Rovaniemen seurakunnan kirkkoherravaali
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Avoin kes­kus­te­lu tarpeen

19.10.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa-Pekka Koivuranta

Lu­ki­jal­ta: Vaa­li­kir­joit­te­lu kiih­ty­mis­vai­hees­sa

16.10.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hannu Ullner

Lu­ki­jal­ta: An­teek­si­pyyn­tö pai­kal­laan

13.10.2020 05:45 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Hanna Laiho

Lu­ki­jal­ta: Ar­mol­li­suut­ta kirk­ko­her­ra­vaa­liin

13.10.2020 05:35 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kirk­ko­her­ra on seu­ra­kun­nan hen­gel­li­nen johtaja

08.10.2020 10:10 2
Tilaajille
Lukijalta: Lestadiolaisuuden ongelmat kohdattava rehellisesti Rovaniemen kirkkoherranvaaleihin valmistauduttaessa
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Les­ta­dio­lai­suu­den on­gel­mat koh­dat­ta­va re­hel­li­ses­ti Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lei­hin val­mis­tau­dut­taes­sa

07.10.2020 09:36 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Ilmo Pulkamo

Lu­ki­jal­ta: Opin ja ope­tuk­sen eroilla on väliä

02.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Eh­dot­to­mas­ti Ilari Kin­nu­nen

30.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Markku Kanniainen

Lu­ki­jal­ta: Väärää tietoa van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sis­ta

29.09.2020 05:00 0
Tilaajille