tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Lakiuudistus
Translaki viimein eduskunnalle kuukausien viivästyksen jälkeen – vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistuu laista

Trans­la­ki viimein edus­kun­nal­le kuu­kau­sien vii­väs­tyk­sen jälkeen – vaa­ti­mus li­sään­ty­mis­ky­vyt­tö­myy­des­tä poistuu laista

22.09.2022 14:56
Translaki päivitetään kunnioittamaan itsemääräämisoikeutta, mutta lasten ja nuorten oikeudet ovat vaarassa unohtua – "Transihmiset ovat odottaneet lakiuudistusta 20 vuotta, ja se on saatava päätökseen pikimmiten."

Trans­la­ki päi­vi­te­tään kun­nioit­ta­maan it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta, mutta lasten ja nuorten oi­keu­det ovat vaa­ras­sa unohtua – "T­ran­sih­mi­set ovat odot­ta­neet la­ki­uu­dis­tus­ta 20 vuotta, ja se on saatava pää­tök­seen pi­kim­mi­ten."

26.11.2021 07:00
Tilaajille
Alaikäisille helpommin ajokortti ja viikonloppuihin yöajokielto – tässä jutussa uudistus saa kaksi täystyrmäystä, mutta aivan eri syistä

Ala­ikäi­sil­le hel­pom­min ajo­kort­ti ja vii­kon­lop­pui­hin yö­ajo­kiel­to – tässä jutussa uu­dis­tus saa kaksi täys­tyr­mäys­tä, mutta aivan eri syistä

15.11.2021 11:20 9
Tilaajille
Mummo ja sukulaiset yllättyivät iloisesti, kun hoivakotimaksu pieneni tuhannella eurolla kuukaudessa – uusi laki selkiyttää hinnoittelua

Mummo ja su­ku­lai­set yl­lät­tyi­vät iloi­ses­ti, kun hoi­va­ko­ti­mak­su pieneni tu­han­nel­la eurolla kuu­kau­des­sa – uusi laki sel­kiyt­tää hin­noit­te­lua

29.07.2021 18:33 1
Tilaajille
Lakimuutos asettaa tiukemmat rajat sähkön siirtohintojen korotuksiin ja jakeluyhtiöiden tuottoihin – uudistus voimaan jo elokuussa

La­ki­muu­tos asettaa tiu­kem­mat rajat sähkön siir­to­hin­to­jen ko­ro­tuk­siin ja ja­ke­lu­yh­tiöi­den tuot­toi­hin – uu­dis­tus voimaan jo elo­kuus­sa

15.07.2021 15:31
Henkilökorttilaki muuttuu – hakijalta otetaan jatkossa sormenjäljet

Hen­ki­lö­kort­ti­la­ki muuttuu – ha­ki­jal­ta otetaan jat­kos­sa sor­men­jäl­jet

29.06.2021 15:43
Uusi lakiesitys ei poista riitoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi la­ki­esi­tys ei poista riitoja

15.05.2021 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ih­mis­oi­keu­det kuu­lu­vat myös meille

15.05.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

La­ki­uu­dis­tuk­ses­ta vir­heel­li­siä väit­tä­miä

15.05.2021 05:30
Tilaajille
Oikeustieteen tohtori jätti saamelaiskäräjälaista eriävän mielipiteen: "Kiista on poliittinen, vaikka sen pitäisi olla juridinen"

Oi­keus­tie­teen tohtori jätti saa­me­lais­kä­rä­jä­lais­ta eriävän mie­li­pi­teen: "Kiista on po­liit­ti­nen, vaikka sen pitäisi olla ju­ri­di­nen"

12.05.2021 13:19 8
Tilaajille
Analyysi: Kaupan omia private label -tuotteita ei tulla kieltämään – ministeri kertoo, kuinka lakiuudistus auttaa viljelijää

Ana­lyy­si: Kaupan omia private label -tuot­tei­ta ei tulla kiel­tä­mään – mi­nis­te­ri kertoo, kuinka la­ki­uu­dis­tus auttaa vil­je­li­jää

30.10.2020 20:10 1