Katri Kulmuni

Näkyvät väis­ty­jät antavat tilaa uusille päät­tä­jil­le Me­ri-La­pis­sa – Val­ta­puo­lueis­ta Va­sem­mis­to­lii­tol­la Kemissä 46 eh­do­kas­ta ja Kes­kus­tal­la Tor­nios­sa 60 eh­do­kas­ta

04.05.2021 20:29
Tilaajille

Liki 1500 ääntä etsii uusia ottajia – Tornion kun­ta­vaa­leis­sa tais­tel­laan to­sis­saan enem­mis­tö­val­las­ta

08.02.2021 06:30
Tilaajille

Katri Kulmuni lähtee ehdolle kun­ta­vaa­leis­sa

01.02.2021 14:51 2
Tilaajille

Tut­kin­ta ex-mi­nis­te­ri Katri Kul­mu­nin vies­tin­tä­kou­lu­tus­han­kin­nois­ta on val­mis­tu­nut – yhtä vir­ka­mies­tä epäil­lään pe­tok­ses­ta ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

20.01.2021 13:13 3
Tilaajille

Katri Kulmuni ar­vos­te­lee hal­li­tus­ta Il­ta-Sa­no­mis­sa: "Hal­li­tuk­sen pitää ainakin nou­dat­taa itse so­pi­miaan asioita eikä koko ajan lie­ven­tää niitä."

12.12.2020 09:19 10
Tilaajille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Mat­kai­lu­bis­nes­tä ei ole varaa me­net­tää – tar­vi­taan yhden testin malli

07.10.2020 08:15

Kes­kus­tan ex-pu­heen­joh­ta­ja Kul­mu­nis­ta ul­ko­asiain­va­lio­kun­nan ja val­tio­va­rain­va­lio­kun­nan jäsen

10.09.2020 14:43 1
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Uusi pu­heen­joh­ta­jis­to paljon var­ti­ja­na Me­ri-La­pis­sa

09.09.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kär­si­mä­tön kes­kus­ta­vä­ki vaihtoi Kul­mu­nin Saa­rik­koon, Lohi pitää Lapin ääntä esillä va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na

06.09.2020 11:32 5
Tilaajille

Pu­heen­joh­ta­ja­ki­san hä­vin­nyt Katri Kulmuni kes­kus­ta­lai­sil­le: Tukekaa pu­heen­joh­ta­jaa

05.09.2020 18:26 2

Kulmuni vetosi viime hetken pu­hees­sa: Jos etsitte tais­te­li­jaa, sen us­kal­lan luvata

05.09.2020 16:30 1

Kan­na­tus­pu­heet en­tei­le­vät tiukkaa pu­heen­joh­ta­ja­ki­saa – Saa­ri­kol­le ja Kul­mu­nil­le satelee mo­lem­mil­le tukea

05.09.2020 15:15

Voit­taa­ko Annika Saa­rik­ko vai Katri Kul­mu­ni? Kes­kus­ta ko­koon­tui jän­nit­tä­vään puo­lue­ko­kous­päi­vään

05.09.2020 09:56

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Katri Kulmuni avasi kes­kus­tan puo­lue­ko­kouk­sen – kiitti jo muita eh­dok­kai­ta yh­tei­ses­tä reis­sus­ta

04.09.2020 16:25

Kulmuni por­ras­tai­si an­sio­si­don­nai­sen päi­vä­ra­han ja pois­tai­si pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen kiel­to­ja – "Työeh­to­so­pi­muk­set ovat tar­peel­li­nen pe­rä­lau­ta"

03.09.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta voi yrittää kääntää kan­na­tuk­sen­sa nousuun pu­heen­joh­ta­jaa vaih­ta­mal­la, mutta riit­tää­kö se?

03.09.2020 06:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Katri Kulmuni jatkoon

03.09.2020 05:00
Tilaajille

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­eh­dok­kaat eivät leik­kai­si poh­joi­sen rahoja – "EU:n ko­hee­sio­ra­hoi­tus lähtee siitä, että hei­koim­pia alueita tuetaan eniten, ja niin pitää ol­la­kin"

02.09.2020 21:14
Tilaajille

HS-gal­lup: Suo­ma­lai­sil­ta enemmän tukea Saa­ri­kol­le kuin Kul­mu­nil­le kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja­ki­sas­sa

02.09.2020 07:51 1

Kulmuni esittää teol­li­suu­del­le li­sä­hel­po­tuk­sia: Ener­gia­ve­ron pa­lau­tus­ta ei saa poistaa samassa ry­tä­käs­sä, kun säh­kö­ve­ro las­ke­taan EU:n mi­ni­miin

31.08.2020 13:02