Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Äänestys
Rovaniemen positiivisimmaksi kaupunkikeskustateoksi äänestettiin ravintola Pub Old Lättis

Ro­va­nie­men po­si­tii­vi­sim­mak­si kau­pun­ki­kes­kus­ta­teok­si ää­nes­tet­tiin ra­vin­to­la Pub Old Lättis

18.08.2021 12:00 1
Rovaniemellä etsitään positiivisinta kaupunkikeskustatekoa – äänestä ja osallistu arvontaan!

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään po­si­tii­vi­sin­ta kau­pun­ki­kes­kus­ta­te­koa – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan!

28.07.2021 15:31
Perussuomalaiset ja Vihreät vaalivoittajia Keminmaassa - Keskusta edelleen suurin, KemPar kakkonen

Pe­rus­suo­ma­lai­set ja Vihreät vaa­li­voit­ta­jia Ke­min­maas­sa - Kes­kus­ta edel­leen suurin, KemPar kak­ko­nen

13.06.2021 21:51
Tilaajille
Keskusta Torniossa ykkösenä, kakkospaikalla nyt Perussuomalaiset

Kes­kus­ta Tor­nios­sa yk­kö­se­nä, kak­kos­pai­kal­la nyt Pe­rus­suo­ma­lai­set

13.06.2021 20:24
Tilaajille
Analyysi: Etätyö totutti paikkariippumattomuuteen – ennakkoäänestystä voisi pidentää pysyvästi

Ana­lyy­si: Etätyö totutti paik­ka­riip­pu­mat­to­muu­teen – en­nak­ko­ää­nes­tys­tä voisi pi­den­tää py­sy­väs­ti

13.06.2021 18:07
Tilaajille
Lapin aktiivisimmat äänestäjät Savukoskella, Rovaniemellä äänestysprosentti puolet alhaisempi – Ennakkoäänestyksen viimeinen viikonloppu alkaa

Lapin ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät Sa­vu­kos­kel­la, Ro­va­nie­mel­lä ää­nes­tys­pro­sent­ti puolet al­hai­sem­pi – En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen vii­mei­nen vii­kon­lop­pu alkaa

04.06.2021 18:06 2
Tilaajille
Pellossa ja Savukoskella innokkaimmat äänestäjät, Rovaniemellä matalin äänestysprosentti – Näin Lappi on ennakkoäänestänyt kuntavaaleissa

Pel­los­sa ja Sa­vu­kos­kel­la in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät, Ro­va­nie­mel­lä matalin ää­nes­tys­pro­sent­ti – Näin Lappi on en­nak­ko­ää­nes­tä­nyt kun­ta­vaa­leis­sa

01.06.2021 18:41
Tilaajille
Kuntavaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on ohi – Savukoskella korkein äänestysprosentti

Kun­ta­vaa­lien en­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on ohi – Sa­vu­kos­kel­la korkein ää­nes­tys­pro­sent­ti

26.05.2021 20:15
Tilaajille
Nyt saa ja kannattaa äänestää
Pääkirjoitus

Nyt saa ja kan­nat­taa ää­nes­tää

26.05.2021 09:36
Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vastustavat EU-pakettia – Kulmuni karanteenissa, Mustajärvi sairaalassa

Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vas­tus­ta­vat EU-pa­ket­tia – Kulmuni ka­ran­tee­nis­sa, Mus­ta­jär­vi sai­raa­las­sa

11.05.2021 14:56 26
Tilaajille
Oikeusministeriö ja THL tarkentavat: karanteenissa tai eristyksissä olevat voivat äänestää omalla pihalla

Oi­keus­mi­nis­te­riö ja THL tar­ken­ta­vat: ka­ran­tee­nis­sa tai eris­tyk­sis­sä olevat voivat ää­nes­tää omalla pihalla

28.04.2021 19:00
Kadonneen äänestysinnon metsästys
Kolumni

Ka­don­neen ää­nes­tys­in­non met­säs­tys

07.04.2021 05:45
Tilaajille
Verkossa voisi äänestää terveysturvallisesti myös korona-aikana – tämän takia netissä äänestäminen on aiemmin tyrmätty

Ver­kos­sa voisi ää­nes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti myös ko­ro­na-ai­ka­na – tämän takia netissä ää­nes­tä­mi­nen on aiemmin tyr­mät­ty

09.02.2021 06:30
Tilaajille
Valoisa lumimaa vei voiton – Vuoden parhaaksi jouluikkunaksi äänestettiin ensikertalainen Eteläkeskuksesta

Valoisa lumimaa vei voiton – Vuoden par­haak­si jou­lu­ik­ku­nak­si ää­nes­tet­tiin en­si­ker­ta­lai­nen Ete­lä­kes­kuk­ses­ta

17.12.2020 11:52
Mikä on Rovaniemen kaunein jouluikkuna? Äänestä suosikkiasi!

Mikä on Ro­va­nie­men kaunein jou­luik­ku­na? Äänestä suo­sik­kia­si!

27.11.2020 12:47
Konkareiden äänet uusjaossa – Lounais-Lapin kysely: Useampikin pitkän linjan poliitikko jäämässä pois päätöksenteosta

Kon­ka­rei­den äänet uus­jaos­sa – Lou­nais-La­pin kysely: Useam­pi­kin pitkän linjan po­lii­tik­ko jää­mäs­sä pois pää­tök­sen­teos­ta

18.11.2020 14:05 2
Rovaniemen uusi kirkkoherra valitaan tänään – ajokorttikin käy  henkilötodistuksesta äänestäessä

Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra va­li­taan tänään – ajo­kort­ti­kin käy hen­ki­lö­to­dis­tuk­ses­ta ää­nes­täes­sä

08.11.2020 11:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kan­na­tam­me koh­den­net­tu­ja pa­kot­tei­ta

26.09.2020 05:59
Tilaajille
Näkökulma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen perustuslakiin keittiössä ja kannon päällä annetuilla äänillä – oppositiopoliitikko: "Väärennös, parodia ja feikki"

Nä­kö­kul­ma: Venäjä siirtyy Putinin uuteen pe­rus­tus­la­kiin keit­tiös­sä ja kannon päällä an­ne­tuil­la äänillä – op­po­si­tio­po­lii­tik­ko: "Vää­ren­nös, parodia ja feikki"

01.07.2020 13:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ei pitäisi ää­nes­tää tyhjää

17.02.2020 16:37
Tilaajille