Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra va­li­taan tänään – ajo­kort­ti­kin käy hen­ki­lö­to­dis­tuk­ses­ta ää­nes­täes­sä

Seurakuntalaiset jonottivat äänestämään ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä maanantaina Rovaniemen kirkossa.
Seurakuntalaiset jonottivat äänestämään ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä maanantaina Rovaniemen kirkossa.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa äänioikeutetut saavat Väestörekisterikeskukselta postitse kotiin ilmoituksen äänioikeudesta. Sosiaalisen median perusteella jotkut tuntuvat Rovaniemellä odottaneen, että tällainen ilmoitus olisi tullut myös kirkkoherranvaalin yhteydessä.

1. Äänioikeusilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan kuulu kirkkoherranvaaliin. Mistä tietää olevansa äänioikeutettu kirkkoherranvaalissa, hallintojohtaja Antti Jääskeläinen Rovaniemen seurakunnasta?

– Rovaniemen seurakunnan kirkkoherranvaalissa äänioikeus on niillä kirkon jäsenillä, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä 8. marraskuuta ja joiden kotikunta on  Rovaniemellä ja jotka on merkitty Rovaniemen seurakunnan jäseneksi viimeistään 70 päivää ennen vaaleja eli 30.8.2020.

2. Äänestyspaikalla pitää todistaa henkilöllisyys. Minkälainen asiakirja tähän kelpaa?

– Äänestäjän tulee todistaa henkilöllisyytensä kuvallisella asiakirjalla. Henkilöllisyystodistuksena voi toimia poliisin myöntämä henkilökortti tai passi. Lisäksi myös ajokorttia voidaan pitää riittävänä selvityksenä henkilöllisyydestä.

3. Ennakkoäänestys kirkkoherranvaalissa on ollut erittäin vilkasta. Ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä maanantaina kirkon äänestyspaikalle syntyi pitkiä jonoja ja osa äänestäjistä joutui odottamaan ulkona.
Myös varsinaisen vaalipäivän äänestys sunnuntaina tapahtuu kirkossa. Miten siellä varaudutaan äänestäjien paljouteen?

– Vaalipäivän äänestyksestä yritetään tehdä mahdollisimman sujuva, jotta pitkiä jonoja ja jonotusaikoja ei muodostuisi. Paljon riippuu tietenkin äänestäjien määrästä, minkälaiseksi tilanne muodostuu. Meillä on nyt koronatilanteen vuoksi ohje, että turvavälin pitää olla kaksi metriä ja sen mukaan toimimme.

Kirkkoherranvaalin varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 8.11. Äänestyspaikkana on Rovaniemen kirkko, jossa äänestys alkaa klo 10 alkavan jumalanpalveluksen jälkeen ja jatkuu klo 20 asti.