Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kolarit
Vaarallista ainetta kuljettaneen rekan perävaunu kaatui Kittilässä – ympäristöön valui haitallista liuosta

Vaa­ral­lis­ta ainetta kul­jet­ta­neen rekan pe­rä­vau­nu kaatui Kit­ti­läs­sä – ym­pä­ris­töön valui hai­tal­lis­ta liuosta

13.10.2021 21:03 5
Tilaajille
Kahden henkilöauton kolari Tervolassa: peltiä rutattiin, mutta vakavilta henkilövahingoilta säästyttiin

Kahden hen­ki­lö­au­ton kolari Ter­vo­las­sa: peltiä ru­tat­tiin, mutta va­ka­vil­ta hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin

09.10.2021 23:53

SVT: Kolme ihmistä louk­kaan­tui nok­ka­ko­la­ris­sa Haa­pa­ran­nal­la – Louk­kaan­tu­neet vietiin jat­ko­hoi­toon Ka­li­xiin

30.08.2021 19:33
Hälytystehtävälle matkalla ollut poliisiauto törmäsi edellä ajaneen auton perään Muhoksella

Hä­ly­tys­teh­tä­väl­le mat­kal­la ollut po­lii­si­au­to törmäsi edellä ajaneen auton perään Mu­hok­sel­la

13.05.2021 14:45 3
Hollolan liikenneonnettomuudessa ei ole kuolonuhreja – toinen kaista on avattu liikenteelle

Hol­lo­lan lii­ken­ne­on­net­to­muu­des­sa ei ole kuo­lon­uh­re­ja – toinen kaista on avattu lii­ken­teel­le

09.03.2021 12:07
Kolme henkilöä menehtyi Kestilän auto-onnettomuudessa – näin onnettomuus tapahtui

Kolme hen­ki­löä me­neh­tyi Kes­ti­län au­to-on­net­to­muu­des­sa – näin on­net­to­muus ta­pah­tui

03.03.2021 13:53
Tilaajille
Suomessa ajetaan joka päivä noin 270 kolaria – Rovaniemellä kolaririski on maan kolmanneksi suurin

Suo­mes­sa ajetaan joka päivä noin 270 kolaria – Ro­va­nie­mel­lä ko­la­ri­ris­ki on maan kol­man­nek­si suurin

16.01.2021 09:36 6
Tilaajille
Ranuan kuolonkolarista vaaditaan kuljettajalle ehdollista, syyttäjän mukaan mies nukahti rattiin

Ranuan kuo­lon­ko­la­ris­ta vaa­di­taan kul­jet­ta­jal­le eh­dol­lis­ta, syyt­tä­jän mukaan mies nukahti rattiin

09.12.2020 13:43
Mies peruutti kaksi kertaa toisen autoon parkkipaikalla Kalajoella – Uusi tieliikennelaki johti siihen, ettei teosta rangaista lainkaan

Mies pe­ruut­ti kaksi kertaa toisen autoon park­ki­pai­kal­la Ka­la­joel­la – Uusi tie­lii­ken­ne­la­ki johti siihen, ettei teosta ran­gais­ta lain­kaan

19.10.2020 07:56 1
Tilaajille
Siitosporoja kuolee kolareissa huomattavan paljon: "Korvaussumma ei korvaa monen vuoden työpanosta" – Suomen ylivoimaisesti eniten  kolareita ajetaan  Muonion seudulla

Sii­tos­po­ro­ja kuolee ko­la­reis­sa huo­mat­ta­van paljon: "Kor­vaus­sum­ma ei korvaa monen vuoden työ­pa­nos­ta" – Suomen yli­voi­mai­ses­ti eniten ko­la­rei­ta ajetaan Muonion seu­dul­la

05.07.2020 19:37 3
Tilaajille
Henkilöauto kolaroi ambulanssin kanssa Rovaniemellä ja poistui paikalta – poliisi pyytää havaintoja tapauksesta

Hen­ki­lö­au­to kolaroi am­bu­lans­sin kanssa Ro­va­nie­mel­lä ja poistui pai­kal­ta – poliisi pyytää ha­vain­to­ja ta­pauk­ses­ta

05.07.2020 16:40 1
Ivalossa sattui ketjukolari – Osallisena neljä autoa, kaksi henkilöä loukkaantui

Iva­los­sa sattui ket­ju­ko­la­ri – Osal­li­se­na neljä autoa, kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui

27.02.2020 17:39
Tilaajille
Ylitorniolla sattui lauantaina kaksi auton ja eläimen välistä kolaria

Yli­tor­niol­la sattui lauan­tai­na kaksi auton ja eläimen välistä kolaria

16.02.2020 11:08
Tilaajille
Torniossa sattui kolmen auton ketjukolari – yksi henkilö vietiin tarkastettavaksi sairaalaan

Tor­nios­sa sattui kolmen auton ket­ju­ko­la­ri – yksi henkilö vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si sai­raa­laan

15.02.2020 15:46
Tilaajille
Henkilöauto ja rekka kolaroivat Simon Maksniemessä – yksi henkilö loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to ja rekka ko­la­roi­vat Simon Maks­nie­mes­sä – yksi henkilö louk­kaan­tui

20.01.2020 07:54
Tilaajille
Kaksi lasta loukkaantui liikenneonnettomuuksissa Oulussa – bussi törmäsi pyöräilevään 11-vuotiaaseen, auto töytäisi 7-vuotiasta

Kaksi lasta louk­kaan­tui lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa Oulussa – bussi törmäsi pyö­räi­le­vään 11-vuo­tiaa­seen, auto töy­täi­si 7-vuo­tias­ta

11.01.2020 09:55
Tilaajille
Henkilöautoa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli Sodankylässä – poliisi selvittää onnettomuuden syytä

Hen­ki­lö­au­toa ajanut nainen törmäsi rekkaan ja kuoli So­dan­ky­läs­sä – poliisi sel­vit­tää on­net­to­muu­den syytä

21.11.2019 14:51
HS: Alppihiihtovalmentaja saa syytteet Ranuan kuolonkolarista

HS: Alp­pi­hiih­to­val­men­ta­ja saa syyt­teet Ranuan kuo­lon­ko­la­ris­ta

18.11.2019 13:31