Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Posion seurakunta
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Posion seurakunnan – Edellinen piispantarkastus vuonna 2009

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Posion seu­ra­kun­nan – Edel­li­nen piis­pan­tar­kas­tus vuonna 2009

13.09.2021 20:01
Tilaajille
Korona siirtää piispantarkastusta Posiolla, huhtikuussa ehkä uusi yritys – tässä vaiheessa vastuullinen toimenpide, sanoo piispa Jukka Keskitalo

Korona siirtää piis­pan­tar­kas­tus­ta Po­siol­la, huh­ti­kuus­sa ehkä uusi yritys – tässä vai­hees­sa vas­tuul­li­nen toi­men­pi­de, sanoo piispa Jukka Kes­ki­ta­lo

25.02.2021 19:21
Tilaajille
Piispa tulee Posiolle, uurnalehtoalue myös – seurakunnan budjetti on lähes tasapainossa

Piispa tulee Po­siol­le, uur­na­leh­to­alue myös – seu­ra­kun­nan bud­jet­ti on lähes ta­sa­pai­nos­sa

23.12.2020 08:28
Tilaajille
Onnistuuko uranvaihdos viisikymppisenä? Posiolla vaihtui diakoni, ja samalla kahden ihmisen pitkät työurat vaihtuivat toisenlaisiin töihin

On­nis­tuu­ko uran­vaih­dos vii­si­kymp­pi­se­nä? Po­siol­la vaihtui dia­ko­ni, ja samalla kahden ihmisen pitkät työurat vaih­tui­vat toi­sen­lai­siin töihin

27.01.2020 17:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­siol­la toi­mi­taan yh­teis­työs­sä

08.12.2019 19:58
Tilaajille
Posion seurakunta pyrkii kimppaan taloushallinnossa

Posion seu­ra­kun­ta pyrkii kimp­paan ta­lous­hal­lin­nos­sa

08.11.2019 17:22
Tilaajille