Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lä­hem­mäs seu­ra­kun­ta­lai­sia – UR haas­tat­te­li Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin eh­dok­kaat

Rovaniemen seurakunnalle valitaan sunnuntaina uusi kirkkoherra. Kaikki ehdokkaat ehdokkaat veisivät seurakuntaa lähemmäksi ihmisten arkielämää.

Ilari Kinnunen, Tuomo Törmänen vai Hanna Kuusela? Yksi heistä valitaan sunnuntaina Rovaniemen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi.
Ilari Kinnunen, Tuomo Törmänen vai Hanna Kuusela? Yksi heistä valitaan sunnuntaina Rovaniemen seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi.
Kuva: Jouni Hagström / Rovaniemen seurakunta

Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaali käydään tulevana sunnuntaina. Kirkkoherra on paikallisen seurakunnan johtaja.

Vaalikampanjointi on ollut näkyvää ja värikästä, paikoin jopa kärkästä ja herättänyt vilkasta keskustelua seurakuntalaisissa sekä täyttänyt yleisönosastot lukuisilla mielipidekirjoituksilla.

Uusi Rovaniemi kysyi ehdokkailta heidän ajatuksiaan koskien seurakuntaa, kirkkoa ja vaalikampanjointia.

Näitä kysyimme:

1. Minkälaisen kirkkoherran Rovaniemen seurakunta sinusta saisi?
2. Seurakunta toimii monella lailla ympäröivässä yhteiskunnassa. Miten kehittäisit Rovaniemellä seurakunnan suhdetta ympäröivään yhteiskuntaan?
3. Mitä tarjottavaa kirkolla on rovaniemeläiselle tapakristitylle?
4. Koronakriisi on lisännyt ihmisten hätää ja ahdistusta. Miten kirkko voisi tukea yhteiskuntaa vaikeissa kriisitilanteissa?
5. Evankelisluterilainen kirkko on ollut viime vuosina opillisissa ristiriidoissa esimerkiksi naispappeuden ja samaa sukupuolta olevien vihkimisen myötä. Myös tässä vaalikampailussa huomio on keskittynyt vastakkainasetteluun etenkin vanhoillislestadiolaisuuden ja ns. yleisluterilaisuuden välillä. Miten kirkkoherrana yhdistäisit seurakuntaa?
6. Mitä mieltä olet näiden kirkkoherranvaalien kampanjoinnista?
7. Mikä on arvauksesi vaalin äänestysprosentista?
8. Miten kuvailisit itsestäsi muutamalla lauseella?

Ilari Kinnunen

Ilari Kinnunen.
Ilari Kinnunen.
Kuva: Jouni Porsanger

Pastori, teologian maisteri.

Rovaniemen seurakunnan Korkalovaara–Ounasjoen aluekappalainen vuodesta 2015.

Vihitty papiksi Oulussa 8.6.2003.

Syntynyt 1977.

1. Tasapuolisen johtajan, joka tekee työtä sydämellään ja on sitoutunut seurakuntaan. Yhteistyökykyisen organisoijan ja monelle rovaniemeläiselle jo valmiiksi tutun henkilön.

2. Yhteyksien luominen on yksi tärkeimmistä kirkkoherran tehtävistä. Vuoropuhelu synnyttää hyviä ideoita ja avauksia, joita voidaan lähteä sitten jalostamaan. Seurakuntana meillä on vahva tahtotila pyrkiä ihmisten pariin. Lähdetään useammin totutulta alueelta pois. Näin syntyy kohtaamisia arjen keskellä.

"Tapakristitty tuntuu vähän epähienolta sanalta. Moni miettii hengellisiä asioita, vaikka ei välttämättä osallistukaan toimintaan aktiivisesti."
Ilari Kinnunen

3. Tapakristitty tuntuu vähän epähienolta sanalta. Moni miettii hengellisiä asioita, vaikka ei välttämättä osallistukaan toimintaan aktiivisesti. Siksi tietoisuuden lisääminen siitä, että seurakunnassa olemme aina käytettävissä ja aina saa apua ja palveluita on tärkeää. Uskon, että kaikille löydetään mieluisa tapa osallistua. Matalan kynnyksen tapahtumia, kuten ulkotapahtumia, on nykyään yhä enemmän. Suosittelisin lähtemään joku pyhä tuosta vain kirkkoon. Jumalanpalvelus on ilmainen elämys.

