Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Lapin kul­lan­mu­rut ke­hit­tää uu­den­lais­ta yh­teis­työ­tä museon ja tai­tei­li­joi­den välille

16.06.2021 10:14

Wihuri saattoi Lapin kul­lan­mu­rut yhteen

11.06.2021 21:00
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Aukko to­del­li­suu­des­sa

16.04.2021 18:05 1
Tilaajille

Mil­lai­nen jälki jää sa­tees­ta, tuu­les­ta ja lin­nun­lau­lus­ta?

24.02.2021 17:37
Tilaajille

Wi­hu­ril­ta taas mer­kit­tä­vä tai­de­lah­joi­tus

26.01.2021 14:29
Tilaajille

Aineen tai­de­mu­seon Lapin kul­lan­mu­rut -hanke ra­ken­taa uu­den­lai­sia siltoja Väylän ran­nal­la

25.01.2021 06:04
Tilaajille

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon näyt­te­ly vie kau­pun­gin ka­duil­ta luon­to­po­luil­le

24.01.2021 19:17
Tilaajille