Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Hiihtäminen
Suksikauppiaat uskovat yhä hyvään pitoon – markettien Venäjältä tuodut halpamallit ovat vaihtuneet kotimaisiin ja eurooppalaisiin suksiin

Suk­si­kaup­piaat uskovat yhä hyvään pitoon – ­mar­ket­tien Ve­nä­jäl­tä tuodut hal­pa­mal­lit ovat vaih­tu­neet ko­ti­mai­siin ja eu­roop­pa­lai­siin suksiin

29.10.2023 11:32
Tilaajille
Luostolla pääsee hiihtämään – latua on nyt auki ensimmäiset 17 kilometriä

Luos­tol­la pääsee hiih­tä­mään – latua on nyt auki en­sim­mäi­set 17 ki­lo­met­riä

16.10.2023 17:40
Tilaajille
Latu sotkettiin tuhkalla kesken kuumimman hiihtosesongin – Pyhätunturilla tehty ilkivalta aiheutti lisätöitä huollolle ja ilmoituksen poliisille

Latu sot­ket­tiin tuh­kal­la kesken kuu­mim­man hiih­to­se­son­gin – Py­hä­tun­tu­ril­la tehty il­ki­val­ta ai­heut­ti li­sä­töi­tä huol­lol­le ja il­moi­tuk­sen po­lii­sil­le

06.04.2023 16:54 9
Tilaajille
”Ei kyllä parane moittia” – rovaniemeläiset hiihtäjät nauttivat monipuolisen latuverkoston kunnosta

”Ei kyllä parane moit­tia” – ­ro­va­nie­me­läi­set hiih­tä­jät naut­ti­vat mo­ni­puo­li­sen la­tu­ver­kos­ton kun­nos­ta

25.03.2023 09:00 5
Tilaajille
Meri-Lapin laturetki hiihdetään Keminmaassa ja Torniossa 24. kerran – edestakainen matka on noin 110 kilometriä

Me­ri-La­pin la­tu­ret­ki hiih­de­tään Ke­min­maas­sa ja Tor­nios­sa 24. kerran – edes­ta­kai­nen matka on noin 110 ki­lo­met­riä

02.03.2023 16:30
Tilaajille
Ounasvaaralle tarvitaan koko kansalle sopiva, ilmainen ensilumenlatu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ou­nas­vaa­ral­le tar­vi­taan koko kan­sal­le sopiva, il­mai­nen en­si­lu­men­la­tu

20.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Ladulle päätynyt hiekoitushiekka aiheutti hiihtäjälle aivotärähdyksen ja tikit nenään – ladun ylitysten suojaverkot tarkistetaan Kittilässä

Ladulle pää­ty­nyt hie­koi­tus­hiek­ka ai­heut­ti hiih­tä­jäl­le ai­vo­tä­räh­dyk­sen ja tikit nenään – ladun yli­tys­ten suo­ja­ver­kot tar­kis­te­taan Kit­ti­läs­sä

18.08.2022 15:09 3
Tilaajille
Viskilompolon monotanssit vetävät Saariselälle – matkailussa sukupolven vaihdos menossa

Vis­ki­lom­po­lon mo­no­tans­sit vetävät Saa­ri­se­läl­le – mat­kai­lus­sa su­ku­pol­ven vaihdos menossa

16.04.2022 12:00
Tilaajille
Jotta ladut ja rinteet olisivat aamulla kunnossa, Levin yössä tehdään töitä – joskus tuiskussa, joskus revontulten loisteessa

Jotta ladut ja rinteet oli­si­vat aamulla kun­nos­sa, Levin yössä tehdään töitä – joskus tuis­kus­sa, joskus re­von­tul­ten lois­tees­sa

15.04.2022 11:00 3
Tilaajille
"Eihän muillekaan urheilun suorituspaikoille tulla väärillä välineillä" – kävelijöiden pilaamat ladut harmittavat, mutta laturaivoa ei Lapin laduilla koeta

"Eihän muil­le­kaan ur­hei­lun suo­ri­tus­pai­koil­le tulla vää­ril­lä vä­li­neil­lä" – kä­ve­li­jöi­den pi­laa­mat ladut har­mit­ta­vat, mutta la­tu­rai­voa ei Lapin la­duil­la koeta

07.03.2022 10:49 8
Tilaajille
Päiväkirja: Sain kokea parasta Kemiä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sain kokea parasta Kemiä

26.02.2022 07:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Menestyksen alkulähteillä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Me­nes­tyk­sen al­ku­läh­teil­lä

23.02.2022 07:00
Tilaajille
Laduilla kävelevät turistit herättävät keskustelua – opasteisiin kaivataan korjauksia

La­duil­la kä­ve­le­vät tu­ris­tit he­rät­tä­vät kes­kus­te­lua – opas­tei­siin kai­va­taan kor­jauk­sia

30.01.2022 11:10 18
Tilaajille
Vastaa kyselyymme: Kismittävätkö laduilla kävelijät, puuttuvatko yhteiset pelisäännöt lempiladuillasi tai oletko kohdannut laturaivoa?

Vastaa ky­se­lyym­me: Kis­mit­tä­vät­kö la­duil­la kä­ve­li­jät, puut­tu­vat­ko yh­tei­set pe­li­sään­nöt lem­pi­la­duil­la­si tai oletko koh­dan­nut la­tu­rai­voa?

30.01.2022 10:33 17
Tuntureilla nähtyä ja koettua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tun­tu­reil­la nähtyä ja koettua

07.04.2021 09:21 2
Tilaajille
Päiväkirja: Löysin sopivat karvapohjaiset
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Löysin sopivat kar­va­poh­jai­set

29.12.2020 06:30
Tilaajille
"Viime vuonna 30 euroa, nyt 55 euroa" – Miksi hiihtohinta nousi Ounasvaaran säilölumiladulla?

"Viime vuonna 30 euroa, nyt 55 euroa" – Miksi hiih­to­hin­ta nousi Ou­nas­vaa­ran säi­lö­lu­mi­la­dul­la?

07.10.2020 10:55 2
Levillä päästään laskettelemaan ja hiihtämään jo syyslomalla – lunta varastoituna noin 150 000 kuutiota

Levillä pääs­tään las­ket­te­le­maan ja hiih­tä­mään jo syys­lo­mal­la – lunta va­ras­toi­tu­na noin 150 000 kuu­tio­ta

27.08.2020 10:26 2
Tilaajille
Päiväkirja: Näitä jäitä en unohda
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Näitä jäitä en unohda

21.05.2020 10:00
Tilaajille
Suomen Latu on julkaissut vastuullisen ulkoilijan etiketin – Näillä vinkeillä ulkoilu on meille kaikille turvallista

Suomen Latu on jul­kais­sut vas­tuul­li­sen ul­koi­li­jan eti­ke­tin – Näillä vin­keil­lä ulkoilu on meille kai­kil­le tur­val­lis­ta

24.03.2020 19:55
Tilaajille