Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherravaali

Tuo­mio­ka­pi­tu­li: Kin­nu­nen ei hyö­ty­nyt he­rä­tys­lii­ke­kyt­ken­näs­tään Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa – Tepsan mah­dol­li­suuk­sia söi on­gel­mat vi­ran­hoi­dos­sa

05.02.2021 15:27 13
Tilaajille

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta lausui hal­lin­to-oi­keu­del­le kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta tehtyyn va­li­tuk­seen : "Eh­do­ka­sa­set­te­lus­ta vastasi tuo­mio­ka­pi­tu­li"

26.01.2021 21:56
Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­ta on tehty kaksi va­li­tus­ta mää­rä­ai­kaan men­nes­sä

18.12.2020 16:32 16
Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­leis­ta va­li­te­taan hal­lin­to-oi­keu­teen – Pentti Tepsa, 56, syyttää ikä­syr­jin­näs­tä ja toisen hakijan suo­si­mi­ses­ta

12.11.2020 18:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­dek­sän vaa­li­aja­tus­ta

12.11.2020 06:00
Tilaajille
Pääkirjoitus

Us­kon­asiois­ta­kin on voitava puhua avoi­mes­ti ja kier­te­le­mät­tä

10.11.2020 06:00 3
Tilaajille

Kin­nu­sen ko­ti­kent­tä­etu rat­kai­si Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin – Tör­mä­nen pettyi ää­ni­mää­rään­sä, Kuusela tyy­ty­väi­nen

09.11.2020 17:00 3
Tilaajille

Ilari Kin­nu­nen tiesi tul­leen­sa va­li­tuk­si jo ennen kuin vastasi pu­he­li­meen­sa – Re­pi­väs­tä tais­tos­ta ei jää syviä arpia, uskoo Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra

09.11.2020 17:00 6
Tilaajille

Seu­ra­kun­ta­lai­set ovat pu­hu­neet: Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra on Ilari Kin­nu­nen – "Pi­tää­hän se oman seu­ra­kun­nan pappia ää­nes­tää"

08.11.2020 22:15 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra va­li­taan tänään – ajo­kort­ti­kin käy hen­ki­lö­to­dis­tuk­ses­ta ää­nes­täes­sä

08.11.2020 11:10

Yli 4 600 seu­ra­kun­ta­lais­ta äänesti kirk­ko­her­raa en­nak­koon Ro­va­nie­mel­lä – uuden kirk­ko­her­ran nimi selviää sun­nun­tai­na illalla

06.11.2020 21:25
Tilaajille

Ää­nes­tä­mi­nen jatkui vilk­kaa­na Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa – ää­nes­tä­jiä jo lähes 4000

05.11.2020 20:54
Tilaajille

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­leis­sa on annettu jo nyt enemmän en­nak­ko­ää­niä kuin viime vaa­leis­sa

05.11.2020 09:45
Tilaajille

Lä­hem­mäs seu­ra­kun­ta­lai­sia – UR haas­tat­te­li Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin eh­dok­kaat

03.11.2020 15:04

En­nak­ko­ää­nes­tys alkoi Ro­va­nie­mel­lä vilk­kaa­na: maa­nan­tai­na kirk­ko­her­ran vaa­lis­sa äänesti 841 seu­ra­kun­ta­lais­ta

03.11.2020 14:38

Ää­nes­tä­jiä jäi jopa ulos sa­tee­seen – Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­li alkoi niin vilk­kaas­ti, että ää­nes­tys­paik­ka piti rukata jou­he­vam­mak­si kesken päivän

02.11.2020 18:04 1
Tilaajille

Katso Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ra­eh­dok­kai­den vaa­li­pa­nee­li tästä – kes­kus­te­lu alkaa kello 18.00

01.11.2020 17:29 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirk­ko­her­ran­vaa­li innosti kir­joit­ta­maan

31.10.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kohti in­hi­mil­li­sem­pää seu­ra­kun­taa

29.10.2020 05:50
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ala-ar­vois­ta peliä kirk­ko­her­ran­vaa­lis­sa

29.10.2020 04:40
Tilaajille