kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Kemin uimahalli
Ilmanvaihtokoneen hihna kärysi Kemin uimahallin kuntosalilla – kohteessa ei varsinaista tulipaloa

Il­man­vaih­to­ko­neen hihna kärysi Kemin ui­ma­hal­lin kun­to­sa­lil­la – koh­tees­sa ei var­si­nais­ta tu­li­pa­loa

27.03.2022 15:14
Tilaajille
Kemin uimahalli valittu vuoden työyhteisöksi

Kemin ui­ma­hal­li valittu vuoden työ­yh­tei­sök­si

03.11.2021 10:21
JHL valitsi Kemin uimahallin vuoden työyhteisöksi

JHL valitsi Kemin ui­ma­hal­lin vuoden työ­yh­tei­sök­si

01.11.2021 09:20 1
Tilaajille
Kemi voitti kisan Biltemasta – Tavaratalo rakennetaan Terva- ja Keilahallin tontille, uusi monitoimihalli nousee Sauvosaaren urheilupuistoon

Kemi voitti kisan Bil­te­mas­ta – Ta­va­ra­ta­lo ra­ken­ne­taan Terva- ja Kei­la­hal­lin ton­til­le, uusi mo­ni­toi­mi­hal­li nousee Sau­vo­saa­ren ur­hei­lu­puis­toon

18.10.2021 17:39 13
Tilaajille
Kemi haluaa pysytellä kulttuurikaupunkina Lumilinnan kylkeen rakennettavan esiintymissalin avulla

Kemi haluaa py­sy­tel­lä kult­tuu­ri­kau­pun­ki­na Lu­mi­lin­nan kylkeen ra­ken­net­ta­van esiin­ty­mis­sa­lin avulla

16.06.2021 17:50
Tilaajille
Yli 70-vuotiaat pääsevät uimahalliin Kemissä perjantaista alkaen – hallin yleisökäyttö pysyy suljettuna 9.5. asti

Yli 70-vuo­tiaat pää­se­vät ui­ma­hal­liin Kemissä per­jan­tais­ta alkaen – hallin ylei­sö­käyt­tö pysyy sul­jet­tu­na 9.5. asti

22.04.2021 16:03
Tilaajille
Kemin uimahalli toimii normaalisti viikonloppuna

Kemin ui­ma­hal­li toimii nor­maa­lis­ti vii­kon­lop­pu­na

15.10.2020 12:12
Tilaajille
Kausikorteille tulee jatkoaikaa – merilappilaisten elokuvateatterien sarjalipuille käyttöä, vaikka määräaika olisi mennyt umpeen

Kau­si­kor­teil­le tulee jat­ko­ai­kaa – me­ri­lap­pi­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rien sar­ja­li­puil­le käyt­töä, vaikka mää­rä­ai­ka olisi mennyt umpeen

22.04.2020 10:28
Kemi sulki kaupungin julkiset tilat etukenossa –Kunnilla on omaa harkintavaltaa siihen, miten tautia hidastetaan

Kemi sulki kau­pun­gin jul­ki­set tilat etu­ke­nos­sa –Kun­nil­la on omaa har­kin­ta­val­taa siihen, miten tautia hi­das­te­taan

13.03.2020 18:18
Tilaajille
Kemi sulkee uimahallin, kirjaston ja liikuntapaikat ehkäistäkseen koronavirusta – yleisötilaisuudet perutaan

Kemi sulkee ui­ma­hal­lin, kir­jas­ton ja lii­kun­ta­pai­kat eh­käis­täk­seen ko­ro­na­vi­rus­ta – ylei­sö­ti­lai­suu­det pe­ru­taan

12.03.2020 16:02
Tilaajille
Kemin uimahalli aukeaa kokonaan ensi viikolla – kuntoallas tulee käyttöön 15 kuukauden tauon jälkeen

Kemin ui­ma­hal­li aukeaa ko­ko­naan ensi vii­kol­la – kun­to­al­las tulee käyt­töön 15 kuu­kau­den tauon jälkeen

24.01.2020 18:19
Tilaajille
Kuntoaltaan käyttöönotto viivästyy vähintään kahdella viikolla Kemin uimahallissa – allasikkunoissa huomattiin halkeamia

Kun­to­al­taan käyt­töön­ot­to vii­väs­tyy vä­hin­tään kah­del­la vii­kol­la Kemin ui­ma­hal­lis­sa – al­las­ik­ku­nois­sa huo­mat­tiin hal­kea­mia

15.01.2020 16:57
Tilaajille
Kemin uimahallin kävijämäärä laski

Kemin ui­ma­hal­lin kä­vi­jä­mää­rä laski

04.01.2020 11:00
Tilaajille
Käyttöaikaa tuli viisi vuotta lisää – Kemin uimahalli avaa kaikki altaat yleisölle tammikuussa

Käyt­tö­ai­kaa tuli viisi vuotta lisää – Kemin ui­ma­hal­li avaa kaikki altaat ylei­söl­le tam­mi­kuus­sa

27.11.2019 10:54
Kemin uimahallin lastenaltaat suljetaan ensi viikolla kattoremontin vuoksi tammikuun loppupuolelle asti

Kemin ui­ma­hal­lin las­ten­al­taat sul­je­taan ensi vii­kol­la kat­to­re­mon­tin vuoksi tam­mi­kuun lop­pu­puo­lel­le asti

20.11.2019 16:35
Tilaajille