Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Prosenttitaide
Vaaranlammen ja Napsun monitoimitalojen taidehankintoja varten etsitään taiteilijoita Rovaniemellä

Vaa­ran­lam­men ja Napsun mo­ni­toi­mi­ta­lo­jen tai­de­han­kin­to­ja varten et­si­tään tai­tei­li­joi­ta Ro­va­nie­mel­lä

01.09.2023 14:03
Tilaajille
Muoto henkii merta, ääni Lappia

Muoto henkii merta, ääni Lappia

19.04.2023 16:20
Kemin uusi prosenttitaideteos soi jatkossa päivittäin päiväkodin nurkalla – kuuntele hypnoottinen ääniraita

Kemin uusi pro­sent­ti­tai­de­teos soi jat­kos­sa päi­vit­täin päi­vä­ko­din nur­kal­la – kuun­te­le hyp­noot­ti­nen ää­ni­rai­ta

14.04.2023 16:05 1
Tilaajille
Ivalon koulussa liikutaan kuin poroerotuksessa – uusi koulu, kulttuuri- ja vapaa-ajan monitoimikeskus Kaarre on 26 miljoonan euron investointi

Ivalon kou­lus­sa lii­ku­taan kuin po­ro­ero­tuk­ses­sa – uusi koulu, kult­tuu­ri- ja va­paa-ajan mo­ni­toi­mi­kes­kus Kaarre on 26 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti

30.11.2022 19:30
Tilaajille
Kemin Pajarinrannan päiväkodin julkisivuun tulee valoa ja ääntä yhdistelevä taideteos – teos valmistuu loppuvuoden aikana

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­din jul­ki­si­vuun tulee valoa ja ääntä yh­dis­te­le­vä tai­de­teos – teos val­mis­tuu lop­pu­vuo­den aikana

13.07.2022 11:42
Tilaajille
Kemin Pajarinrannan päiväkotialueelle etsitään taideteosten tekijää

Kemin Pa­ja­rin­ran­nan päi­vä­ko­ti­alueel­le et­si­tään tai­de­teos­ten tekijää

13.12.2021 12:23
Tilaajille
Ylikylän uuden monitoimitalon valotaideteos julkistetaan perjantai-iltana

Yli­ky­län uuden mo­ni­toi­mi­ta­lon va­lo­tai­de­teos jul­kis­te­taan per­jan­tai-il­ta­na

06.09.2021 12:29
Inarin kunnan ensimmäinen julkisen rakentamisen prosenttitaideteos tulee Ivalon koulukeskukseen

Inarin kunnan en­sim­mäi­nen jul­ki­sen ra­ken­ta­mi­sen pro­sent­ti­tai­de­teos tulee Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen

01.07.2021 15:58
Tilaajille
Sodankylän monitoimikeskus saa prosenttitaidetta 40 000 euron edestä

So­dan­ky­län mo­ni­toi­mi­kes­kus saa pro­sent­ti­tai­det­ta 40 000 euron edestä

15.03.2021 21:02
Tilaajille

Lapin kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuo­saan haetaan nyt tai­det­ta

03.11.2020 20:31
Tilaajille
Lapin keskussairaalan tulevalle pääsisäänkäynnille nousee parantava pallo – Taidehankintoihin on varattu yhteensä puoli miljoonaa euroa

Lapin kes­kus­sai­raa­lan tu­le­val­le pää­si­sään­käyn­nil­le nousee pa­ran­ta­va pallo – Tai­de­han­kin­toi­hin on varattu yh­teen­sä puoli mil­joo­naa euroa

29.10.2019 19:01
Tilaajille
Prosenttitaide voi olla kunnalle vetovoimatekijä, sanoo Sodankylän teokset toteuttava kuvataiteilija Kaija Kiuru – prosenttitaidetta käytetään Lapissa jo neljässä kunnassa

Pro­sent­ti­tai­de voi olla kun­nal­le ve­to­voi­ma­te­ki­jä, sanoo So­dan­ky­län teokset to­teut­ta­va ku­va­tai­tei­li­ja Kaija Kiuru – pro­sent­ti­tai­det­ta käy­te­tään Lapissa jo nel­jäs­sä kun­nas­sa

22.10.2019 07:30
Tilaajille