Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kemin uimahalli

Kemi haluaa py­sy­tel­lä kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na Lu­mi­lin­nan kylkeen ra­ken­net­ta­van esiin­ty­mis­sa­lin avulla

16.06.2021 17:50
Tilaajille

Yli 70-vuo­tiaat pää­se­vät ui­ma­hal­liin Kemissä per­jan­tais­ta alkaen – hallin ylei­sö­käyt­tö pysyy sul­jet­tu­na 9.5. asti

22.04.2021 16:03
Tilaajille

Kemin ui­ma­hal­li toimii nor­maa­lis­ti vii­kon­lop­pu­na

15.10.2020 12:12
Tilaajille

Kau­si­kor­teil­le tulee jat­ko­ai­kaa – me­ri­lap­pi­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rien sar­ja­li­puil­le käyt­töä, vaikka mää­rä­ai­ka olisi mennyt umpeen

22.04.2020 10:28

Kemi sulki kau­pun­gin jul­ki­set tilat etu­ke­nos­sa –Kun­nil­la on omaa har­kin­ta­val­taa siihen, miten tautia hi­das­te­taan

13.03.2020 18:18
Tilaajille

Kemi sulkee ui­ma­hal­lin, kir­jas­ton ja lii­kun­ta­pai­kat eh­käis­täk­seen ko­ro­na­vi­rus­ta – ylei­sö­ti­lai­suu­det pe­ru­taan

12.03.2020 16:02
Tilaajille

Kemin ui­ma­hal­li aukeaa ko­ko­naan ensi vii­kol­la – kun­to­al­las tulee käyt­töön 15 kuu­kau­den tauon jälkeen

24.01.2020 18:19
Tilaajille

Kun­to­al­taan käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy vä­hin­tään kah­del­la vii­kol­la Kemin ui­ma­hal­lis­sa – al­las­ik­ku­nois­sa huo­mat­tiin hal­kea­mia

15.01.2020 16:57
Tilaajille

Kemin ui­ma­hal­lin kä­vi­jä­mää­rä laski

04.01.2020 11:00
Tilaajille

Käyt­tö­ai­kaa tuli viisi vuotta lisää – Kemin ui­ma­hal­li avaa kaikki altaat ylei­söl­le tam­mi­kuus­sa

27.11.2019 10:54

Kemin ui­ma­hal­lin las­ten­al­taat sul­je­taan ensi vii­kol­la kat­to­re­mon­tin vuoksi tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le asti

20.11.2019 16:35
Tilaajille