Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Katri Kulmuni
Eduskunnasta: Leikkauksia lapsille, helpotuksia hyvätuloisille ja olutveroon – hallituksen epä-älylliset toimet eivät ole perusteltuja
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Leik­kauk­sia lap­sil­le, hel­po­tuk­sia hy­vä­tu­loi­sil­le ja olut­ve­roon – hal­li­tuk­sen epä-älyl­li­set toimet eivät ole pe­rus­tel­tu­ja

29.11.2023 15:39 2
Tilaajille
Näkkäläjärvi on uusi vaikuttaja Lapista – hänen vanhojen tekojensa voimakas arvostelu on mautonta
Pääkirjoitus

Näk­kä­lä­jär­vi on uusi vai­kut­ta­ja Lapista – hänen van­ho­jen te­ko­jen­sa voi­ma­kas ar­vos­te­lu on mau­ton­ta

03.09.2023 13:07 85
Eduskunnasta: Maahanmuuttokritiikkiä ilman rasismia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta: Maa­han­muut­to­kri­tiik­kiä ilman ra­sis­mia

27.07.2023 11:08 1
Eduskunnasta: Keskusta siirtyy nyt perustellusti oppositioon ja uuden hallituksen odotukset ovat korkealla
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kes­kus­ta siirtyy nyt pe­rus­tel­lus­ti op­po­si­tioon ja uuden hal­li­tuk­sen odo­tuk­set ovat kor­keal­la

05.05.2023 09:06
Lappilaisten vahva tuki toi hymyn Katri Kulmunin kasvoille – "On ollut vaikea vaalikausi niin puolueelle kuin itsellenikin"

Lap­pi­lais­ten vahva tuki toi hymyn Katri Kul­mu­nin kas­voil­le – "On ollut vaikea vaa­li­kau­si niin puo­lueel­le kuin it­sel­le­ni­kin"

02.04.2023 22:34 2
Tilaajille
Viisi lappilaisedustajaa uusi paikkansa – perussuomalaisten Sara Seppänen ponkaisi ääniharavaksi yli 11000 äänellä

Viisi lap­pi­lais­edus­ta­jaa uusi paik­kan­sa – pe­rus­suo­ma­lais­ten Sara Sep­pä­nen pon­kai­si ää­ni­ha­ra­vak­si yli 11000 äänellä

02.04.2023 23:56 20
Oikeuskanslerilta moitteet Katri Kulmunille viestintäkoulutusten vuoksi – ei syytä epäillä rikoksesta

Oi­keus­kans­le­ril­ta moit­teet Katri Kul­mu­nil­le vies­tin­tä­kou­lu­tus­ten vuoksi – ei syytä epäillä ri­kok­ses­ta

07.03.2023 11:56 15
Onko keskusta enää Lapin suurin? Oletko Väyrysen opetuslapsi, Katri Kulmuni? Kuuntele podcastista, mitä tutkija ja kansanedustaja vastaavat

Onko kes­kus­ta enää Lapin suurin? Oletko Väy­ry­sen ope­tus­lap­si, Katri Kul­mu­ni? Kuun­te­le pod­cas­tis­ta, mitä tutkija ja kan­san­edus­ta­ja vas­taa­vat

02.03.2023 05:00 8
Oikeus: Katri Kulmunin entinen erityisavustaja syyllistyi petokseen ja virkavelvollisuuden rikkomiseen viestintävalmennushankinnoissa

Oikeus: Katri Kul­mu­nin entinen eri­tyis­avus­ta­ja syyl­lis­tyi pe­tok­seen ja vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­seen vies­tin­tä­val­men­nus­han­kin­nois­sa

09.02.2023 14:46 4
Syyttäjän mukaan Katri Kulmunin erityisavustaja huijasi ministeriön maksamaan koulutuksia, jotka liittyivät puolueen puheenjohtajan rooliin

