Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Piispa Jukka Keskitalo
Barentsin kirkkojen yhteistyölle uusia työmuotoja – Venäläisnuoret ovat suurimmat häviäjät, kun sota jäädytti yhteistyön

Ba­rent­sin kirk­ko­jen yh­teis­työl­le uusia työ­muo­to­ja – Ve­nä­läis­nuo­ret ovat suu­rim­mat hä­viä­jät, kun sota jää­dyt­ti yh­teis­työn

17.09.2022 11:00
Tilaajille
Jukka Keskitalo suorittaa Ranualla piispantarkastuksen – edellisestä kulunut aikaa yli 10 vuotta

Jukka Kes­ki­ta­lo suo­rit­taa Ra­nual­la piis­pan­tar­kas­tuk­sen – e­del­li­ses­tä kulunut aikaa yli 10 vuotta

22.08.2022 20:20
Tilaajille
Kirkko on käynnistämässä oman keskusteluprosessinsa saamelaisten kanssa: "Kirkolla on sarka kynnettävänä", sanoo piispa Jukka Keskitalo

Kirkko on käyn­nis­tä­mäs­sä oman kes­kus­te­lu­pro­ses­sin­sa saa­me­lais­ten kanssa: "Kir­kol­la on sarka kyn­net­tä­vä­nä", sanoo piispa Jukka Kes­ki­ta­lo

09.08.2022 19:51 1
Tilaajille
Muonion seurakunta viettää viikonloppuna kahta juhlaa – piispa Jukka Keskitalo siunaa käyttöön uuden seurakuntakodin

Muonion seu­ra­kun­ta viettää vii­kon­lop­pu­na kahta juhlaa – piispa Jukka Kes­ki­ta­lo siunaa käyt­töön uuden seu­ra­kun­ta­ko­din

16.06.2022 13:54
Tilaajille
Jukka Keskitalo kasvoi karunkilaisesta maalaispojasta puolen Suomen piispaksi – nyt hän paimentaa eripuraista laumaansa kriisien keskellä: "Kiistely vie valtavasti energiaa"

Jukka Kes­ki­ta­lo kasvoi ka­run­ki­lai­ses­ta maa­lais­po­jas­ta puolen Suomen piis­pak­si – nyt hän pai­men­taa eri­pu­rais­ta lau­maan­sa krii­sien kes­kel­lä: "Kiis­te­ly vie val­ta­vas­ti ener­giaa"

15.04.2022 15:47 3
Tilaajille
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00 5
Tilaajille
Enontekiön seurakunnan pastori Anne Lehmukselle rovastin arvonimi

Enon­te­kiön seu­ra­kun­nan pastori Anne Leh­muk­sel­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi

17.11.2021 15:51
Tilaajille
Piispa Keskitalo Rovaniemellä monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta: ”Uskonto saa näkyä, kunhan se tapahtuu yhteiskuntarauhaa rakentavalla tavalla"

Piispa Kes­ki­ta­lo Ro­va­nie­mel­lä mo­ni­kult­tuu­ris­tu­vas­ta yh­teis­kun­nas­ta: ”Us­kon­to saa näkyä, kunhan se ta­pah­tuu yh­teis­kun­ta­rau­haa ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

23.09.2021 12:30 3
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Posion seurakunnan – Edellinen piispantarkastus vuonna 2009

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Posion seu­ra­kun­nan – Edel­li­nen piis­pan­tar­kas­tus vuonna 2009

13.09.2021 20:01
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo toimittaa Keminmaan kirkon uudelleen käyttöönoton – "Seurakunnan on tärkeä pitää huolta kulttuurihistoriallisesti merkittävistä rakennuksista"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo toi­mit­taa Ke­min­maan kirkon uu­del­leen käyt­töön­oton – "Seu­ra­kun­nan on tärkeä pitää huolta kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti mer­kit­tä­vis­tä ra­ken­nuk­sis­ta"

02.09.2021 20:26 1
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tapaa Veitsiluodon tehtaan johtoa ja henkilöstön edustajia: "Tehtaan sulkemispäätös oli musertava uutinen, mutta toivoa ei pidä menettää"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tapaa Veit­si­luo­don tehtaan johtoa ja hen­ki­lös­tön edus­ta­jia: "Teh­taan sul­ke­mis­pää­tös oli mu­ser­ta­va uu­ti­nen, mutta toivoa ei pidä me­net­tää"

26.04.2021 11:53
Tilaajille