Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Tilaajille

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon näyt­te­ly vie kau­pun­gin ka­duil­ta luon­to­po­luil­le

Korundissa avautunut Katuja & polkuja -näyttely johdattaa kulkijan kaupunkiluontoon. Antti ja Jenny Wihurin rahaston kokoelmasta kootun näyttelyn ovat ideoineet Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen opiskelijat osana taidemuseo- ja näyttelypedagogiikan opintoja.

Sanotaan, että vastakohdat täydentävät toisiaan. Väitteen vahvistaa Rovaniemen taidemuseon uusin, Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmasta koottu Katuja & polkuja -näyttely, joka asettaa rinnakkain kaksi vastakkaista maailmaa: luonnon ja kaupungin.

Vastakohtaisuuden tuntu hälvenee kuitenkin pian, kun kulkija huomaa huomaamatta siirtyneensä kaupungin kaduilta luontopolkujen syleilyyn.