Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kemin uimahalli
Kemin uimahallin purkamiselle painettiin jarrua, kun Tornionlaakson museo valitti hallinto-oikeuteen: "Historiallisia ja ympäristöllisiä arvoja"

Kemin ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sel­le pai­net­tiin jarrua, kun Tor­nion­laak­son museo valitti hal­lin­to-oi­keu­teen: "His­to­rial­li­sia ja ym­pä­ris­töl­li­siä arvoja"

31.10.2023 05:00 9
Tilaajille
Kemin kaupunginhallitus hyväksyi uimahallin purkamisen mahdollistavan kaavamuutoksen – etenee seuraavaksi valtuuston käsittelyyn

Kemin kau­pun­gin­hal­li­tus hy­väk­syi ui­ma­hal­lin pur­ka­mi­sen mah­dol­lis­ta­van kaa­va­muu­tok­sen – etenee seu­raa­vak­si val­tuus­ton kä­sit­te­lyyn

30.08.2023 09:48 2
Tilaajille
Kemin uimahalli rajoittaa alaikäisten maksutonta uimista – vapun jälkeen alkaneelle ilmaiselle huville piti asettaa rajat

Kemin ui­ma­hal­li ra­joit­taa ala­ikäis­ten mak­su­ton­ta uimista – vapun jälkeen al­ka­neel­le il­mai­sel­le huville piti asettaa rajat

04.05.2023 17:15
Tilaajille
Kemin uuden monitoimihallin nimi valittiin 524 yleisöehdotuksen joukosta

Kemin uuden mo­ni­toi­mi­hal­lin nimi va­lit­tiin 524 ylei­sö­eh­do­tuk­sen jou­kos­ta

28.04.2023 17:55 3
Tilaajille
Kemin uimahalli tarjoaa lapsille ja nuorille ilmaisia uintikertoja touko-kesäkuun ajan

Kemin ui­ma­hal­li tarjoaa lap­sil­le ja nuo­ril­le il­mai­sia uin­ti­ker­to­ja tou­ko-ke­sä­kuun ajan

14.04.2023 12:58 1
Pelastetaan edes Kemin uimahalli!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan edes Kemin ui­ma­hal­li!

06.04.2023 05:11
Uuden uimahallin rakentaminen voi olla Kemissä järkevämpi vaihtoehto kuin vanhan säilyttäminen – nykyisen hallin korjaaminen maksaisi noin 13 miljoonaa euroa

Uuden ui­ma­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen voi olla Kemissä jär­ke­väm­pi vaih­to­eh­to kuin vanhan säi­lyt­tä­mi­nen – ny­kyi­sen hallin kor­jaa­mi­nen mak­sai­si noin 13 mil­joo­naa euroa

05.04.2023 16:55 7
Tilaajille
Pelastetaan edes Kemin uimahalli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­te­taan edes Kemin ui­ma­hal­li

04.04.2023 05:01
Tilaajille
Kumpi voittaa, Kemin vai Tornion uimahalli?
Kolumni

Kumpi voit­taa, Kemin vai Tornion ui­ma­hal­li?

18.01.2023 18:00 1
Ilmanvaihtokoneen hihna kärysi Kemin uimahallin kuntosalilla – kohteessa ei varsinaista tulipaloa

Il­man­vaih­to­ko­neen hihna kärysi Kemin ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lil­la – koh­tees­sa ei var­si­nais­ta tu­li­pa­loa

27.03.2022 15:14
Tilaajille
Kemin uimahalli valittu vuoden työyhteisöksi

Kemin ui­ma­hal­li valittu vuoden työ­yh­tei­sök­si

03.11.2021 10:21
JHL valitsi Kemin uimahallin vuoden työyhteisöksi

JHL valitsi Kemin ui­ma­hal­lin vuoden työ­yh­tei­sök­si

01.11.2021 09:20 1
Tilaajille
Kemi voitti kisan Biltemasta – Tavaratalo rakennetaan Terva- ja Keilahallin tontille, uusi monitoimihalli nousee Sauvosaaren urheilupuistoon

Kemi voitti kisan Bil­te­mas­ta – Ta­va­ra­ta­lo ra­ken­ne­taan Terva- ja Kei­la­hal­lin ton­til­le, uusi mo­ni­toi­mi­hal­li nousee Sau­vo­saa­ren ur­hei­lu­puis­toon

18.10.2021 17:39 13
Tilaajille
Kemi haluaa pysytellä kulttuurikaupunkina Lumilinnan kylkeen rakennettavan esiintymissalin avulla

Kemi haluaa py­sy­tel­lä kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na Lu­mi­lin­nan kylkeen ra­ken­net­ta­van esiin­ty­mis­sa­lin avulla

16.06.2021 17:50
Tilaajille
Yli 70-vuotiaat pääsevät uimahalliin Kemissä perjantaista alkaen – hallin yleisökäyttö pysyy suljettuna 9.5. asti

Yli 70-vuo­tiaat pää­se­vät ui­ma­hal­liin Kemissä per­jan­tais­ta alkaen – hallin ylei­sö­käyt­tö pysyy sul­jet­tu­na 9.5. asti

22.04.2021 16:03
Tilaajille
Kemin uimahalli toimii normaalisti viikonloppuna

Kemin ui­ma­hal­li toimii nor­maa­lis­ti vii­kon­lop­pu­na

15.10.2020 12:12
Tilaajille
Kausikorteille tulee jatkoaikaa – merilappilaisten elokuvateatterien sarjalipuille käyttöä, vaikka määräaika olisi mennyt umpeen

Kau­si­kor­teil­le tulee jat­ko­ai­kaa – me­ri­lap­pi­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rien sar­ja­li­puil­le käyt­töä, vaikka mää­rä­ai­ka olisi mennyt umpeen

22.04.2020 10:28
Kemi sulki kaupungin julkiset tilat etukenossa –Kunnilla on omaa harkintavaltaa siihen, miten tautia hidastetaan

Kemi sulki kau­pun­gin jul­ki­set tilat etu­ke­nos­sa –Kun­nil­la on omaa har­kin­ta­val­taa siihen, miten tautia hi­das­te­taan

13.03.2020 18:18
Tilaajille
Kemi sulkee uimahallin, kirjaston ja liikuntapaikat ehkäistäkseen koronavirusta – yleisötilaisuudet perutaan

Kemi sulkee ui­ma­hal­lin, kir­jas­ton ja lii­kun­ta­pai­kat eh­käis­täk­seen ko­ro­na­vi­rus­ta – ylei­sö­ti­lai­suu­det pe­ru­taan

12.03.2020 16:02
Tilaajille
Kemin uimahalli aukeaa kokonaan ensi viikolla – kuntoallas tulee käyttöön 15 kuukauden tauon jälkeen

Kemin ui­ma­hal­li aukeaa ko­ko­naan ensi vii­kol­la – kun­to­al­las tulee käyt­töön 15 kuu­kau­den tauon jälkeen

24.01.2020 18:19
Tilaajille