ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lapin aluehallitus
Lapin aluehallituksen päättäjät ovat varsin hyvätuloisia – lähes kaikki tienaavat enemmän kuin lappilaiset keskimäärin

Lapin alue­hal­li­tuk­sen päät­tä­jät ovat varsin hy­vä­tu­loi­sia – lähes kaikki tie­naa­vat enemmän kuin lap­pi­lai­set kes­ki­mää­rin

09.11.2022 14:50 2
Tilaajille
Riitta Erola hyvinvointialueen tarkastuspäälliköksi

Riitta Erola hy­vin­voin­ti­alueen tar­kas­tus­pääl­li­kök­si

13.10.2022 09:19 4
Tilaajille
Hyvinvointialue linjasi johtajien palkoista – terveysjohtaja ja sosiaalijohtaja tienaavat yli kymppitonnin kuukaudessa

Hy­vin­voin­ti­alue linjasi joh­ta­jien pal­kois­ta – ter­veys­joh­ta­ja ja so­siaa­li­joh­ta­ja tie­naa­vat yli kymp­pi­ton­nin kuu­kau­des­sa

07.09.2022 08:51 13
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue nimesi kaksi uutta päällikköä – henkilöstömäärärahoja on jäänyt käyttämättä

Lapin hy­vin­voin­ti­alue nimesi kaksi uutta pääl­lik­köä – ­hen­ki­lös­tö­mää­rä­ra­ho­ja on jäänyt käyt­tä­mät­tä

24.08.2022 14:00 1
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen hallitus päätti, että avainhenkilöt aloittavat viroissaan jo 15. elokuuta – alueelle tulee myös lukuisia uusia virkoja, talous- ja hr-osaajien rekrytoinnit ovat tärkeässä roolissa esimerkiksi palkanmaksuongelmien välttämiseksi

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen hal­li­tus päätti, että avain­hen­ki­löt aloit­ta­vat vi­rois­saan jo 15. elo­kuu­ta – alueel­le tulee myös lu­kui­sia uusia vir­ko­ja, talous- ja hr-osaa­jien rek­ry­toin­nit ovat tär­keäs­sä roo­lis­sa esi­mer­kik­si pal­kan­mak­su­on­gel­mien vält­tä­mi­sek­si

10.08.2022 21:10 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen toimialajohtajien virkoihin riitti hakijoita – katso lista ilmoittautuneista

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen toi­mi­ala­joh­ta­jien vir­koi­hin riitti ha­ki­joi­ta – katso lista il­moit­tau­tu­neis­ta

01.06.2022 17:00 6
Tilaajille
Hyvinvointialue jaetaan enintään kuuteen palvelualueeseen –  kullekin maantieteelliselle alueelle tulisi neljä vastuuyksikköä

Hy­vin­voin­ti­alue jaetaan enin­tään kuuteen pal­ve­lu­aluee­seen – kul­le­kin maan­tie­teel­li­sel­le alueel­le tulisi neljä vas­tuu­yk­sik­köä

25.05.2022 19:58 13
Tilaajille
Lapin sote-palveluiden ruokahuoltoa ei keskitetä ainakaan heti – "Hyvä, että päästään jollain ratkaisulla liikkeelle"

Lapin so­te-pal­ve­lui­den ruo­ka­huol­toa ei kes­ki­te­tä ai­na­kaan heti – "Hyvä, että pääs­tään jollain rat­kai­sul­la liik­keel­le"

16.05.2022 09:46 7
Tilaajille
Aluehallitus pyytää, etteivät kunnat suostuisi Attendon hinnankorotuksiin

Alue­hal­li­tus pyytää, ett­ei­vät kunnat suos­tui­si At­ten­don hin­nan­ko­ro­tuk­siin

11.05.2022 19:38 11
Tilaajille
Päivi Alanne-Kunnari Rovaniemen kaupunginhallitukseen Raija Kerättären tilalle

Päivi Alan­ne-Kun­na­ri Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­seen Raija Ke­rät­tä­ren tilalle

14.04.2022 15:25 3
Tilaajille
Neljä Lapin hyvinvointialueen johtajaksi hakenutta haastatteluun

Neljä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen joh­ta­jak­si ha­ke­nut­ta haas­tat­te­luun

31.03.2022 17:51 4
Tilaajille