Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Piispa Jukka Keskitalo
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Kolarin seurakunnan ensi viikonloppuna –"Seurakunnan on järkevää etsiä talouteen laajempia hartioita"

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Kolarin seu­ra­kun­nan ensi vii­kon­lop­pu­na –"­Seu­ra­kun­nan on jär­ke­vää etsiä ta­lou­teen laa­jem­pia har­tioi­ta"

20.02.2024 19:06
Tilaajille
Teemu Aalto asetetaan Enontekiön seurakunnan kirkkoherran virkaan

Teemu Aalto ase­te­taan Enon­te­kiön seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ran virkaan

15.01.2024 10:08
Tilaajille
Hiippakunnan lähetysjuhlat tänä viikonloppuna Ranualla

Hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­lat tänä vii­kon­lop­pu­na Ra­nual­la

25.08.2023 13:56
Tilaajille
Piispankivellä kohtaavat historia ja nykyaika – Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo rantautui Perämeren Iso-Huituriin katsomassa 1300-luvulla saareen päätettyä piispankiveä

Piis­pan­ki­vel­lä koh­taa­vat his­to­ria ja ny­ky­ai­ka – Oulun hiip­pa­kun­nan piispa Jukka Kes­ki­ta­lo ran­tau­tui Pe­rä­me­ren Iso-Hui­tu­riin kat­so­mas­sa 1300-lu­vul­la saareen pää­tet­tyä piis­pan­ki­veä

20.08.2023 20:30 2
Tilaajille
Oulun hiippakuntaan vihitään poikkeuksellisen suuri määrä uusia pappeja – neljä uutta pappia Lapin seurakuntiin

Oulun hiip­pa­kun­taan vi­hi­tään poik­keuk­sel­li­sen suuri määrä uusia pappeja – neljä uutta pappia Lapin seu­ra­kun­tiin

05.06.2023 14:12
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Tervolan seurakunnan – tutustuu myös paikallisiin yrityksiin sekä yhteistyökumppaneihin

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Ter­vo­lan seu­ra­kun­nan – tu­tus­tuu myös pai­kal­li­siin yri­tyk­siin sekä yh­teis­työ­kump­pa­nei­hin

14.04.2023 08:54
Tilaajille
"Naisvihamielisyyttä näkyy, kun vähän pintaa raaputtaa" – tuomiorovasti Satu Saarisen mukaan ongelmia on luottamushenkilötasolla, piispa Jukka Keskitalo näkee kokonaistilanteen hyvänä

"Nais­vi­ha­mie­li­syyt­tä näkyy, kun vähän pintaa raa­put­taa" – ­tuo­mio­ro­vas­ti Satu Saa­ri­sen mukaan on­gel­mia on luot­ta­mus­hen­ki­lö­ta­sol­la, piispa Jukka Kes­ki­ta­lo näkee ko­konais­ti­lan­teen hyvänä

05.03.2023 07:00 11
Tilaajille
Sallan uusi kirkkoherra Kimmo Kieksi asetetaan virkaan piispan sanoilla

Sallan uusi kirk­ko­her­ra Kimmo Kieksi ase­te­taan virkaan piispan sa­noil­la

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Arkkipiispa ja piispa vetoavat: saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen on loputtava

Ark­ki­piis­pa ja piispa ve­toa­vat: saa­me­lai­siin koh­dis­tu­van vi­ha­pu­heen on lo­put­ta­va

01.12.2022 10:55 9
Tilaajille
Barentsin kirkkojen yhteistyölle uusia työmuotoja – Venäläisnuoret ovat suurimmat häviäjät, kun sota jäädytti yhteistyön

Ba­rent­sin kirk­ko­jen yh­teis­työl­le uusia työ­muo­to­ja – Ve­nä­läis­nuo­ret ovat suu­rim­mat hä­viä­jät, kun sota jää­dyt­ti yh­teis­työn

