Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tilaajille

Taide esiin kä­ve­lyl­lä – Lapin yli­opis­ton ny­ky­tai­teen ko­koel­mat ha­lu­taan tuoda pa­rem­min esille tai­de­kä­ve­lyn avulla

Kari Huhtamon taidesäätiön puheenjohtaja, ministeri Lauri Tarasti, apulaisprofessori Kalle Lampela, yliopistonlehtori Annamari Manninen sekä opiskelijat Juho Jusslin ja Niklas Lepistö ovat tyytyväisiä, että Lapin yliopiston nykytaiteen kokoelma saadaan nykyistä paremmin esille. Yliopiston kokoelma heijastelee nykytaidetta lähes 60 vuoden ajalta.
Kari Huhtamon taidesäätiön puheenjohtaja, ministeri Lauri Tarasti, apulaisprofessori Kalle Lampela, yliopistonlehtori Annamari Manninen sekä opiskelijat Juho Jusslin ja Niklas Lepistö ovat tyytyväisiä, että Lapin yliopiston nykytaiteen kokoelma saadaan nykyistä paremmin esille. Yliopiston kokoelma heijastelee nykytaidetta lähes 60 vuoden ajalta.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kuinka moni taiteen ystävä tietää, että Lapin yliopistolla on pysyvästi esillä iso määrä nykytaidetta vaihtuvien näyttelyiden lisäksi?

Merkittävimmät yliopistolla sijaitsevat taidekokoelmat ovat Kari Huhtamon taidesäätiön 23 teoksen kokoelma sekä Valtion taideteostoimikunnan kokoelmiin kuuluvat noin 50 teosta.