pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Sote-ala
Terveystalo osti Lapin liikuntaklinikan – Kari Vinkin perustama yhden miehen paja kasvoi alan pikkujättiläiseksi Lapissa

Ter­veys­ta­lo osti Lapin lii­kun­ta­kli­ni­kan – Kari Vinkin pe­rus­ta­ma yhden miehen paja kasvoi alan pik­ku­jät­ti­läi­sek­si Lapissa

25.05.2022 07:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-alan re­surs­si­pu­laan on rat­kai­su­ja

03.05.2022 20:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huono joh­ta­mi­nen kiih­dyt­tää työn­te­ki­jä­pu­laa

23.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-krii­si rat­kais­ta­va rahalla

19.04.2022 20:30
Tilaajille
Lapin hoitajalakko siirtyy: pääsiäisenä hoitajat ovat normaalisti töissä

Lapin hoi­ta­ja­lak­ko siir­tyy: pää­siäi­se­nä hoi­ta­jat ovat nor­maa­lis­ti töissä

12.04.2022 16:04 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-ala on huol­to­var­muu­den kul­ma­ki­vi

12.04.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jätkän hiki ei ko­kouk­sis­sa haise

05.04.2022 05:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella ei vielä tiedetä, mitä palkkojen yhdenmukaistaminen maksaa – työnantajajärjestö varoittaa, että vastassa voi olla yllätyksiä

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ei vielä tie­de­tä, mitä palk­ko­jen yh­den­mu­kais­ta­mi­nen maksaa – työn­an­ta­ja­jär­jes­tö va­roit­taa, että vas­tas­sa voi olla yl­lä­tyk­siä

22.03.2022 06:30 5
Tilaajille

Reijo Vii­ta­las­ta tulee alue­val­tuus­ton toinen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja

25.02.2022 10:13
Tilaajille
Jos terveydenalan ammattilainen vastustaa rokotuksia, onko hän oikealla alalla?
Pääkirjoitus

Jos ter­vey­den­alan am­mat­ti­lai­nen vas­tus­taa ro­ko­tuk­sia, onko hän oi­keal­la alalla?

31.01.2022 17:15 24
Tilaajille
Poikkihallinnollinen työryhmä: sote-henkilöstölle motivointia ja työhyvinvointia sekä nopeampaa koulutusta alalle

Poik­ki­hal­lin­nol­li­nen työ­ryh­mä: so­te-hen­ki­lös­töl­le mo­ti­voin­tia ja työ­hy­vin­voin­tia sekä no­peam­paa kou­lu­tus­ta alalle

14.01.2022 12:14
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säi­ly­vät­kö Ranuan hyvät ter­veys­kes­kus­pal­ve­lut?

13.01.2022 04:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut siellä, missä sattuu asumaan

05.01.2022 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tai­ku­rik­si tar­jol­la

05.01.2022 04:30
Tilaajille
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:10 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lu­jen tulee olla yh­den­ver­tai­sia

03.12.2021 10:38
Ilman ulkomaista työvoimaa hyvinvointiyhteiskunta tulee ennen pitkää tiensä päähän
Pääkirjoitus

Ilman ul­ko­mais­ta työ­voi­maa hy­vin­voin­ti­yh­teis­kun­ta tulee ennen pitkää tiensä päähän

17.11.2021 20:25 6
Tilaajille
Laitoshoidon alasajo kuormittaa nyt ensihoitoa: Yksinäisten vanhusten ja mielenterveyspotilaiden luo kutsutaan ambulanssi, vaikka avun tarve on muuta kuin kiireellistä hoitoa

Lai­tos­hoi­don alasajo kuor­mit­taa nyt en­si­hoi­toa: Yk­si­näis­ten van­hus­ten ja mie­len­ter­veys­po­ti­lai­den luo kut­su­taan am­bu­lans­si, vaikka avun tarve on muuta kuin kii­reel­lis­tä hoitoa

03.09.2021 06:30 4
Tilaajille
Eduskunnassa äänestetään sote-uudistuksen hyväksymisestä

Edus­kun­nas­sa ää­nes­te­tään so­te-uu­dis­tuk­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä

23.06.2021 08:13

Län­si-Poh­ja antoi mi­nis­te­ri Kiu­rul­le selkeän vies­tin: alueel­la pitää olla ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys­sai­raa­la

14.04.2021 12:44