kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pak­kaus­mer­kin­nöil­lä ruo­ka­hä­vik­kiä vastaan

Pakkaukset näyttelevät suurta roolia kuluttajan valinnoissa. Sillä, miten elintarvikkeet on pakattu, on merkitystä myös ruokahävikin vähentämisessä. Kuluttajaliiton selvityksen mukaan liki puolet vastaajista haluaa saada tietoa tuotteesta pakkausmerkintöjen kautta. Ne tarjoavat kuluttajille tietoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Juuri silloin, kun valintoja tehdään.

Suomen kotitalouksissa ruokaa menee hukkaan 120–160 miljoonaa kiloa vuosittain. Hurja määrä hävikkiä, kulutettuja resursseja, ympäristövaikutuksia ja tehtyä työtä. Myös monissa kansainvälisissä tutkimuksissa on osoitettu, että elintarvikkeiden pakkauksilla on merkitystä kotitalouksien tuottamassa ruokahävikissä. Erityisen merkittäviä tekijöitä ovat tuotteen pakkauskoko sekä pakkausmerkinnät.