Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Kaksi Lapin alueen kirk­ko­her­raa on saanut ro­vas­tin ar­vo­ni­men

Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo on myöntänyt rovastin nimen ja arvon Inarin kirkkoherra Tuomo Huuskolle ja Tornion kirkkoherra Mirja-Liisa Lindströmille.

Rovastin arvonimi voidaan myöntää kirkollisessa työssä erityisen ansioituneelle papille.