Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Kaupunkikuva
Rakennuttajalla on päävastuu uudisrakentamisen laadusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ra­ken­nut­ta­jal­la on pää­vas­tuu uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen laa­dus­ta

20.10.2021 11:05
Rovaniemi tarvitsee kaupunkikuvatoimikunnan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mi tar­vit­see kau­pun­ki­ku­va­toi­mi­kun­nan

29.09.2021 14:15
Reportaasi Kiirunasta: Kun kaupunki muuttaa, on pakko tehdä tili sekä menneisyyteen että tulevaan – kunnanneuvos tosin epäilee joidenkin vain ottavan rahat ja lähtevän

Re­por­taa­si Kii­ru­nas­ta: Kun kau­pun­ki muut­taa, on pakko tehdä tili sekä men­nei­syy­teen että tu­le­vaan – kun­nan­neu­vos tosin epäilee joi­den­kin vain ottavan rahat ja läh­te­vän

17.09.2021 20:38 6
Tilaajille
Tornion vanhimmalla kadulla on 400 vuoden mittainen tarina – Rantakadun taloja asuttivat ensin kauppiaat, sitten käsityöläiset ja lopulta virkamiehet

Tornion van­him­mal­la kadulla on 400 vuoden mit­tai­nen tarina – Ran­ta­ka­dun taloja asut­ti­vat ensin kaup­piaat, sitten kä­si­työ­läi­set ja lopulta vir­ka­mie­het

02.09.2021 07:00
Tilaajille
Rovaniemellä etsitään positiivisinta kaupunkikeskustatekoa – äänestä ja osallistu arvontaan!

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään po­si­tii­vi­sin­ta kau­pun­ki­kes­kus­ta­te­koa – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan!

28.07.2021 15:31
Sairaalanniemen rantaan jää puolentoista hehtaarin puisto – tältä viiden kerrostalon alue näyttää päivitetyssä suunnitelmassa

Sai­raa­lan­nie­men rantaan jää puo­len­tois­ta heh­taa­rin puisto – tältä viiden ker­ros­ta­lon alue näyttää päi­vi­te­tys­sä suun­ni­tel­mas­sa

25.05.2021 14:08 5
Rovaniemeltä puretaan jälleen yksi vanha kerrostalo: nyt vuorossa Kaartokatu 8

Ro­va­nie­mel­tä pu­re­taan jälleen yksi vanha ker­ros­ta­lo: nyt vuo­ros­sa Kaar­to­ka­tu 8

21.05.2021 15:00 3
"Koronan muistomerkki" graffitiseinäksi Rovaniemellä? – Kesken jäänyttä rakennustyömaata voisi elävöittää katutaiteella

"Ko­ro­nan muis­to­merk­ki" graf­fi­ti­sei­näk­si Ro­va­nie­mel­lä? – Kesken jää­nyt­tä ra­ken­nus­työ­maa­ta voisi elä­vöit­tää ka­tu­tai­teel­la

17.05.2021 10:43 3
Kolumni: Korvanrannan mäntyjen vuosisatainen viesti – yhteiset kokemukset menneiden sukupolvien kanssa auttavat meitäkin menestyksen tiellä
Kolumni

Ko­lum­ni: Kor­van­ran­nan män­ty­jen vuo­si­sa­tai­nen viesti – yh­tei­set ko­ke­muk­set men­nei­den su­ku­pol­vien kanssa aut­ta­vat mei­tä­kin me­nes­tyk­sen tiellä

14.04.2021 08:32
Rovaniemen Porokulmaan jopa 12-kerroksinen talo? – Kaavoitusvaihtoehdot ensi kertaa esillä

Ro­va­nie­men Po­ro­kul­maan jopa 12-ker­rok­si­nen talo? – Kaa­voi­tus­vaih­to­eh­dot ensi kertaa esillä

09.03.2021 14:34 5
Lukijalta: Koiranpissa ei kuulu penkille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koi­ran­pis­sa ei kuulu pen­kil­le

19.02.2021 09:01 4
Kolumni: Syntyykö kauneus kaupungin vauraudesta vaiko vauraus kaupungin kauneudesta?
Kolumni

Ko­lum­ni: Syn­tyy­kö kauneus kau­pun­gin vau­rau­des­ta vaiko vauraus kau­pun­gin kau­neu­des­ta?

23.12.2020 12:47 3
Rovaniemi kaipaisi lempeitä löylyjä
Kolumni

Ro­va­nie­mi kai­pai­si lem­pei­tä löylyjä

14.11.2020 06:00 2
Tilaajille
60 vuotta sitten maisema muuttui pysyvästi – Katso, miltä kaupunki näytti ennen Valajaskosken voimalaitoksen rakentamista ja vedenpinnan nousua

60 vuotta sitten maisema muuttui py­sy­väs­ti – Katso, miltä kau­pun­ki näytti ennen Va­la­jas­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen ra­ken­ta­mis­ta ja ve­den­pin­nan nousua

28.10.2020 11:40 6
Lukijalta: Millaiselta Rovaniemi haluaa näyttää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mil­lai­sel­ta Ro­va­nie­mi haluaa näyt­tää?

25.09.2020 05:00
Tilaajille
Lappia pohtii koulutuksen tiivistämistä: Kemin opiskelupaikat saatetaan keskittää Kivikolle ja osin Tornioon

Lappia pohtii kou­lu­tuk­sen tii­vis­tä­mis­tä: Kemin opis­ke­lu­pai­kat saa­te­taan kes­kit­tää Ki­vi­kol­le ja osin Tor­nioon

31.07.2020 05:00 1
Tilaajille
Poronsarvi, ruutu vai hämähäkinverkko? – Miten rakennetusta Rovaniemestä saisi jälleen kiehtovan?
Kolumni

Po­ron­sar­vi, ruutu vai hä­mä­hä­kin­verk­ko? – Miten ra­ken­ne­tus­ta Ro­va­nie­mes­tä saisi jälleen kieh­to­van?

07.07.2020 15:00
Rovaniemen vanha asema pois myyntilistalta: kaupungin selvitettävä mahdollisuudet saada tukea kunnostamiseen

Ro­va­nie­men vanha asema pois myyn­ti­lis­tal­ta: kau­pun­gin sel­vi­tet­tä­vä mah­dol­li­suu­det saada tukea kun­nos­ta­mi­seen

24.06.2020 10:53
Lapin kaupungit kukkivat pian surfiniaa ja samettikukkaa – Kemissä valitaan tuulta kestävät kukat, Rovaniemellä kylmää sietävät

Lapin kau­pun­git kuk­ki­vat pian sur­fi­niaa ja sa­met­ti­kuk­kaa – Kemissä va­li­taan tuulta kes­tä­vät kukat, Ro­va­nie­mel­lä kylmää sie­tä­vät

16.06.2020 18:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Taistelemme vehreämmän kaupunkikuvan puolesta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tais­te­lem­me veh­reäm­män kau­pun­ki­ku­van puo­les­ta

03.06.2020 07:52 3