Kolumni: Taide on lää­ket­tä moneen pulmaan

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Diakonia
Diakonityöntekijöiden tarinoissa toivo asuu siellä, missä muut näkevät pelkkää toivottomuutta – turvattominta on yksin asuvien elämä, sanoo oululaisdiakoni

Dia­ko­ni­työn­te­ki­jöi­den ta­ri­nois­sa toivo asuu siellä, missä muut näkevät pelkkää toi­vot­to­muut­ta – tur­vat­to­min­ta on yksin asuvien elämä, sanoo ou­lu­lais­dia­ko­ni

05.02.2022 08:00
Tilaajille
Yrittäjiltäkin tullut avunpyyntöjä – Rovaniemen diakoniatyössä nähdään koronan vaikutukset

Yrit­tä­jil­tä­kin tullut avun­pyyn­tö­jä – Ro­va­nie­men dia­ko­nia­työs­sä nähdään koronan vai­ku­tuk­set

29.04.2020 08:59

Dia­ko­nian ryhmät ja ti­lai­suu­det tauolla Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa

24.03.2020 14:52
Lämpimänä höyryävä soppatykki kerää huonollakin ilmalla satoja rovaniemeläisiä syömään yhdessä

Läm­pi­mä­nä höy­ryä­vä sop­pa­tyk­ki kerää huo­nol­la­kin ilmalla satoja ro­va­nie­me­läi­siä syömään yhdessä

31.01.2020 12:22
Onnistuuko uranvaihdos viisikymppisenä? Posiolla vaihtui diakoni, ja samalla kahden ihmisen pitkät työurat vaihtuivat toisenlaisiin töihin

On­nis­tuu­ko uran­vaih­dos vii­si­kymp­pi­se­nä? Po­siol­la vaihtui dia­ko­ni, ja samalla kahden ihmisen pitkät työurat vaih­tui­vat toi­sen­lai­siin töihin

27.01.2020 17:59
Tilaajille