Metsästys: Poliisi valvoo kauden aloi­tus­ta – aseiden kul­jet­ta­mi­nen moot­to­ri­ajo­neu­vois­sa eri­tyis­tark­kai­lus­sa

Kolumni: Laipni lūdzam lat­via­lai­set, mutta ko­ru­pu­heis­ta huo­li­mat­ta ul­ko­maa­lais­jouk­kue ei kehitä Suo­mi-kiek­koa

Viihde: Ro­va­nie­men kau­pun­ki arpoo lippuja Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­le

Äänestys
Sauvosaaren koulun viidesluokkalaiset voittivat Lumivisio-yleisöäänestyksen

Sau­vo­saa­ren koulun vii­des­luok­ka­lai­set voit­ti­vat Lu­mi­vi­sio-ylei­söää­nes­tyk­sen

16.03.2022 09:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taphaus Ter­vo­la­sa

02.02.2022 12:32
Länsi-Pohjasta vahva edustus aluevaltuustoon – Keskustan kannatus nousi Katri Kulmunin johdolla

Län­si-Poh­jas­ta vahva edustus alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan kan­na­tus nousi Katri Kul­mu­nin joh­dol­la

26.01.2022 16:30
Äänestäminen on vähemmistön hommaa
Pääkirjoitus

Ää­nes­tä­mi­nen on vä­hem­mis­tön hommaa

26.01.2022 12:09 1
Ääni on annettu aluevaaliehdokkaalle
Pääkirjoitus

Ääni on annettu alue­vaa­li­eh­dok­kaal­le

19.01.2022 16:53
On siistiä päästä äänestämään! – Noora Aikio täytti 18 ja juhli synttäreitään vaaliuurnilla

On siistiä päästä ää­nes­tä­mään! – Noora Aikio täytti 18 ja juhli synt­tä­rei­tään vaa­li­uur­nil­la

19.01.2022 15:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lien alla poh­din­to­ja

01.12.2021 22:33
Rovaniemen positiivisimmaksi kaupunkikeskustateoksi äänestettiin ravintola Pub Old Lättis

Ro­va­nie­men po­si­tii­vi­sim­mak­si kau­pun­ki­kes­kus­ta­teok­si ää­nes­tet­tiin ra­vin­to­la Pub Old Lättis

18.08.2021 12:00 1
Rovaniemellä etsitään positiivisinta kaupunkikeskustatekoa – äänestä ja osallistu arvontaan!

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään po­si­tii­vi­sin­ta kau­pun­ki­kes­kus­ta­te­koa – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan!

28.07.2021 15:31
Perussuomalaiset ja Vihreät vaalivoittajia Keminmaassa - Keskusta edelleen suurin, KemPar kakkonen

Pe­rus­suo­ma­lai­set ja Vihreät vaa­li­voit­ta­jia Ke­min­maas­sa - Kes­kus­ta edel­leen suurin, KemPar kak­ko­nen

13.06.2021 21:51
Tilaajille
Keskusta Torniossa ykkösenä, kakkospaikalla nyt Perussuomalaiset

Kes­kus­ta Tor­nios­sa yk­kö­se­nä, kak­kos­pai­kal­la nyt Pe­rus­suo­ma­lai­set

13.06.2021 20:24
Tilaajille
Analyysi: Etätyö totutti paikkariippumattomuuteen – ennakkoäänestystä voisi pidentää pysyvästi

Ana­lyy­si: Etätyö totutti paik­ka­riip­pu­mat­to­muu­teen – en­nak­ko­ää­nes­tys­tä voisi pi­den­tää py­sy­väs­ti

13.06.2021 18:07
Tilaajille
Lapin aktiivisimmat äänestäjät Savukoskella, Rovaniemellä äänestysprosentti puolet alhaisempi – Ennakkoäänestyksen viimeinen viikonloppu alkaa

Lapin ak­tii­vi­sim­mat ää­nes­tä­jät Sa­vu­kos­kel­la, Ro­va­nie­mel­lä ää­nes­tys­pro­sent­ti puolet al­hai­sem­pi – En­nak­ko­ää­nes­tyk­sen vii­mei­nen vii­kon­lop­pu alkaa

04.06.2021 18:06 2
Tilaajille
Pellossa ja Savukoskella innokkaimmat äänestäjät, Rovaniemellä matalin äänestysprosentti – Näin Lappi on ennakkoäänestänyt kuntavaaleissa

Pel­los­sa ja Sa­vu­kos­kel­la in­nok­kaim­mat ää­nes­tä­jät, Ro­va­nie­mel­lä matalin ää­nes­tys­pro­sent­ti – Näin Lappi on en­nak­ko­ää­nes­tä­nyt kun­ta­vaa­leis­sa

01.06.2021 18:41
Tilaajille
Kuntavaalien ensimmäinen ennakkoäänestyspäivä on ohi – Savukoskella korkein äänestysprosentti

Kun­ta­vaa­lien en­sim­mäi­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä on ohi – Sa­vu­kos­kel­la korkein ää­nes­tys­pro­sent­ti

26.05.2021 20:15
Tilaajille
Nyt saa ja kannattaa äänestää
Pääkirjoitus

Nyt saa ja kan­nat­taa ää­nes­tää

26.05.2021 09:36
Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vastustavat EU-pakettia – Kulmuni karanteenissa, Mustajärvi sairaalassa

Kolme kyllä, kaksi ei, kaksi poissa: Heikki Autto ja Kaisa Juuso vas­tus­ta­vat EU-pa­ket­tia – Kulmuni ka­ran­tee­nis­sa, Mus­ta­jär­vi sai­raa­las­sa

11.05.2021 14:56 26
Tilaajille
Oikeusministeriö ja THL tarkentavat: karanteenissa tai eristyksissä olevat voivat äänestää omalla pihalla

Oi­keus­mi­nis­te­riö ja THL tar­ken­ta­vat: ka­ran­tee­nis­sa tai eris­tyk­sis­sä olevat voivat ää­nes­tää omalla pihalla

28.04.2021 19:00
Kadonneen äänestysinnon metsästys
Kolumni

Ka­don­neen ää­nes­tys­in­non met­säs­tys

07.04.2021 05:45
Tilaajille
Verkossa voisi äänestää terveysturvallisesti myös korona-aikana – tämän takia netissä äänestäminen on aiemmin tyrmätty

Ver­kos­sa voisi ää­nes­tää ter­veys­tur­val­li­ses­ti myös ko­ro­na-ai­ka­na – tämän takia netissä ää­nes­tä­mi­nen on aiemmin tyr­mät­ty

09.02.2021 06:30
Tilaajille