Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Teiden kunnossapito

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus päätti: Yk­si­tyis­tei­den uudet avus­tuk­set tie­kun­nan kautta

16.08.2021 21:30 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee vielä kerran yk­si­tyis­tie­avus­tuk­sia – "A­vus­tuk­sia voi jakaa vain yk­si­tyis­tie­lain pe­rus­teel­la"

02.07.2021 17:31 15
Tilaajille

Yk­si­tyis­tie­avus­tus­ten haku alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

12.05.2021 14:41 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tai­suus koskee myös yk­si­tyis­tei­tä

07.05.2021 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­ver­tai­suut­ta teiden hoitoon

24.04.2021 07:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei hei­ken­nys, vaan pa­ran­nus

06.03.2021 05:35 3
Tilaajille

Poik­keus­tal­vi teki teihin uria, reikiä ja hal­kea­mia sekä vei so­ra­pin­to­ja men­nes­sään – "Teitä on rä­jäh­tä­nyt ihan isosti"

14.04.2020 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: On aika ryhtyä prio­ri­soi­maan

06.03.2020 07:49
Tilaajille

Po­lan­ne­ko­rok­keet jal­ka­käy­tä­vil­lä ja urat ajo­väy­lil­lä är­syt­tä­vät Ro­va­nie­mel­lä – Kau­pun­gin ura­koit­si­ja kertoo, miksi jäi­sis­tä muh­ku­rois­ta on vaikea päästä eroon

04.03.2020 06:30
Tilaajille

Tie­kun­tia ei pe­rus­tet­tu odo­tet­tua tahtia –Päätös yk­si­tyis­tei­den avusta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy Ro­va­nie­mel­lä

25.02.2020 08:47
Tilaajille

Tie­liit­ty­män haltija vastaa, että ris­teyk­ses­tä näkee tielle – Korkean lu­mi­val­lin takaa pitää tulla ää­rim­mäi­sen va­ro­vas­ti pää­väy­läl­le

19.02.2020 06:00
Tilaajille

Miksi Kit­ti­län­tien tal­vi­kun­to vaihtuu kun­ta­ra­jaa yli­tet­täes­sä? Ura­koit­si­jat ja ely sa­no­vat, että sade tulee rajan poh­jois­puo­lel­la lumena ja ete­lä­puo­lel­la vetenä

11.02.2020 19:30
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Aura täytti kou­lu­lais­ten bus­si­py­sä­kin lumella Ou­nas­joen itä­puo­len­tiel­lä

13.01.2020 09:11

So­dan­ky­län maan­tei­den hoito pysyy Des­tial­la

18.12.2019 14:55
Tilaajille
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tuk­set: Ei pelkkä au­raus­ku­lu

22.11.2019 20:11
Tilaajille