tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Lap­pi­lai­sel­la lä­hi­ruual­la on kas­vu­mah­dol­li­suuk­sia – maa­ti­lat voivat lisätä elin­voi­mai­suut­taan lä­hi­ruo­kaan eri­kois­tu­mal­la

Jakelu tapahtuu esimerkiksi maakunnan viiden Reko-lähiruokaringin ja Sodankylän ruokapiirin kautta.

Fanni Suokas (vas.) Tanja Heikka ja Salli Heikka ostivat jäätelöä, kahvia ja kananmunia Tervolan Meän markkinoilta perjantaina. Arctic Ice Cream Factory oy:n omistaja Anna-Riikka Lavia myi heille lähijäätelöä.
Fanni Suokas (vas.) Tanja Heikka ja Salli Heikka ostivat jäätelöä, kahvia ja kananmunia Tervolan Meän markkinoilta perjantaina. Arctic Ice Cream Factory oy:n omistaja Anna-Riikka Lavia myi heille lähijäätelöä.
Kuva: Jussi Pohjavirta

Lapissa lähiruuan käyttö on vielä vähäistä, mutta mahdollisuuksia sen lisäämiseen on. Paikoin eri alueiden Reko-lähiruokarinkien ansioista lähiruokaa myydään hyvinkin. Jalostamalla tuotteita voivat maatilatkin saada lisää elinvoimaa.

– Lappilaiset maatilat pelastaa riittävän ansainnan muodostuminen. Tällä hetkellä pelkän raaka-ainetuotannon kautta tuleva tulonmuodostus ei useissa tapauksissa ole riittävä. Elintarvikkeiden jalostuksen ja suoramyynnin kautta on mahdollista saada lisää ansaintaa, mutta ilman erikoistumista ja riittävää aikapanostusta sen tosiasiallinen kannattavuus voi usein olla heikkoa, ProAgria Lapin yritysasiantuntija Johannes Vallivaara kertoo.