Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Lukeminen
Rovaniemen kaupunginkirjastossa ylitettiin miljoonan lainan raja – uusi kirjastoauto on ollut erityisen suosittu

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa yli­tet­tiin mil­joo­nan lainan raja – uusi kir­jas­to­au­to on ollut eri­tyi­sen suo­sit­tu

30.01.2024 10:04 2
Tilaajille
Lapin kirjastojen aineisto on saatavissa kotiovelle asti – palvelu on Kemijärvellä maksuton, mutta vaatii sopimuksen

Lapin kir­jas­to­jen ai­neis­to on saa­ta­vis­sa ko­ti­ovel­le asti – palvelu on Ke­mi­jär­vel­lä mak­su­ton, mutta vaatii so­pi­muk­sen

03.01.2024 18:00 2
Tilaajille
Onko painetulla kirjalla tulevaisuutta? – "Painetun kirjan on todettu vähentävän stressiä ja auttavan unen saamisessa"

Onko pai­ne­tul­la kir­jal­la tu­le­vai­suut­ta? – "Pai­ne­tun kirjan on todettu vä­hen­tä­vän stres­siä ja aut­ta­van unen saa­mi­ses­sa"

02.12.2023 15:19 2
Tilaajille
Lapin ensimmäiset kirjallisuusfestarit lupaavat rikastuttavia kohtaamisia – festareiden järjestäjä, kirjailija ja kääntäjä kertovat, mitä he ajattelevat lappilaisesta kirjallisuudesta

Lapin en­sim­mäi­set kir­jal­li­suus­fes­ta­rit lu­paa­vat ri­kas­tut­ta­via koh­taa­mi­sia – fes­ta­rei­den jär­jes­tä­jä, kir­jai­li­ja ja kään­tä­jä ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat lap­pi­lai­ses­ta kir­jal­li­suu­des­ta

15.11.2023 17:30 4
Tilaajille
Kirjasto on kaikkien oma

Kir­jas­to on kaik­kien oma

08.09.2023 15:00
Toimittajalta: Luen kirjoja ihan vain huvin vuoksi
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Luen kirjoja ihan vain huvin vuoksi

06.07.2023 07:00
Tornion uudistunut kirjasto avaa ovensa ensi maanantaina

Tornion uu­dis­tu­nut kir­jas­to avaa ovensa ensi maa­nan­tai­na

13.06.2023 08:37
Tilaajille
Lukuklubin suosio yllätti opettajatkin Lyseonpuiston lukiossa – "Mitäpä sitä muuta tarvitsee kuin hyvää kirjallisuutta, ruokaa ja ihmisiä"

Lu­ku­klu­bin suosio yllätti opet­ta­jat­kin Ly­seon­puis­ton lu­kios­sa – "Mitäpä sitä muuta tar­vit­see kuin hyvää kir­jal­li­suut­ta, ruokaa ja ih­mi­siä"

21.05.2023 14:00 2
Tilaajille
Lukutaito on nykyään tiukassa – päätin, että tarvittaessa se vaikka ostetaan
Kolumni

Lu­ku­tai­to on nykyään tiu­kas­sa – päätin, että tar­vit­taes­sa se vaikka os­te­taan

16.05.2023 05:00 3
Star Wars -elokuva sytytti kirjailijan-kipinän – Sarjakuvien ja elokuvien ahmijasta Elina Pitkäkankaasta puhkesi tarinoiden kertoja, jonka kuudes romaani on jo viimeistelyvaiheessa

Star Wars -e­lo­ku­va sytytti kir­jai­li­jan-ki­pi­nän – ­Sar­ja­ku­vien ja elo­ku­vien ah­mi­jas­ta Elina Pit­kä­kan­kaas­ta puhkesi ta­ri­noi­den ker­to­ja, jonka kuudes romaani on jo vii­meis­te­ly­vai­hees­sa

02.02.2023 17:50
Tilaajille
Kuolevatko lukijat sukupuuttoon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuo­le­vat­ko lukijat su­ku­puut­toon?

01.02.2023 05:00
Tilaajille
Vinkkejä ja varoituksia tiiliskivien maailmaan – Alastalon salin tai Karamazovin veljekset voi jättää myös kesken
Kolumni

Vink­ke­jä ja va­roi­tuk­sia tii­lis­ki­vien maail­maan – Alas­ta­lon salin tai Ka­ra­ma­zo­vin vel­jek­set voi jättää myös kesken

25.01.2023 15:31 1
Tilaajille
Päiväkirja: Perheenäidin lepohetki kirjaston siipien suojassa
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Per­heen­äi­din le­po­het­ki kir­jas­ton siipien suo­jas­sa

11.01.2023 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Luin viime vuonna paljon kirjoja, vaikka omaatuntoa kolkutti
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Luin viime vuonna paljon kir­jo­ja, vaikka omaa­tun­toa kol­kut­ti

03.01.2023 07:30
Tilaajille
Kolumni: Perinteinen lukulupaus tulevaisuuden kynnyksellä
Kolumni

Ko­lum­ni: Pe­rin­tei­nen lu­ku­lu­paus tu­le­vai­suu­den kyn­nyk­sel­lä

27.12.2022 15:34
Tilaajille
Tontuista Pariisiin ja Yli-Iihin – kuudetta kertaa jaettavasta Botnia-kirjallisuuspalkinnosta kisaa kahdeksan hyvin erilaista teosta

Ton­tuis­ta Pa­rii­siin ja Yli-Ii­hin – kuu­det­ta kertaa jaet­ta­vas­ta Bot­nia-kir­jal­li­suus­pal­kin­nos­ta kisaa kah­dek­san hyvin eri­lais­ta teosta

05.09.2022 15:14
Tilaajille
Taaperokin viihtyy kirjastossa – Aikuisena arvostus vain kasvaa
Kolumni

Taa­pe­ro­kin viihtyy kir­jas­tos­sa – Ai­kui­se­na ar­vos­tus vain kasvaa

03.08.2022 10:11
Tilaajille
Kirjasto tuli puistoon – Haaparannalla on satutunteja ja runoterapiaa rannalla

Kir­jas­to tuli puis­toon – Haa­pa­ran­nal­la on sa­tu­tun­te­ja ja ru­no­te­ra­piaa ran­nal­la

25.07.2022 20:59
Tilaajille
Maailmassa tuotetaan yhä enemmän tietoa – ja sen takia olemme tyhmempiä kuin koskaan
Kolumni

Maail­mas­sa tuo­te­taan yhä enemmän tietoa – ja sen takia olemme tyh­mem­piä kuin koskaan

12.07.2022 06:00 3
Tilaajille
Haudatkaa minut kirjoihin!
Kolumni

Hau­dat­kaa minut kir­joi­hin!

18.05.2022 18:38 2