Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Punainen tupa
Pressujen alla on talovanhus, jonka kohtalo kuvaa Rovaniemen piittaamattomuutta vanhoista rakennuksista
Kolumni

Pres­su­jen alla on ta­lo­van­hus, jonka kohtalo kuvaa Ro­va­nie­men piit­taa­mat­to­muut­ta van­hois­ta ra­ken­nuk­sis­ta

19.10.2023 06:00 22
Rovaniemi selvittää korjaamisen ohella myös punaisen tuvan purkamista – hirsianalyysi tukee käsitystä, että tupa on rakennettu 1800-luvulla

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kor­jaa­mi­sen ohella myös pu­nai­sen tuvan pur­ka­mis­ta – hir­sia­na­lyy­si tukee kä­si­tys­tä, että tupa on ra­ken­net­tu 1800-lu­vul­la

29.09.2023 17:00 25
Tilaajille
Punainen tupa kannattaa korjata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­nai­nen tupa kan­nat­taa korjata

26.06.2023 16:30 5
Punaista tupaa ei kannata korjata
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­nais­ta tupaa ei kannata korjata

14.06.2023 10:25 15
Rovaniemellä palaneelle punaiselle tuvalle tehdään korjattavuusselvitys kesäkuun aikana – keltainen pressukate suojaa uusilta vaurioilta

Ro­va­nie­mel­lä pa­la­neel­le pu­nai­sel­le tuvalle tehdään kor­jat­ta­vuus­sel­vi­tys ke­sä­kuun aikana – kel­tai­nen pres­su­ka­te suojaa uusilta vau­rioil­ta

06.06.2023 13:29 12
Tilaajille
Rovaniemellä palanut punainen tupa tulee korjata, sanovat museon asiantuntijat – suojellun rakennuksen ikää selvitetään nyt hirsien vuosirenkaista

Ro­va­nie­mel­lä palanut pu­nai­nen tupa tulee kor­ja­ta, sanovat museon asian­tun­ti­jat – suo­jel­lun ra­ken­nuk­sen ikää sel­vi­te­tään nyt hirsien vuo­si­ren­kais­ta

11.05.2023 05:00 25
Tilaajille
Kommentti: Punaisen tuvan kohtalo kertoo, ettei vanhojen rakennusten kunnostamista voi viivyttää loputtomiin
Kolumni

Kom­ment­ti: Pu­nai­sen tuvan kohtalo kertoo, ettei van­ho­jen ra­ken­nus­ten kun­nos­ta­mis­ta voi vii­vyt­tää lo­put­to­miin

02.05.2023 15:06 12
Tilaajille
Toimittajalta: Toiveissa remonttirahaa –  ja nopeita toimia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Toi­veis­sa re­mont­ti­ra­haa –  ja nopeita toimia

23.11.2022 13:51
Tilaajille
"Kunnostetaan sen verran, että käyttö mahdollistuu" – Rovaniemi hakee rahaa vanhan rautatieaseman korjaukseen ja pohtii myös punaisen tuvan kunnostamista

"Kun­nos­te­taan sen verran, että käyttö mah­dol­lis­tuu" – Ro­va­nie­mi hakee rahaa vanhan rau­ta­tiea­se­man kor­jauk­seen ja pohtii myös pu­nai­sen tuvan kun­nos­ta­mis­ta

16.11.2022 15:44 6
Tilaajille
Pääseekö Rovaniemi pian Unescon luetteloon rakennetun perinteen tuhoajana?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pää­see­kö Ro­va­nie­mi pian Unescon luet­te­loon ra­ken­ne­tun pe­rin­teen tu­hoa­ja­na?

24.08.2022 15:07
Tilaajille
Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi Katajarannan asemakaavan – punaista tupaa ei saa purkaa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi Ka­ta­ja­ran­nan ase­ma­kaa­van – pu­nais­ta tupaa ei saa purkaa

24.01.2022 21:01 3
Tilaajille
Katajarannan punainen tupa ja piharakennus esitetään suojeltavaksi niille sijoilleen – siirtämistä ei sallita

Ka­ta­ja­ran­nan pu­nai­nen tupa ja pi­ha­ra­ken­nus esi­te­tään suo­jel­ta­vak­si niille si­joil­leen – siir­tä­mis­tä ei sallita

16.12.2021 09:31 10
Tilaajille