Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Perinteet
Korkalovaaran rinteellä pulppusi salaperäinen lähde, jolla oli erityinen merkitys rovaniemeläisille satojen vuosien ajan

Kor­ka­lo­vaa­ran rin­teel­lä pulp­pu­si sa­la­pe­räi­nen lähde, jolla oli eri­tyi­nen mer­ki­tys ro­va­nie­me­läi­sil­le satojen vuosien ajan

21.01.2023 05:00 12
Tilaajille
Ilotulitusraketit eivät kuulu nykypäivään – viattomalta ilottelulta vaikuttava rakettien ampuminen on perinne, jonka negatiiviset vaikutukset ovat kaikkien tiedossa
Pääkirjoitus

Ilo­tu­li­tus­ra­ke­tit eivät kuulu ny­ky­päi­vään – viat­to­mal­ta ilot­te­lul­ta vai­kut­ta­va ra­ket­tien am­pu­mi­nen on pe­rin­ne, jonka ne­ga­tii­vi­set vai­ku­tuk­set ovat kaik­kien tie­dos­sa

26.12.2022 14:14 32
Tilaajille
Sallalainen käsityöperinne kaipaa elvytystä – Raisa Korpela tekee itse, kokeilee ja opettaa

Sal­la­lai­nen kä­si­työ­pe­rin­ne kaipaa el­vy­tys­tä – Raisa Korpela tekee itse, ko­kei­lee ja opettaa

14.12.2022 08:00 3
Tilaajille
Kymmenvuotiaana säästin monta kuukautta kultaista leopardia varten – nyt lapsuuden aarre saa uuden elämän poikani leikeissä
Kolumni

Kym­men­vuo­tiaa­na säästin monta kuu­kaut­ta kul­tais­ta leo­par­dia varten – nyt lap­suu­den aarre saa uuden elämän poikani lei­keis­sä

30.11.2022 07:25
Tilaajille
Päiväkirja: Joulu meni pilalle jo kesällä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Joulu meni pilalle jo kesällä

12.11.2022 05:30
Tilaajille
Pelottelua ja hauskanpitoa yhdistävä kekri oli ennen vanhaan joulua merkittävämpi juhla – kokosimme yhteen kekrin kiinnostavimmat seikat

Pe­lot­te­lua ja haus­kan­pi­toa yh­dis­tä­vä kekri oli ennen vanhaan joulua mer­kit­tä­väm­pi juhla – ko­ko­sim­me yhteen kekrin kiin­nos­ta­vim­mat seikat

29.10.2022 06:00
Saamelaisten geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa selvitetään hankkeen avulla

Saa­me­lais­ten gee­ni­va­roi­hin liit­ty­vää pe­rin­teis­tä tietoa sel­vi­te­tään hank­keen avulla

14.07.2022 20:14 1
Tilaajille
Murre on kuin oopperasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Murre on kuin oop­pe­ras­ta

13.06.2022 05:30
Tilaajille
Sakaroilla tai jopa ilman – kampanisukampanjaan ilmoitettiin yli 70 reseptiä eri puolilta Lappia

Sa­ka­roil­la tai jopa ilman – kam­pa­ni­su­kam­pan­jaan il­moi­tet­tiin yli 70 re­sep­tiä eri puo­lil­ta Lappia

18.05.2022 09:00 2
Tilaajille
Kiirastorstaina syntynyt Milla Magia eli Marja-Liisa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luudalla – suurin perinne on vihertävä ja munilla koristeltu pääsiäiskoivu

Kii­ras­tors­tai­na syn­ty­nyt Milla Magia eli Mar­ja-Lii­sa Nummela virpoo, litsaa munia ja lentää luu­dal­la – suurin perinne on vi­her­tä­vä ja munilla ko­ris­tel­tu pää­siäis­koi­vu

13.04.2022 16:55 1
Tilaajille
Toimittajalta: Leivoin torttuja enkä kampanisuja, jotta sukuni naiset eivät kääntyisi haudassaan
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Leivoin tort­tu­ja enkä kam­pa­ni­su­ja, jotta sukuni naiset eivät kään­tyi­si hau­das­saan

12.04.2022 18:58 1
Tilaajille
Päiväkirja: Sokeri ei kuulu kampanisuihin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Sokeri ei kuulu kam­pa­ni­sui­hin

11.04.2022 06:00 5
Tilaajille
Kuinka monta sakaraa sinun kampanisuusi kuuluu? Yhdistykset kokoavat Lapin kuuluisimman leivonnaisen reseptejä eri puolilta Lappia

Kuinka monta sakaraa sinun kam­pa­ni­suu­si kuuluu? Yh­dis­tyk­set ko­koa­vat Lapin kuu­lui­sim­man lei­von­nai­sen re­sep­te­jä eri puo­lil­ta Lappia

07.04.2022 10:43
Tilaajille
Sotiemme veteraanin Onni Toljamon, 98, terveiset nuorille perheille – "Lapsille pitää uskaltaa sanoa myös tiukka ei"

So­tiem­me ve­te­raa­nin Onni Tol­ja­mon, 98, ter­vei­set nuo­ril­le per­heil­le – "Lap­sil­le pitää us­kal­taa sanoa myös tiukka ei"

06.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Parhaat juhlat ovat parin näköiset ja siksi mustanpuhuvat häät tekivät vaikutuksen
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Parhaat juhlat ovat parin nä­köi­set ja siksi mus­tan­pu­hu­vat häät tekivät vai­ku­tuk­sen

04.11.2021 05:00
Tilaajille
Meidän metsämme ovat minun
Kolumni

Meidän met­säm­me ovat minun

30.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Savukoskella etsitää perinneruokien makumuistoja

Sa­vu­kos­kel­la etsitää pe­rin­ne­ruo­kien ma­ku­muis­to­ja

08.07.2021 17:29
Tilaajille
Rippikoulun käynyt ja rokotettu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rip­pi­kou­lun käynyt ja ro­ko­tet­tu

28.06.2021 17:00 4
Tilaajille
Mietteitä Pelkosenniemen Pyhäjärveltä: Kalastus on tieto- ja taitolaji – "Väärään aikaan siian pyyntiin erehtyneet pojat saivat selkäsaunan kylässämme vielä sata vuotta sitten"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miet­tei­tä Pel­ko­sen­nie­men Py­hä­jär­vel­tä: Ka­las­tus on tieto- ja tai­to­la­ji – "Vää­rään aikaan siian pyyn­tiin ereh­ty­neet pojat saivat sel­kä­sau­nan ky­läs­säm­me vielä sata vuotta sitten"

13.02.2021 19:47 3
Tilaajille
Nuotion suvun kehdossa on nukkunut 29 vauvaa ja Ahvenaisen suvun ristiäisissä on kiertänyt yli 115-vuotias kastemekko – Esineet kantavat suvun muistitietoa

Nuotion suvun keh­dos­sa on nuk­ku­nut 29 vauvaa ja Ah­ve­nai­sen suvun ris­tiäi­sis­sä on kier­tä­nyt yli 115-vuo­tias kas­te­mek­ko – Esineet kan­ta­vat suvun muis­ti­tie­toa

05.01.2021 10:51
Tilaajille