Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lukeminen
Kuukausi
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

02.02.2023 17:50
Tilaajille
Kuolevatko lukijat sukupuuttoon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­le­vat­ko lukijat su­ku­puut­toon?

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Vinkkejä ja varoituksia tiiliskivien maailmaan – Alastalon salin tai Karamazovin veljekset voi jättää myös kesken
Kolumni

Vink­ke­jä ja va­roi­tuk­sia tii­lis­ki­vien maail­maan – Alas­ta­lon salin tai Ka­ra­ma­zo­vin vel­jek­set voi jättää myös kesken

25.01.2023 15:31 1
Tilaajille
Päiväkirja: Perheenäidin lepohetki kirjaston siipien suojassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Per­heen­äi­din le­po­het­ki kir­jas­ton siipien suo­jas­sa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Päiväkirja: Luin viime vuonna paljon kirjoja, vaikka omaatuntoa kolkutti
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Luin viime vuonna paljon kir­jo­ja, vaikka omaa­tun­toa kol­kut­ti

03.01.2023 07:30
Tilaajille
Kolumni: Perinteinen lukulupaus tulevaisuuden kynnyksellä
Kolumni

Ko­lum­ni: Pe­rin­tei­nen lu­ku­lu­paus tu­le­vai­suu­den kyn­nyk­sel­lä

27.12.2022 15:34
Tilaajille
Tontuista Pariisiin ja Yli-Iihin – kuudetta kertaa jaettavasta Botnia-kirjallisuuspalkinnosta kisaa kahdeksan hyvin erilaista teosta

Ton­tuis­ta Pa­rii­siin ja Yli-Ii­hin – kuu­det­ta kertaa jaet­ta­vas­ta Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaa kah­dek­san hyvin eri­lais­ta teosta

05.09.2022 15:14
Tilaajille
Taaperokin viihtyy kirjastossa – Aikuisena arvostus vain kasvaa
Kolumni

Taa­pe­ro­kin viihtyy kir­jas­tos­sa – Ai­kui­se­na ar­vos­tus vain kasvaa

03.08.2022 10:11
Tilaajille
Kirjasto tuli puistoon – Haaparannalla on satutunteja ja runoterapiaa rannalla

Kir­jas­to tuli puis­toon – Haa­pa­ran­nal­la on sa­tu­tun­te­ja ja ru­no­te­ra­piaa ran­nal­la

25.07.2022 20:59
Tilaajille
Maailmassa tuotetaan yhä enemmän tietoa – ja sen takia olemme tyhmempiä kuin koskaan
Kolumni

Maail­mas­sa tuo­te­taan yhä enemmän tietoa – ja sen takia olemme tyh­mem­piä kuin koskaan

12.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Haudatkaa minut kirjoihin!
Kolumni

Hau­dat­kaa minut kir­joi­hin!

18.05.2022 18:38 2
Näyttelijä Karoliina Kudjoi on lukenut pitkälti toista sataa äänikirjaa – katso myös videolta, kuinka hän lukee uuden Outlander-kirjan ensimmäiset lauseet

Näyt­te­li­jä Ka­ro­lii­na Kudjoi on lukenut pit­käl­ti toista sataa ää­ni­kir­jaa – katso myös vi­deol­ta, kuinka hän lukee uuden Out­lan­der-kir­jan en­sim­mäi­set lauseet

05.03.2022 12:43
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­suus­uhat tänään

16.02.2022 10:43
Sadut antavat siivet mielikuvitukselle - Lapin kirjastot kannustavat lapsia ja nuoria lukemaan

Sadut antavat siivet mie­li­ku­vi­tuk­sel­le - Lapin kir­jas­tot kan­nus­ta­vat lapsia ja nuoria lu­ke­maan

14.10.2021 17:00
Tilaajille
Nuorilla avain sivistykseen hukassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuo­ril­la avain si­vis­tyk­seen hukassa

04.07.2021 20:00 2
Tilaajille
Kansien välissä: Lapin-loma vie kuvitellun ja toden rajoille

Kansien vä­lis­sä: La­pin-lo­ma vie ku­vi­tel­lun ja toden ra­joil­le

22.06.2021 15:31
Kolumni: Aarteita roskalavalla – rispaantuneita kirjojakin puolustetaan, mutta kuka puolustaisi kulttuurin tekijöitä?
Kolumni

Ko­lum­ni: Aar­tei­ta ros­ka­la­val­la – ris­paan­tu­nei­ta kir­jo­ja­kin puo­lus­te­taan, mutta kuka puo­lus­tai­si kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä?

04.05.2021 13:52
Pöllö valittiin Lapin kirjaston lukumaskotiksi – Napapiirin päiväkodin Tonttuset keksivät pöllölle Hiihku-nimen

Pöllö va­lit­tiin Lapin kir­jas­ton lu­ku­mas­ko­tik­si – Na­pa­pii­rin päi­vä­ko­din Tont­tu­set kek­si­vät pöl­löl­le Hiih­ku-ni­men

29.04.2021 09:45
Ahma, pöllö ja poro ehdolla Lapin kirjaston lukumaskotiksi

Ahma, pöllö ja poro ehdolla Lapin kir­jas­ton lu­ku­mas­ko­tik­si

10.03.2021 13:03
Lapseni rakastaa kirjoja, ja kiitän siitä Sinikka Nopolaa
Pääkirjoitus

Lapseni ra­kas­taa kir­jo­ja, ja kiitän siitä Sinikka Nopolaa

18.01.2021 07:00
Tilaajille