ounasrastikausi käynnistyy tiistaina omatoimisesti

Ou­nas­ras­ti­kau­si käyn­nis­tyy tiis­tai­na oma­toi­mi­ses­ti

04.05.2020 09:20
Tilaajille
Päiväkirja: Harrastusyhteisöt osoittavat karanteenissa lujuutensa  – porukkahenki säilyy etäisyydestä huolimatta

Päi­vä­kir­ja: Har­ras­tus­yh­tei­söt osoit­ta­vat ka­ran­tee­nis­sa lu­juu­ten­sa – po­ruk­ka­hen­ki säilyy etäi­syy­des­tä huo­li­mat­ta

25.03.2020 07:00
Tilaajille
Olemme niin ihastuneita äly­lait­tei­siin, ettemme enää osaa kuunnella kehon viestejä – Näillä keinoilla voit testata pa­lau­tu­mis­ta­si ilman mittareita

Olemme niin ihas­tu­nei­ta äly­lait­tei­siin, ettemme enää osaa kuun­nel­la kehon vies­te­jä – Näillä kei­noil­la voit testata pa­lau­tu­mis­ta­si ilman mit­ta­rei­ta

02.03.2020 07:00
Päiväkirja: Kävelemisen ylistys

Päi­vä­kir­ja: Kä­ve­le­mi­sen ylistys

14.01.2020 10:55 1
Tilaajille