Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Yksityisteiden tiekunnat
Auraus loppui yllättäen Rovaniemen omateillä – Imarissa aurausta vaille jää omakotitaloalue, jossa kiinteistönomistajat eivät halua perustaa tiekuntaa

Auraus loppui yl­lät­täen Ro­va­nie­men oma­teil­lä – Ima­ris­sa au­raus­ta vaille jää oma­ko­ti­ta­loa­lue, jossa kiin­teis­tön­omis­ta­jat eivät halua pe­rus­taa tie­kun­taa

11.12.2023 05:00 24
Tilaajille
Rovaniemellä päätetään taas tiekuntien tuesta – järjestäytymättömien yksityisteiden avustamiseen otetaan kantaa myöhemmin

Ro­va­nie­mel­lä pää­te­tään taas tie­kun­tien tuesta – jär­jes­täy­ty­mät­tö­mien yk­si­tyis­tei­den avus­ta­mi­seen otetaan kantaa myö­hem­min

17.03.2023 21:22 1
Tilaajille
Tiekunta Sinetässä joutuu maksamaan vahingosta, jota ei ole itse aiheuttanut – Tiekunnan puheenjohtaja: "Asia meni moraalisesti pieleen"

Tie­kun­ta Si­ne­täs­sä joutuu mak­sa­maan va­hin­gos­ta, jota ei ole itse ai­heut­ta­nut – Tie­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja: "Asia meni mo­raa­li­ses­ti pie­leen"

18.06.2022 10:00 18
Tilaajille
Otson konkurssi toi tiekunnille päänvaivaa – "Tiehankkeille löytymässä jatkaja", pesänhoitaja lupaa

Otson kon­kurs­si toi tie­kun­nil­le pään­vai­vaa – "Tie­hank­keil­le löy­ty­mäs­sä jat­ka­ja", pe­sän­hoi­ta­ja lupaa

07.12.2021 06:00
Tilaajille
Saako marjastaja ajaa yksityistiellä? – "Tiekunnan osakkaat eivät katso sitä mielellään, jos muu liikenne alkaa olla hyvin merkittävää"

Saako mar­jas­ta­ja ajaa yk­si­tyis­tiel­lä? – "Tie­kun­nan osak­kaat eivät katso sitä mie­lel­lään, jos muu lii­ken­ne alkaa olla hyvin mer­kit­tä­vää"

31.07.2020 16:01 1
Tilaajille
Tiekuntien perustamisruuhka on "hallinnassa"

Tie­kun­tien pe­rus­ta­mis­ruuh­ka on "hal­lin­nas­sa"

25.05.2020 07:47 2
Tilaajille
Lukijalta: Mikä on yksityistielain tarkoitus?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä on yk­si­tyis­tie­lain tar­koi­tus?

31.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Väärää tietoa yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta

23.03.2020 06:11
Tilaajille
Lukijalta: Rovaniemi tukee tiekuntia jatkossa yhdenvertaisesti – rahaa ei voi luvata lisää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi tukee tie­kun­tia jat­kos­sa yh­den­ver­tai­ses­ti – rahaa ei voi luvata lisää

16.03.2020 10:45
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­sa­puo­li­suut­ta aluei­den ke­hit­tä­mi­seen

10.03.2020 06:17
Tilaajille
Lukijalta: Tienkäyttömaksu turisteille?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tien­käyt­tö­mak­su tu­ris­teil­le?

25.02.2020 17:04
Tilaajille
Tiekuntia ei perustettu odotettua tahtia –Päätös yksityisteiden avusta todennäköisesti siirtyy Rovaniemellä

Tie­kun­tia ei pe­rus­tet­tu odo­tet­tua tahtia –Päätös yk­si­tyis­tei­den avusta to­den­nä­köi­ses­ti siirtyy Ro­va­nie­mel­lä

25.02.2020 08:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mitä tehdään toi­mi­mat­to­mil­le tie­kun­nil­le?

14.12.2019 06:00
Tilaajille