17.09.2022 11:00
Tilaajille
Jukka Keskitalo suorittaa Ranualla piispantarkastuksen – edellisestä kulunut aikaa yli 10 vuotta

Jukka Kes­ki­ta­lo suo­rit­taa Ra­nual­la piis­pan­tar­kas­tuk­sen – e­del­li­ses­tä kulunut aikaa yli 10 vuotta

22.08.2022 20:20
Tilaajille
Kirkko on käynnistämässä oman keskusteluprosessinsa saamelaisten kanssa: "Kirkolla on sarka kynnettävänä", sanoo piispa Jukka Keskitalo

Kirkko on käyn­nis­tä­mäs­sä oman kes­kus­te­lu­pro­ses­sin­sa saa­me­lais­ten kanssa: "Kir­kol­la on sarka kyn­net­tä­vä­nä", sanoo piispa Jukka Kes­ki­ta­lo

09.08.2022 19:51 1
Tilaajille
Muonion seurakunta viettää viikonloppuna kahta juhlaa – piispa Jukka Keskitalo siunaa käyttöön uuden seurakuntakodin

Muonion seu­ra­kun­ta viettää vii­kon­lop­pu­na kahta juhlaa – piispa Jukka Kes­ki­ta­lo siunaa käyt­töön uuden seu­ra­kun­ta­ko­din

16.06.2022 13:54
Tilaajille
Jukka Keskitalo kasvoi karunkilaisesta maalaispojasta puolen Suomen piispaksi – nyt hän paimentaa eripuraista laumaansa kriisien keskellä: "Kiistely vie valtavasti energiaa"

Jukka Kes­ki­ta­lo kasvoi ka­run­ki­lai­ses­ta maa­lais­po­jas­ta puolen Suomen piis­pak­si – nyt hän pai­men­taa eri­pu­rais­ta lau­maan­sa krii­sien kes­kel­lä: "Kiis­te­ly vie val­ta­vas­ti ener­giaa"

15.04.2022 15:47 3
Tilaajille
Paavin luona vieraillut Oulun piispa Jukka Keskitalo: Kirkon pitää pyytää anteeksi saamelaisilta

Paavin luona vie­rail­lut Oulun piispa Jukka Kes­ki­ta­lo: Kirkon pitää pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta

18.01.2022 13:35
Tilaajille
Luottaen ja luotsaten – piispa Jukka Keskitalolle toivossa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikuisuuttakin ajatellen

Luot­taen ja luot­sa­ten – ­piis­pa Jukka Kes­ki­ta­lol­le toi­vos­sa on vahva viesti niin tätä päivää kuin ikui­suut­ta­kin aja­tel­len

09.01.2022 10:00 5
Tilaajille
Enontekiön seurakunnan pastori Anne Lehmukselle rovastin arvonimi

Enon­te­kiön seu­ra­kun­nan pastori Anne Leh­muk­sel­le ro­vas­tin ar­vo­ni­mi

17.11.2021 15:51
Tilaajille
Piispa Keskitalo Rovaniemellä monikulttuuristuvasta yhteiskunnasta: ”Uskonto saa näkyä, kunhan se tapahtuu yhteiskuntarauhaa rakentavalla tavalla"

Piispa Kes­ki­ta­lo Ro­va­nie­mel­lä mo­ni­kult­tuu­ris­tu­vas­ta yh­teis­kun­nas­ta: ”Us­kon­to saa näkyä, kunhan se ta­pah­tuu yh­teis­kun­ta­rau­haa ra­ken­ta­val­la ta­val­la"

23.09.2021 12:30 3
Tilaajille
Piispa Jukka Keskitalo tarkastaa Posion seurakunnan – Edellinen piispantarkastus vuonna 2009

Piispa Jukka Kes­ki­ta­lo tar­kas­taa Posion seu­ra­kun­nan – Edel­li­nen piis­pan­tar­kas­tus vuonna 2009

13.09.2021 20:01
Tilaajille