kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lapin aluehallitus
Lapin hyvinvointialue käynnistää yt-neuvottelut – sai valtioneuvostolta lainanottovaltuutta 77 miljoonaa euroa

Lapin hy­vin­voin­ti­alue käyn­nis­tää yt-neu­vot­te­lut – sai val­tio­neu­vos­tol­ta lai­nan­ot­to­val­tuut­ta 77 mil­joo­naa euroa

17.01.2024 19:18 6
Tilaajille

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le jär­jes­tel­lään omaa pal­kan­las­ken­taa – ­tu­los­sa 16 uutta virkaa tai tointa, mutta säästöä kertyy silti jat­kos­sa yli mil­joo­na euroa vuo­des­sa

29.11.2023 20:31 7
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue joutuu kiristämään säästötavoitteitaan entisestään – alijäämä jo yli 85 miljoonaa euroa

Lapin hy­vin­voin­ti­alue joutuu ki­ris­tä­mään sääs­tö­ta­voit­tei­taan en­ti­ses­tään – ali­jää­mä jo yli 85 mil­joo­naa euroa

15.11.2023 20:37 25
Tilaajille
"Lappia tulee yhdistää ja vahvistaa - ei repiä" – Meri-Lapin kaupunginjohtajat vetoavat alueen asukkaiden terveyspalveluiden puolesta aluevaltuustoon

"Lappia tulee yh­dis­tää ja vah­vis­taa - ei repiä" – Me­ri-La­pin kau­pun­gin­joh­ta­jat ve­toa­vat alueen asuk­kai­den ter­veys­pal­ve­lui­den puo­les­ta alue­val­tuus­toon

20.10.2023 17:46 10
Tilaajille
Aluehallitus esittää Mehiläis-ulkoistuksen irtisanomista heti vuoden 2025 lopussa

Alue­hal­li­tus esittää Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen ir­ti­sa­no­mis­ta heti vuoden 2025 lopussa

19.10.2023 11:44 17
Tilaajille
Kommentti: Anteeksi nyt vain, arvon päättäjät, ei näitä hommia näin hoideta
Kolumni

Kom­ment­ti: An­teek­si nyt vain, arvon päät­tä­jät, ei näitä hommia näin hoideta

05.10.2023 05:00 6
Sairaaloiden työnjako syyniin, vuokratyövoimasta eroon, lähipalveluista ei luovuta – kysyimme Lapin aluehallituksen jäseniltä, miten he panisivat hyvinvointialueen taloutta kuntoon

Sai­raa­loi­den työn­ja­ko syy­niin, vuok­ra­työ­voi­mas­ta eroon, lä­hi­pal­ve­luis­ta ei luovuta – ky­syim­me Lapin alue­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­tä, miten he pa­ni­si­vat hy­vin­voin­ti­alueen ta­lout­ta kuntoon

05.10.2023 05:00 15
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue selvittää Länsi-Pohjan terveyspalvelujen ulkoistuksen tulevaisuutta – päätös tehtävä lokakuun loppuun mennessä

Lapin hy­vin­voin­ti­alue sel­vit­tää Län­si-Poh­jan ter­veys­pal­ve­lu­jen ul­kois­tuk­sen tu­le­vai­suut­ta – päätös tehtävä lo­ka­kuun loppuun men­nes­sä

04.10.2023 19:15 6
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue korottaa matalimpia palkkoja – osalla palkankorotus useita satoja euroja

Lapin hy­vin­voin­ti­alue ko­rot­taa ma­ta­lim­pia palk­ko­ja – osalla pal­kan­ko­ro­tus useita satoja euroja

30.08.2023 18:13 10
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue aikoo tuottaa palkanlaskentapalvelut jatkossa itse

Lapin hy­vin­voin­ti­alue aikoo tuottaa pal­kan­las­ken­ta­pal­ve­lut jat­kos­sa itse

28.06.2023 19:13 2
Tilaajille
Rovaniemen Ounasrinteelle tulee koko Lapin lapsi- ja nuorisokoti kesään 2025 mennessä

Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teel­le tulee koko Lapin lapsi- ja nuo­ri­so­ko­ti kesään 2025 men­nes­sä

12.06.2023 18:49 1
Tilaajille
LKS:n teho-osaston remontti jää laajennushankkeessa tekemättä – uudistetaan silti lähivuosina

LKS:n te­ho-osas­ton re­mont­ti jää laa­jen­nus­hank­kees­sa te­ke­mät­tä – uu­dis­te­taan silti lä­hi­vuo­si­na

22.03.2023 20:28 2
Tilaajille
Lappilaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin kuluu 5 700 euroa per asukas – se on paljon, ja hyvinvointialue aloittaakin tekemällä ison tappion

Lap­pi­lais­ten so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin kuluu 5 700 euroa per asukas – se on paljon, ja hy­vin­voin­ti­alue aloit­taa­kin te­ke­mäl­lä ison tappion

09.12.2022 16:30 15
Tilaajille
Tapani Melaluodon leppoisat eläkepäivät Ylitorniolla vaihtuivat urakkaan, jossa työtunteja on turha laskea – "Hyvä tästä tulee", Lapin aluehallituksen puheenjohtaja vakuuttaa

Tapani Me­la­luo­don lep­poi­sat elä­ke­päi­vät Yli­tor­niol­la vaih­tui­vat urak­kaan, jossa työ­tun­te­ja on turha laskea – "Hyvä tästä tulee", Lapin alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja va­kuut­taa

02.12.2022 19:30 11
Tilaajille
Lapin aluehallituksen päättäjät ovat varsin hyvätuloisia – lähes kaikki tienaavat enemmän kuin lappilaiset keskimäärin

Lapin alue­hal­li­tuk­sen päät­tä­jät ovat varsin hy­vä­tu­loi­sia – lähes kaikki tie­naa­vat enemmän kuin lap­pi­lai­set kes­ki­mää­rin

09.11.2022 14:50 2
Tilaajille
Riitta Erola hyvinvointialueen tarkastuspäälliköksi

Riitta Erola hy­vin­voin­ti­alueen tar­kas­tus­pääl­li­kök­si

13.10.2022 09:19 4
Tilaajille
Hyvinvointialue linjasi johtajien palkoista – terveysjohtaja ja sosiaalijohtaja tienaavat yli kymppitonnin kuukaudessa

Hy­vin­voin­ti­alue linjasi joh­ta­jien pal­kois­ta – ter­veys­joh­ta­ja ja so­siaa­li­joh­ta­ja tie­naa­vat yli kymp­pi­ton­nin kuu­kau­des­sa

07.09.2022 08:51 14
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue nimesi kaksi uutta päällikköä – henkilöstömäärärahoja on jäänyt käyttämättä

Lapin hy­vin­voin­ti­alue nimesi kaksi uutta pääl­lik­köä – ­hen­ki­lös­tö­mää­rä­ra­ho­ja on jäänyt käyt­tä­mät­tä

24.08.2022 14:00 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen hallitus päätti, että avainhenkilöt aloittavat viroissaan jo 15. elokuuta – alueelle tulee myös lukuisia uusia virkoja, talous- ja hr-osaajien rekrytoinnit ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi palkanmaksuongelmien välttämiseksi

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tus päätti, että avain­hen­ki­löt aloit­ta­vat vi­rois­saan jo 15. elo­kuu­ta – alueel­le tulee myös lu­kui­sia uusia vir­ko­ja, talous- ja hr-osaa­jien rek­ry­toin­nit ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa esi­mer­kik­si pal­kan­mak­su­on­gel­mien vält­tä­mi­sek­si

10.08.2022 21:10 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen toimialajohtajien virkoihin riitti hakijoita – katso lista ilmoittautuneista

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­ala­joh­ta­jien vir­koi­hin riitti ha­ki­joi­ta – katso lista il­moit­tau­tu­neis­ta

01.06.2022 17:00 6
Tilaajille