kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kuvataide
Arvio: kadotettuja horisontteja – Anne Ovaskan maalauksissa ajatus katoaa taivaanrantaan

Arvio: ka­do­tet­tu­ja ho­ri­sont­te­ja – Anne Ovaskan maa­lauk­sis­sa ajatus katoaa tai­vaan­ran­taan

20.02.2024 15:00
Tilaajille
Pariskunnalla on kaksi asuntoa täynnä taidetta lattiasta kattoon – tältä näyttää Oulun kaupungin kattojen yllä sijaitseva taidekoti

Pa­ris­kun­nal­la on kaksi asuntoa täynnä tai­det­ta lat­tias­ta kattoon – tältä näyttää Oulun kau­pun­gin kat­to­jen yllä si­jait­se­va tai­de­ko­ti

11.11.2023 16:30
Tilaajille
Lisätään allakkaan saamattomuuden vuosipäivä – rovaniemeläisenä hävettää, että hienoa taideteosta ei saada esille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Li­sä­tään al­lak­kaan saa­mat­to­muu­den vuo­si­päi­vä – ro­va­nie­me­läi­se­nä hä­vet­tää, että hienoa tai­de­teos­ta ei saada esille

14.08.2023 05:00 3
Näyttelyarvio: Taide ja mielenterveysongelma – Sonja Huhtaniska työstää spontaanisti mielikuviaan ja siitä voisi moni ottaa oppia

Näyt­te­lyar­vio: Taide ja mie­len­ter­veys­on­gel­ma – Sonja Huh­ta­nis­ka työstää spon­taa­nis­ti mie­li­ku­viaan ja siitä voisi moni ottaa oppia

07.06.2023 15:05
Tilaajille
Näyttelyarvio: Silmäyksiä taiteen aikakauteen – Galleria valossa kunnioitetaan kulttuurihistorian oppiaineen 25 vuotista historiaa Lapissa

Näyt­te­lyar­vio: Sil­mäyk­siä taiteen ai­ka­kau­teen – Gal­le­ria valossa kun­nioi­te­taan kult­tuu­ri­his­to­rian op­pi­ai­neen 25 vuo­tis­ta his­to­riaa Lapissa

25.12.2022 13:37
Tilaajille

Ku­va­tai­tei­li­ja Marjo Pitkon työ­huo­neel­la avoimet ovet Kemissä

31.08.2022 15:26
Tuleeko Porthanin koulusta elävä kulttuuritalo vai onko se jo sitä – taiteilijoiden työtiloja on talossa ollut jo vuosia, nyt puhutaan uusista suunnitelmista

Tuleeko Por­tha­nin kou­lus­ta elävä kult­tuu­ri­ta­lo vai onko se jo sitä – tai­tei­li­joi­den työ­ti­lo­ja on talossa ollut jo vuosia, nyt pu­hu­taan uusista suun­ni­tel­mis­ta

08.06.2022 17:30 1
Tilaajille
Pirita Laru löysi kuvataiteen uudelleen aikuisena - luovuutta kemiläinen matkailu- ja ravitsemusalan toimitusjohtaja saa käyttää työssään päivittäin

Pirita Laru löysi ku­va­tai­teen uu­del­leen ai­kui­se­na - luo­vuut­ta ke­mi­läi­nen mat­kai­lu- ja ra­vit­se­mus­alan toi­mi­tus­joh­ta­ja saa käyttää työs­sään päi­vit­täin

19.01.2022 11:55
Taide esiin kävelyllä – Lapin yliopiston nykytaiteen kokoelmat halutaan tuoda paremmin esille taidekävelyn avulla

Taide esiin kä­ve­lyl­lä – Lapin yli­opis­ton ny­ky­tai­teen ko­koel­mat ha­lu­taan tuoda pa­rem­min esille tai­de­kä­ve­lyn avulla

13.01.2022 17:30
Tilaajille
Suuria tunteita, yksinkertaisia asioita - Taina Rönkön ja Helena Junttilan teoksia esillä tammikuun loppuun saakka

Suuria tun­tei­ta, yk­sin­ker­tai­sia asioita - Taina Rönkön ja Helena Junt­ti­lan teoksia esillä tam­mi­kuun loppuun saakka

19.12.2021 21:37
Henna Kokon teoksia esillä  Taidekamarilla Torniossa - maalaaminen tärkeä henkireikä

Henna Kokon teoksia esillä Tai­de­ka­ma­ril­la Tor­nios­sa - maa­laa­mi­nen tärkeä hen­ki­rei­kä

11.08.2021 12:28