4. Kirkko painii kriisissä samojen paineiden alla kuin muutkin organisaatiot, mutta silti on tärkeää, että pystymme tarjoamaan henkistä ja hengellistä tukea yksilöille, yhteiskunnan vastuunkantajille sekä toisille organisaatioille. Seurakunta luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Diakonia- ja sielunhoitotyön merkitys kasvaa kun avuntarve lisääntyy. Kirkolla on myös hyvä valmius ylläpitää ja tukea yleistä henkistä ilmapiiriä.

5. Moni on varmasti havahtunut siihen, että meidän keskellämme on monia vakaumuksia. Historiasta nousevia vastakkainasettelujakin on edelleen. Se on ymmärrettävää, mutta niistä tulisi silti luopua ja omaksua uudenlaista sydämen suvaitsevaisuutta. Kirkkoherrana rohkaisisin kunnioittamaan kaikkia ihmisiä ja tekemään yhteistyötä sekä ylläpitämään toisia kunnioittavaa keskusteluilmapiiriä.

6. Seurakunnan viestintä on hoitanut oman työnsä hienosti ja tasapuolisesti. Omassa tiimissäni pyrkimys on ollut toimia hyvässä hengessä ja rauhaa rakentaen. Pahantahtoinen kampanjointi ei mielestäni sovi kristillisen yhteisön vaaleihin.

7. 18 prosenttia.

8. Tärkeitä asioita usko, perhe ja isänmaa. Olen ihmisläheinen ja suhtaudun asioihin lähtökohtaisesti positiivisesti. Luonnossa liikkuminen on minulle ja perheelleni tärkeää, kuten myös huumori joka keventää elämää.

Hanna Kuusela

Hanna Kuusela.
Hanna Kuusela.
Kuva: Jouni Porsanger

Pastori, teologian maisteri.

Sodankylän seurakunnan  kirkkoherra vuodesta 2008.

Lapin rovastikunnan lääninrovastina vuodesta 2017.

Vihitty papiksi Kuopiossa 7.6.1998.

Syntynyt 1975.

1. Nykyaikaisen, inhimillisen, hyväntahtoisen ja eteenpäin katsovan. Tiedostan, että seurakunta ei tavoita välttämättä perinteisillä työmuodoilla kaikkia seurakuntalaisia. Lisäksi haluan eroon kaikesta ulossulkevasta tavasta harjoittaa seurakunnan työtä.

2. Tiedostan Rovaniemen haasteet esimerkiksi etäisyyden osalta keskustan ja kylien välillä. Edistäisin tasapuolisuutta menemällä edelleen kyliin ja pyrkimällä löytämään oikeat toimintamuodot. Seurakunnan tulee verkostoitua ympäröivän yhteiskunnan kanssa ja ottaa selvää, mitä siltä toivotaan ja miten se voi vastata näihin tarpeisiin.

3. En halua luokitella seurakuntalaisia eri määreillä. Ihmisillä on oikeus olla seurakuntalaisena juuri sellainen kuin haluaa. Tärkeintä on, että seurakuntalainen tietäisi, mitä palveluja seurakunta tarjoaa ja tulisi niiden äärelle sellaisena kuin on.

4. Kirkko voi tarjota henkistä ja aineellista apua. Kirkko yhteiskunnallisena toimijana yhdessä muiden paikallistoimijoiden kanssa voi miettiä myös laajempia avustusmuotoja. Lisäksi arvojohtajana kirkon on pidettävä yllä realistista tulevaisuuden, turvan ja toivon sanomaa.

5. En ole samaa mieltä siitä, että seurakunta olisi jakaantunut. Emme pääse eroon toisistamme ja meidän pitää oppia tulemaan toimeen yhdessä. Sovinnollinen ja rakentava keskustelu sekä erilaisten mielipiteiden hyväksyntä on tärkeää. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kirkkoherrana olisin valmis myös puuttumaan, jos joku ei noudata sääntöjä. Mutta rakentaen, en repien.

"Haluan tehdä tämän omalla tavallani. En halua tuotteistaa itseäni, vaan tehdä ruohonjuuritason työtä ja olla sen vaalikampanjan hedelmä."
Hanna Kuusela

6. En ole itse kampanjoinut ja se on ollut tietoinen arvovalinta. Haluan tehdä tämän omalla tavallani enkä halua tuotteistaa itseäni vaan tehdä ruohonjuuritason työtä ja olla sen vaalikampanjan hedelmä.

7. 20 prosenttia.