Syyt­tä­jän mukaan Katri Kul­mu­nin eri­tyis­avus­ta­ja huijasi mi­nis­te­riön mak­sa­maan kou­lu­tuk­sia, jotka liit­tyi­vät puo­lueen pu­heen­joh­ta­jan rooliin

26.01.2023 20:29 10
Katri Kulmunin viestintävalmennuksiin liittyvien syytteiden käsittely alkaa käräjillä – syytteessä Kulmunin entinen erityisavustaja

Katri Kul­mu­nin vies­tin­tä­val­men­nuk­siin liit­ty­vien syyt­tei­den kä­sit­te­ly alkaa kä­rä­jil­lä – syyt­tees­sä Kul­mu­nin entinen eri­tyis­avus­ta­ja

26.01.2023 08:26 8
Kulmunin ja Kososen mukaan sairaalarahoja varten tehtiin tiivistä yhteistyötä yli puoluerajojen

Kul­mu­nin ja Kososen mukaan sai­raa­la­ra­ho­ja varten tehtiin tii­vis­tä yh­teis­työ­tä yli puo­lue­ra­jo­jen

17.11.2022 14:49 2
Tilaajille
Katri Kulmuni: Pohjois-Suomeen on saatava teollisuusinvestointeja

Katri Kul­mu­ni: Poh­jois-Suo­meen on saatava teol­li­suus­in­ves­toin­te­ja

01.05.2022 13:06 10
Tilaajille
Esikoisensa alkuvuodesta saanut Katri Kulmuni: "Toivoisin ihmisten uskaltavan hankkia perheen jo opiskeluaikana, jos he niin haluavat"

Esi­koi­sen­sa al­ku­vuo­des­ta saanut Katri Kul­mu­ni: "Toi­voi­sin ih­mis­ten us­kal­ta­van hankkia perheen jo opis­ke­luai­ka­na, jos he niin ha­lua­vat"

04.03.2022 06:30 3
Tilaajille
Aiheuttaako vauvattomuusbuumi väestökadon Lappiin? Asiantuntija vastaa: "Syntyvyys laski tuntuvasti 2010-luvulla, nuorissa ikäluokissa muuta maata enemmän"

Ai­heut­taa­ko vau­vat­to­muus­buu­mi väes­tö­ka­don Lap­piin? Asian­tun­ti­ja vastaa: "Syn­ty­vyys laski tun­tu­vas­ti 2010-lu­vul­la, nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa muuta maata enem­män"

04.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Kansanedustaja Katri Kulmuni sai tytön

Kan­san­edus­ta­ja Katri Kulmuni sai tytön

31.01.2022 10:11 16
Tilaajille
Keskusta vaalivoittoon Lapissa, merilappilaiset äänestivät aktiivisesti ja saivat hyvin valtuutettuja
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta vaa­li­voit­toon La­pis­sa, me­ri­lap­pi­lai­set ää­nes­ti­vät ak­tii­vi­ses­ti ja saivat hyvin val­tuu­tet­tu­ja

23.01.2022 23:44 12
Tilaajille
Katri Kulmuni lähtee ehdolle aluevaaleihin

Katri Kulmuni lähtee ehdolle alue­vaa­lei­hin

09.12.2021 15:01 7
Tilaajille
Katri Kulmunin entistä erityisavustajaa vastaan on nostettu syyte petoksesta

Katri Kul­mu­nin entistä eri­tyis­avus­ta­jaa vastaan on nos­tet­tu syyte pe­tok­ses­ta

13.08.2021 20:56 16
Tilaajille
Maakunnan johdossa Meri-Lapin vuoro – Maakunnan johtotehtävät kiinnostavat Katri Kulmunia

Maa­kun­nan joh­dos­sa Me­ri-La­pin vuoro – Maa­kun­nan joh­to­teh­tä­vät kiin­nos­ta­vat Katri Kul­mu­nia

30.07.2021 18:00 11
Tilaajille