PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Kau­pun­ki hoitaa yk­si­tyis­tiet – "E­lin­voi­ma­lau­ta­kun­ta on ottanut va­ka­vas­ti yk­si­tyis­tei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta nous­seet huolet"

Elinvoimalautakunta on ottanut vakavasti yksityisteiden kunnossapidosta nousseet huolet. Se päätti yksimielisesti, että yksityistieavustusten myöntämisperusteita muutetaan siten, että kaupunki hoitaa jatkossa kustannuksellaan ja vastuullaan kaikki yksityistiet Rovaniemen ja pääurakoitsijan kunnossapitosopimusten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti tiekunta voi hakea rahallisen avustuksen.

Kaupunki siis avustaa tiekuntia joko rahallisesti tai kunnossapidon muodossa. Avustusta myönnetään jatkossa kaikille yksityisteille, joille on perustettu tiekunta ja tiellä on vähintään yksi vakituinen asuinpaikka.