Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Perinteet
Veteraanien vähentyessä edunvalvonnasta siirrytään kohti perinnetyötä – veteraanijärjestöt lakkaavat ensi vuonna, tilalle perinneyhdistyksiä

Ve­te­raa­nien vä­hen­tyes­sä edun­val­von­nas­ta siir­ry­tään kohti pe­rin­ne­työ­tä – ­ve­te­raa­ni­jär­jes­töt lak­kaa­vat ensi vuonna, tilalle pe­rin­ne­yh­dis­tyk­siä

05.12.2023 20:30 2
Tilaajille
Unohtavatko lapset kynän ja paperin?
Pääkirjoitus

Unoh­ta­vat­ko lapset kynän ja pa­pe­rin?

17.08.2023 05:00
Rellutapahtuma kokosi Pohjanrantaan Renaultisteja ympäri Suomea

Rel­lu­ta­pah­tu­ma kokosi Poh­jan­ran­taan Re­naul­tis­te­ja ympäri Suomea

26.07.2023 15:19 1
Aino sai jälleen seppeleensä – Tornion Kalevalaiset pitävät perinnettä yllä

Aino sai jälleen sep­pe­leen­sä – ­Tor­nion Ka­le­va­lai­set pitävät pe­rin­net­tä yllä

19.05.2023 15:00
Britanniassa kuninkaan kruunajaiset ovat sekoitus ikiaikaisia uskonnollisia perinteitä, loistoa ja kansanjuhlaa – kuningas Charles on valmistautunut koko elämänsä toukokuiseen kruunajaispäivään

Bri­tan­nias­sa ku­nin­kaan kruu­na­jai­set ovat se­koi­tus iki­ai­kai­sia us­kon­nol­li­sia pe­rin­tei­tä, loistoa ja kan­san­juh­laa – ku­nin­gas Charles on val­mis­tau­tu­nut koko elä­män­sä tou­ko­kui­seen kruu­na­jais­päi­vään

15.04.2023 16:08
Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla – siksi se on täynnä vertauskuvia

Pää­siäi­nen on kris­ti­kun­nan suurin juhla – siksi se on täynnä ver­taus­ku­via

09.04.2023 06:00
Tilaajille
Kiirastorstaina syntynyt Milla Magia eli Marja-Liisa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luudalla – suurin perinne on vihertävä ja munilla koristeltu pääsiäiskoivu

Kii­ras­tors­tai­na syn­ty­nyt Milla Magia eli Mar­ja-Lii­sa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luu­dal­la – suurin perinne on vi­her­tä­vä ja munilla ko­ris­tel­tu pää­siäis­koi­vu

07.04.2023 10:00 1
Tilaajille
Mummun kalevalaiset runot johdattivat Tapani Takalon kirjastouralle, Pekka Rinne jatkaa isoisänsä työtä kauppiaana – kalevalainen perinne kantaa Lapissa sadan vuoden jälkeenkin

Mummun ka­le­va­lai­set runot joh­dat­ti­vat Tapani Takalon kir­jas­tou­ral­le, Pekka Rinne jatkaa iso­isän­sä työtä kaup­piaa­na – ka­le­va­lai­nen perinne kantaa Lapissa sadan vuoden jäl­keen­kin

28.02.2023 05:00
Tilaajille
Abit ja vanhat juhlivat ympäri Meri-Lappia – katso kuvat ja lue tunnelmista: "Mahtava fiilis, että ollaan taas "back to business" ja saadaan vihdoin juhlia normaalisti!"

Abit ja vanhat juh­li­vat ympäri Me­ri-Lap­pia – katso kuvat ja lue tun­nel­mis­ta: "Mah­ta­va fiilis, että ollaan taas "back to bu­si­ness" ja saadaan vihdoin juhlia nor­maa­lis­ti!"

