Oulun hiippakunta
Viimeisin 12 tuntia

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Kit­ti­län seu­ra­kun­nan

09:34 0
Tilaajille
Enontekiö ja Muonio haluavat molemmat oman kirkkoherran – selvitettävänä on myös seurakuntayhtymä yhdessä Kittilän kanssa

Enon­te­kiö ja Muonio ha­lua­vat mo­lem­mat oman kirk­ko­her­ran – sel­vi­tet­tä­vä­nä on myös seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä yhdessä Kit­ti­län kanssa

06:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Piispa Jukka Keskitalo esittää hiippakunnille ensi viikolla yhteistä suositusta avioliittokysymyksessä – "Hengelliset asiat ovat hyvin henkilökohtaisia, mikä on positiivista mutta myös haavoittavaa"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo esittää hiip­pa­kun­nil­le ensi vii­kol­la yh­teis­tä suo­si­tus­ta avio­liit­to­ky­sy­myk­ses­sä – "Hen­gel­li­set asiat ovat hyvin hen­ki­lö­koh­tai­sia, mikä on po­si­tii­vis­ta mutta myös haa­voit­ta­vaa"

17.10.2020 16:43 0
Tilaajille
Seurakuntien työntekijöitä altistui koronavirukselle hiippakunnan koulutustilaisuudessa Oulussa, altistuneet määrätty karanteeniin

Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jöi­tä al­tis­tui ko­ro­na­vi­ruk­sel­le hiip­pa­kun­nan kou­lu­tus­ti­lai­suu­des­sa Ou­lus­sa, al­tis­tu­neet mää­rät­ty ka­ran­tee­niin

04.10.2020 15:13 0
Mirja-Liisa Lindström asetetaan Tornion kirkkoherran virkaan sunnuntaina

Mir­ja-Lii­sa Lind­ström ase­te­taan Tornion kirk­ko­her­ran virkaan sun­nun­tai­na

10.09.2020 14:45 1
Tilaajille
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla Kemiin pääsee paikan päälle – Tilaisuudet myös striimataan ja radioidaan

Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­lil­la Kemiin pääsee paikan päälle – Ti­lai­suu­det myös strii­ma­taan ja ra­dioi­daan

01.09.2020 13:33 0
Tilaajille

Poh­jois­saa­men kie­li­kou­lu­tus­ta kirkon työn­te­ki­jöil­le – "Uskon, että tämän kou­lu­tuk­sen kautta saa­men­kie­li­nen kir­kol­li­nen työ saa uuden pi­ris­tys­ruis­keen"

21.08.2020 08:51 0
Tilaajille
Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali siirtyi marraskuulle

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran­vaa­li siirtyi mar­ras­kuul­le

08.04.2020 09:04 0
Tilaajille
Toimittajalta: Tuomiokapituli piti kiinni vallastaan, kun se päätti suorasta kirkkoherran vaalista
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tuo­mioka­pi­tu­li piti kiinni val­las­taan, kun se päätti suo­ras­ta kirk­ko­her­ran vaa­lis­ta

22.01.2020 10:01 0
Rovaniemen kirkkovaltuuston puheenjohtaja pettyi tuomiokapitulin päätökseen: "Ikävä, että meidät ohitettiin tällä tavalla"

Ro­va­nie­men kirk­ko­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja pettyi tuo­mioka­pi­tu­lin pää­tök­seen: "Ikävä, että meidät ohi­tet­tiin tällä ta­val­la"

17.01.2020 10:45 0
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalolta kirja – Mukana ensimmäisen virkavuoden tekstejä ja kuulumisia

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lol­ta kirja – Mukana en­sim­mäi­sen vir­ka­vuo­den teks­te­jä ja kuu­lu­mi­sia

19.11.2019 12:26 0