8. Reipas ja aktiivinen nainen parhaassa iässä. Pidän matkustamisesta, historiasta ja leipomisesta urheilujuttujen ohella. Katson mielelläni dokumentteja ja olen kiinnostunut erityisesti sotahistoriasta


Tuomo Törmänen

Tuomo Törmänen
Tuomo Törmänen
Kuva: Jouni Porsanger

Pastori, teologian maisteri.

Taivalkosken seurakunnan kirkkoherra vuodesta 2014.

Koillismaan rovastikunnan lääninrovastina vuodesta 2016.

Vihitty papiksi Oulussa 7.6.2009.

Syntynyt 1985.

1. Rohkean, hyvin motivoituneen ja tulevaisuuteen katsovan, avoimen kirkkoherran. Tahdon rakentaa seurakuntaa, jonka mahdollisimman moni rovaniemeläinen voisi kokea omaksi hengelliseksi kodikseen ja tuoda seurakuntaa lähemmäksi ihmisiä.

2. Seurakuntaa pitää tuoda normaaliin arkielämään, sinne missä ihmisetkin ovat. Seurakunnan tulee toimia kumppaneina eri toimijoiden kanssa. Yhteistyössä on voimaa. Lisäksi kirkkoherrana osallistuisin enemmän ajankohtaiseen julkiseen keskusteluun.

3. Tapakristityissä ei ole mitään väärää. Kukaan ei voi arvioida toisten uskoa. Yksi ongelma on se, etteivät ihmiset tiedä, mitä tarjottavaa seurakunnalla on. Se on viestinnällinen haaste, ja seurakunnan pitää osata markkinoida omia palveluitaan. Kirkkoherran yksi tehtävä seurakunnan kasvoina on luoda mielikuvaa seurakunnasta. Haluan itse luoda modernia, iloista ja positiivista kuvaa. Lisäksi seurakunnan pitää kysyä seurakuntalaisilta toiveita ja rohkeasti kokeilla uusia juttuja.

"Kirkkoherran yksi tehtävä seurakunnan kasvoina on luoda mielikuvaa seurakunnasta. Haluan itse luoda modernia, iloista ja positiivista kuvaa."
Tuomo Törmänen

4. On hirveän tärkeää, että seurakunnassa pidetään yllä toivon sanomaa. Jumala ei ole meitä hylännyt. Lisäksi moni on menettänyt toimeentulonsa, joten täytyy myös auttaa niitä, joiden hätä on konkreettinen. Seurakunnan tulee olla ihmisten rinnalla.

5. Kirkkoherran velvollisuus on toimia kaikkien kirkkoherrana. Vaikeat asiat eivät poistu kuitenkaan vaikenemalla, vaan eteenpäin päästään avoimella keskustelulla, toisten kunnioittamisella ja käytännön yhteistyöllä. Arvostan jokaista vanhoillislestadiolaista, mutta haluan nostaa keskusteluun kuitenkin myös ongelmakohtia. Yhteyttä ei voi rakentaa vaikenemalla kipukohdista.

6. Tulen muualta, joten koen että ehdokkaan velvollisuus on olla esillä, jotta ei tarvitse valita kirkkoherraa kuin sikaa säkissä. Vaalityöhön kuuluu olla tavoitettavissa, kohdata seurakuntalaisia ja keskustella heidän kanssaan. Olen hämmästynyt, että edelleen tulee viestiä, ettei tietyistä asioista saa puhua. Jos ei vaalikampanjoiden aikana saa puhua, niin milloin sitten. Vaalityöhön kuuluu avoimuus. Vaalityötä tehdään yhteistyössä.

7. 19 prosenttia.

8. Hyvin iloinen, energinen, sosiaalinen ja positiivisesti eteenpäin katsova ihminen, joka nauttii arkisista asioista perheen kanssa. Usko on minulle elämän tärkein asia ja tuo turvallisuuden tunteen. Jumala on hyvä ja pitää huolen; elämästä saa ja pitää nauttia.

Tästä on kyse

Kirkkoherranvaali

Rovaniemen evankelisluterilaiseen seurakuntaan valitaan uusi kirkkoherra vaalissa, joka pidetään ensi sunnuntaina 8.11.

Äänestys alkaa kirkossa kello 10 pidettävän päiväjumalanpalveluksen jälkeen ja päätty kello 20.

Ennakkoäänestys ja kotiäänestys järjestetään 2.–6.11.

Vaalin piti olla alunperin keväällä, mutta se siirrettiin syksyyn koronaepidemian takia.

Rovaniemen edellinen kirkkoherra Kari Yliräisänen jäi eläkkeelle syyskuun alussa.