Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Yh­den­ver­tai­suut­ta teiden hoitoon

Rovaniemen teiden kunnostuksessa ja hoidossa on mahdollista noudattaa yhdenvertaisuutta. Elinvoimalautakunta voi linjata, että kaikkien vakituisten asuinalueiden teitä kohdellaan samalla tavoin. Tämä koskee asemakaava- ja yleiskaava-alueita sekä kaava-alueiden ulkopuolella olevia teitä, joiden varrella on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö.

Näillä alueilla asuvat kaupunkilaiset maksavat kiinteistöveroa yhtäläisin perustein. Kiinteistöveron vastineeksi kaupungin on huolehdittava teiden ylläpidosta ja korjauksista. Yksityisteiden varsilla asuvia ei voi syrjiä ja vaatia heitä osallistumaan teiden hoito- ja kunnostuskustannuksiin. Näitä teitä käyttävät teiden varsilla asuvien lisäksi monet muut tahot ilman korvausta.