PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Tie­kun­tia ei pe­rus­tet­tu odo­tet­tua tahtia –Päätös yk­si­tyis­tei­den avusta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy Ro­va­nie­mel­lä

Viime vuonna voimaan tulleen yksityistielain soveltamista ja yksityisteiden kunnossapidon avustamista koskevia päätöksiä on tarkoitus edelleen lykätä Rovaniemellä.

Kunnossapitopäällikkö Antti Karjalainen sanoo syyn lykkäykseen olevan se, ettei uuden lain edellyttämiä tiekuntia ole saatu perustettua kaupungin aiemmin määrittämässä ajassa. Maanmittauslaitoksella on ruuhkaa tiekuntien perustamista koskevien hakemusten käsittelyssä.