Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­ril­le 40 000 euroa Wihurin ra­has­tos­ta –  apu­ra­ho­ja jaet­tiin en­nä­tys­sum­ma, 13,2 mil­joo­naa euroa

Lapin kamariorkesteri oli yksi lappilaisista Wihurin rahaston apurahan saaneista.
Lapin kamariorkesteri oli yksi lappilaisista Wihurin rahaston apurahan saaneista.
Kuva: Anssi Jokiranta

Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi ennätyssuuren summan, yhteensä 13,2 miljoonaa euroa apurahoija, palkintoina ja muina tukina tieteelle, taiteelle ja yhteiskunnalliselle toiminnalle.

Lapin suurimmat apurahat, 40 000 euroa, myönnettiin Lapin kamariorkesterille ja Rovaniemen taidemuseolle.