Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Yksityistielaki
Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti, että kaupunki hoitaa kaikki asutut yksityistiet, mutta kustannuksia ei tiedä vielä kukaan

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti, että kau­pun­ki hoitaa kaikki asutut yk­si­tyis­tiet, mutta kus­tan­nuk­sia ei tiedä vielä kukaan

06.07.2021 11:09 21
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta ei löytänyt sopua yksityisteiden kunnossapitoavustuksista

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta ei löy­tä­nyt sopua yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­to­avus­tuk­sis­ta

02.07.2021 20:38 8
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta käsittelee vielä kerran yksityistieavustuksia – "Avustuksia voi jakaa vain yksityistielain perusteella"

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee vielä kerran yk­si­tyis­tie­avus­tuk­sia – "A­vus­tuk­sia voi jakaa vain yk­si­tyis­tie­lain pe­rus­teel­la"

02.07.2021 17:31 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie vie köy­hyy­teen

15.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vielä kerran yk­si­tyis­tei­den hoi­dos­ta

27.05.2021 05:30 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kumpi päät­tää, luot­ta­mus­hen­ki­lö vai vir­ka­mies?

25.05.2021 10:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tai­suus koskee myös yk­si­tyis­tei­tä

07.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki hoitaa yk­si­tyis­tiet – "E­lin­voi­ma­lau­ta­kun­ta on ottanut va­ka­vas­ti yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta nous­seet huolet"

28.04.2021 20:37 10
Tilaajille
Rovaniemi päätti laajentaa yksityisteiden kunnossapidon myös kesähuoltoon – Muutos maksaa arviolta puoli miljoonaa euroa vuodessa

Ro­va­nie­mi päätti laa­jen­taa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­don myös ke­sä­huol­toon – Muutos maksaa ar­viol­ta puoli mil­joo­naa euroa vuo­des­sa

28.04.2021 19:05 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­keu­te­taan­ko kylien elämää ta­hal­laan Ro­va­nie­mel­lä?

26.04.2021 18:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tai­suut­ta teiden hoitoon

24.04.2021 07:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asia on jo kä­si­tel­ty

31.03.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunta hoi­ta­koon tiet

27.03.2021 09:57 1
Tilaajille
Vireä ja virkeä Tervola? –  "Tasapuolisesti palveleva auraus asutuilta teiltä lopetetaan"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vireä ja virkeä Ter­vo­la? – "Ta­sa­puo­li­ses­ti pal­ve­le­va auraus asu­tuil­ta teiltä lo­pe­te­taan"

23.03.2021 15:20 3
Tilaajille
Teiden hoito ei ole pelkkä kustannuserä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Teiden hoito ei ole pelkkä kus­tan­nus­erä

17.03.2021 05:25 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olenko etu­oi­keu­tet­tu mels­kaa­ja?

10.03.2021 07:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hei­ken­nys, vaan pa­ran­nus

06.03.2021 05:35 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men yk­si­tyis­tie­tus­kan syyt

02.02.2021 05:28 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa­puo­li­suut­ta aluei­den ke­hit­tä­mi­seen

10.03.2020 06:17
Tilaajille