kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Aineen taidemuseo
Peukaloisen retket inspiroivat Aineen taidemuseon uutta näyttelyä

Peu­ka­loi­sen retket ins­pi­roi­vat Aineen tai­de­mu­seon uutta näyt­te­lyä

02.03.2024 12:18
Lahjat pääsevät kiertämään – Professori Maaretta Jaukkuri halusi antaa kotiseudun museolle kansainvälisen taidekokoelmansa

Lahjat pää­se­vät kier­tä­mään – Pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri halusi antaa ko­ti­seu­dun mu­seol­le kan­sain­vä­li­sen tai­de­ko­koel­man­sa

01.12.2023 17:00 1
Tilaajille
Arjen löydöistä voi tulla aarteita – Taiteilijoiden kollaasit täydentävät toisiaan, kun rakkaus kumpuaa kasoista ja löydetystä esineistä

Arjen löy­döis­tä voi tulla aar­tei­ta – Tai­tei­li­joi­den kol­laa­sit täy­den­tä­vät toi­siaan, kun rakkaus kumpuaa ka­sois­ta ja löy­de­tys­tä esi­neis­tä

18.08.2023 18:55
Tilaajille
Näyttelyarvio: Onnellinen uiskentelija – Ilkka Juhani Takalo-Eskola on taiteen lempeä kauhukakara

Näyt­te­lyar­vio: On­nel­li­nen uis­ken­te­li­ja – Ilkka Juhani Ta­ka­lo-Es­ko­la on taiteen lempeä kau­hu­ka­ka­ra

13.07.2023 17:30
Tilaajille
Tornion kirjasto palaa Rajakartanoon – kirjaston tilat remontoitiin evakkovuoden aikana 1980-luvulta nykyaikaan

Tornion kir­jas­to palaa Ra­ja­kar­ta­noon – kir­jas­ton tilat re­mon­toi­tiin evak­ko­vuo­den aikana 1980-lu­vul­ta ny­ky­ai­kaan

14.06.2023 20:30
Tilaajille
Istahda kangaspuihin ja luo uutta – tanskalainen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa käsitöiden arvostusta

Istahda kan­gas­pui­hin ja luo uutta – tans­ka­lai­nen Rosa Tolnov Clausen haluaa nostaa kä­si­töi­den ar­vos­tus­ta

05.12.2022 17:30 1
Tilaajille
Tilaa taiteilijuuteen -hankkeeseen saapui hakemuksia Intiaa myöten – residenssissä asuva kuulovammainen Sofia Karinen nauttii rauhallisissa tiloissa maalaamisesta

Tilaa tai­tei­li­juu­teen -hank­kee­seen saapui ha­ke­muk­sia Intiaa myöten – re­si­dens­sis­sä asuva kuu­lo­vam­mai­nen Sofia Karinen nauttii rau­hal­li­sis­sa ti­lois­sa maa­laa­mi­ses­ta

14.10.2022 08:49
Tilaajille
Taiteilijat tapasivat kotiyleisönsä – Kojamon tekijät Teija ja Pekka Isorättyä ovat yhdessä työskentelevä taiteilijapari

Tai­tei­li­jat ta­pa­si­vat ko­ti­ylei­sön­sä – Kojamon tekijät Teija ja Pekka Iso­rät­tyä ovat yhdessä työs­ken­te­le­vä tai­tei­li­ja­pa­ri

25.06.2022 12:00
Tilaajille
Taiteella on kysyntää myös poikkeusaikana – Aineen taidemuseon johtaja pitää tärkeänä tiivistä yhteistyötä alueen eri kulttuuritoimijoiden kanssa

Tai­teel­la on ky­syn­tää myös poik­keus­ai­ka­na – Aineen tai­de­mu­seon johtaja pitää tär­keä­nä tii­vis­tä yh­teis­työ­tä alueen eri kult­tuu­ri­toi­mi­joi­den kanssa

19.12.2021 17:15
Tilaajille
Juhlavuosi on melkein maalissa
Kolumni

Juh­la­vuo­si on melkein maa­lis­sa

14.11.2021 18:00
Tilaajille
Arvostelu: Keräilijän unelma tuli todeksi vuosikymmenten kuluessa

Ar­vos­te­lu: Ke­räi­li­jän unelma tuli todeksi vuo­si­kym­men­ten ku­lues­sa

16.08.2021 10:23
Tilaajille
Noora Ylipieti Aineen toukokuun residenssivieraana

Noora Yli­pie­ti Aineen tou­ko­kuun re­si­dens­si­vie­raa­na

13.05.2021 02:35
Aineen taidemuseon Lapin kullanmurut -hanke rakentaa uudenlaisia siltoja Väylän rannalla

Aineen tai­de­mu­seon Lapin kul­lan­mu­rut -hanke ra­ken­taa uu­den­lai­sia siltoja Väylän ran­nal­la

25.01.2021 06:04
Tilaajille