Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Piispa Jukka Keskitalo
Jukka Keskitalo kasvoi karunkilaisesta maalaispojasta puolen Suomen piispaksi – nyt hän paimentaa eripuraista laumaansa kriisien keskellä: "Kiistely vie valtavasti energiaa"

Jukka Kes­ki­ta­lo kasvoi ka­run­ki­lai­ses­ta maa­lais­po­jas­ta puolen Suomen piis­pak­si – nyt hän pai­men­taa eri­pu­rais­ta lau­maan­sa krii­sien kes­kel­lä: "Kiis­te­ly vie val­ta­vas­ti ener­giaa"

15.04.2022 15:47 3
Tilaajille
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00 5
Tilaajille
Enontekiön seurakunnan pastori Anne Lehmukselle rovastin arvonimi

Enon­te­kiön seu­ra­kun­nan pastori Anne Leh­muk­sel­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi

17.11.2021 15:51
Tilaajille
Piispa Keskitalo Rovaniemellä monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta: ”Uskonto saa näkyä, kunhan se tapahtuu yhteiskuntarauhaa rakentavalla tavalla"

Piispa Kes­ki­ta­lo Ro­va­nie­mel­lä mo­ni­kult­tuu­ris­tu­vas­ta yh­teis­kun­nas­ta: ”Us­kon­to saa näkyä, kunhan se ta­pah­tuu yh­teis­kun­ta­rau­haa ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

23.09.2021 12:30 3
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Posion seurakunnan – Edellinen piispantarkastus vuonna 2009

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Posion seu­ra­kun­nan – Edel­li­nen piis­pan­tar­kas­tus vuonna 2009

13.09.2021 20:01
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo toimittaa Keminmaan kirkon uudelleen käyttöönoton – "Seurakunnan on tärkeä pitää huolta kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ke­min­maan kirkon uu­del­leen käyt­töön­oton – "Seu­ra­kun­nan on tärkeä pitää huolta kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä ra­ken­nuk­sis­ta"

02.09.2021 20:26 1
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tapaa Veitsiluodon tehtaan johtoa ja henkilöstön edustajia: "Tehtaan sulkemispäätös oli musertava uutinen, mutta toivoa ei pidä menettää"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tapaa Veit­si­luo­don tehtaan johtoa ja hen­ki­lös­tön edus­ta­jia: "Teh­taan sul­ke­mis­pää­tös oli mu­ser­ta­va uu­ti­nen, mutta toivoa ei pidä me­net­tää"

26.04.2021 11:53
Tilaajille