Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Asuntokauppa: Myy­tä­vien asun­to­jen määrä putosi Ro­va­nie­mel­lä – vanhaa oma­ko­ti­ta­loa ei laiteta myyn­tiin, jos tar­jol­la ei ole uu­dem­paa asun­toa, johon vaihtaa

Tilaajille

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le 40 000 euroa Wihurin ra­has­tos­ta –  apu­ra­ho­ja jaet­tiin en­nä­tys­sum­ma, 13,2 mil­joo­naa euroa

Lapin kamariorkesteri oli yksi lappilaisista Wihurin rahaston apurahan saaneista.
Lapin kamariorkesteri oli yksi lappilaisista Wihurin rahaston apurahan saaneista.
Kuva: Anssi Jokiranta

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi ennätyssuuren summan, yhteensä 13,2 miljoonaa euroa apurahoija, palkintoina ja muina tukina tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle.

Lapin suurimmat apurahat, 40 000 euroa, myönnettiin Lapin kamariorkesterille ja Rovaniemen taidemuseolle.