10.02.2023 14:38
Käsistään taitava Aune Huhtamella vaatetti koko suvun ja naapureitakin Kutturassa ja Huuhkajassa – Siida sai lahjaksi 18 gaktia, joita on säilytetty huolella aitassa

Kä­sis­tään taitava Aune Huh­ta­mel­la vaa­tet­ti koko suvun ja naa­pu­rei­ta­kin Kut­tu­ras­sa ja Huuh­ka­jas­sa – Siida sai lah­jak­si 18 gaktia, joita on säi­ly­tet­ty huo­lel­la aitassa

05.02.2023 14:01
Tilaajille
Korkalovaaran rinteellä pulppusi salaperäinen lähde, jolla oli erityinen merkitys rovaniemeläisille satojen vuosien ajan

Kor­ka­lo­vaa­ran rin­teel­lä pulp­pu­si sa­la­pe­räi­nen lähde, jolla oli eri­tyi­nen mer­ki­tys ro­va­nie­me­läi­sil­le satojen vuosien ajan

21.01.2023 05:00 13
Tilaajille
Ilotulitusraketit eivät kuulu nykypäivään – viattomalta ilottelulta vaikuttava rakettien ampuminen on perinne, jonka negatiiviset vaikutukset ovat kaikkien tiedossa
Pääkirjoitus

Ilo­tu­li­tus­ra­ke­tit eivät kuulu ny­ky­päi­vään – viat­to­mal­ta ilot­te­lul­ta vai­kut­ta­va ra­ket­tien am­pu­mi­nen on pe­rin­ne, jonka ne­ga­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ovat kaik­kien tie­dos­sa

26.12.2022 14:14 32
Tilaajille
Sallalainen käsityöperinne kaipaa elvytystä – Raisa Korpela tekee itse, kokeilee ja opettaa

Sal­la­lai­nen kä­si­työ­pe­rin­ne kaipaa el­vy­tys­tä – Raisa Korpela tekee itse, ko­kei­lee ja opettaa

14.12.2022 08:00 3
Tilaajille
Kymmenvuotiaana säästin monta kuukautta kultaista leopardia varten – nyt lapsuuden aarre saa uuden elämän poikani leikeissä
Kolumni

Kym­men­vuo­tiaa­na säästin monta kuu­kaut­ta kul­tais­ta leo­par­dia varten – nyt lap­suu­den aarre saa uuden elämän poikani lei­keis­sä

30.11.2022 07:25
Tilaajille
Päiväkirja: Joulu meni pilalle jo kesällä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Joulu meni pilalle jo kesällä

12.11.2022 05:30
Tilaajille
Pelottelua ja hauskanpitoa yhdistävä kekri oli ennen vanhaan joulua merkittävämpi juhla – kokosimme yhteen kekrin kiinnostavimmat seikat

Pe­lot­te­lua ja haus­kan­pi­toa yh­dis­tä­vä kekri oli ennen vanhaan joulua mer­kit­tä­väm­pi juhla – ko­ko­sim­me yhteen kekrin kiin­nos­ta­vim­mat seikat

29.10.2022 06:00
Saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa selvitetään hankkeen avulla

Saa­me­lais­ten gee­ni­va­roi­hin liit­ty­vää pe­rin­teis­tä tietoa sel­vi­te­tään hank­keen avulla

14.07.2022 20:14 1
Tilaajille
Murre on kuin oopperasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Murre on kuin oop­pe­ras­ta

13.06.2022 05:30
Tilaajille
Sakaroilla tai jopa ilman – kampanisukampanjaan ilmoitettiin yli 70 reseptiä eri puolilta Lappia

Sa­ka­roil­la tai jopa ilman – kam­pa­ni­su­kam­pan­jaan il­moi­tet­tiin yli 70 re­sep­tiä eri puo­lil­ta Lappia

18.05.2022 09:00 2
Tilaajille
Toimittajalta: Leivoin torttuja enkä kampanisuja, jotta sukuni naiset eivät kääntyisi haudassaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Leivoin tort­tu­ja enkä kam­pa­ni­su­ja, jotta sukuni naiset eivät kään­tyi­si hau­das­saan

12.04.2022 18:58 1
Tilaajille