Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Äänestys
Rovaniemen kauneinta jouluikkunaa etsitään taas – äänestä suosikkiasi!

Ro­va­nie­men kau­nein­ta jou­lu­ik­ku­naa et­si­tään taas – äänestä suo­sik­kia­si!

23.11.2023 08:00
Mikä on vuoden 2023 sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma? Äänestä suosikkiasi ja osallistu arvontaan

Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

17.11.2023 08:25 9
Tilaajille
Valitse näistä kesän hienoin kuva ja äänestä! – Uuden Rovaniemen Kesäfoto-äänestys kestää syyskuun ajan

Valitse näistä kesän hienoin kuva ja ää­nes­tä! – Uuden Ro­va­nie­men Ke­sä­fo­to-ää­nes­tys kestää syys­kuun ajan

04.09.2023 07:00 1
Lähes 70 prosenttia lappilaisista äänioikeutetuista äänesti – korkeinta aktiivisuus oli Savukoskella, matalinta Sallassa

Lähes 70 pro­sent­tia lap­pi­lai­sis­ta ää­ni­oi­keu­te­tuis­ta äänesti – kor­kein­ta ak­tii­vi­suus oli Sa­vu­kos­kel­la, ma­ta­lin­ta Sal­las­sa

02.04.2023 21:13
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona – äänestysauto kiertää Rovaniemen kylillä

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – ää­nes­tys­au­to kiertää Ro­va­nie­men kylillä

20.03.2023 08:50
Tilaajille
Toimittajalta: Lapin korkea äänikynnys syö äänestysintoa eduskuntavaaleissa – vaalipiireille pitäisi tehdä jotakin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lapin korkea ää­ni­kyn­nys syö ää­nes­tys­in­toa edus­kun­ta­vaa­leis­sa – vaa­li­pii­reil­le pitäisi tehdä jotakin

01.03.2023 15:38 2
Eduskunta hyväksyi Suomen liittymisen Natoon äänin 184 – 7 – Markus  Mustajärvi äänesti vastaan

Edus­kun­ta hy­väk­syi Suomen liit­ty­mi­sen Natoon äänin 184 – 7 – Markus  Mus­ta­jär­vi äänesti vastaan

01.03.2023 15:06 10
Lappilaisten äänet jakautuivat translain äänestyksessä – Lue tästä, kuka painoi Jaa ja kuka puolestaan Ei

Lap­pi­lais­ten äänet ja­kau­tui­vat trans­lain ää­nes­tyk­ses­sä – Lue tästä, kuka painoi Jaa ja kuka puo­les­taan Ei

01.02.2023 16:46 20
Tilaajille
Mikä näistä on vuoden paras jouluikkuna Rovaniemellä? – Valitse suosikkisi ja äänestä!

Mikä näistä on vuoden paras jou­lu­ik­ku­na Ro­va­nie­mel­lä? – Valitse suo­sik­ki­si ja ää­nes­tä!

08.12.2022 09:25 8
Mikä on vuoden 2022 sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma? Äänestä suosikkiasi ja osallistu arvontaan

Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

15.11.2022 16:09 16
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ketä edus­ta­vat vas­tuun­pa­koi­li­jat?

23.09.2022 05:23 2
Tilaajille
Sauvosaaren koulun viidesluokkalaiset voittivat Lumivisio-yleisöäänestyksen

Sau­vo­saa­ren koulun vii­des­luok­ka­lai­set voit­ti­vat Lu­mi­vi­sio-ylei­söää­nes­tyk­sen

16.03.2022 09:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taphaus Ter­vo­la­sa

02.02.2022 12:32
Länsi-Pohjasta vahva edustus aluevaltuustoon – Keskustan kannatus nousi Katri Kulmunin johdolla

Län­si-Poh­jas­ta vahva edustus alue­val­tuus­toon – Kes­kus­tan kan­na­tus nousi Katri Kul­mu­nin joh­dol­la

26.01.2022 16:30
Äänestäminen on vähemmistön hommaa
Pääkirjoitus

Ää­nes­tä­mi­nen on vä­hem­mis­tön hommaa

26.01.2022 12:09 1
Ääni on annettu aluevaaliehdokkaalle
Pääkirjoitus

Ääni on annettu alue­vaa­li­eh­dok­kaal­le

19.01.2022 16:53
On siistiä päästä äänestämään! – Noora Aikio täytti 18 ja juhli synttäreitään vaaliuurnilla

On siistiä päästä ää­nes­tä­mään! – Noora Aikio täytti 18 ja juhli synt­tä­rei­tään vaa­li­uur­nil­la

19.01.2022 15:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­vaa­lien alla poh­din­to­ja

01.12.2021 22:33
Rovaniemen positiivisimmaksi kaupunkikeskustateoksi äänestettiin ravintola Pub Old Lättis

Ro­va­nie­men po­si­tii­vi­sim­mak­si kau­pun­ki­kes­kus­ta­teok­si ää­nes­tet­tiin ra­vin­to­la Pub Old Lättis

18.08.2021 12:00 1
Rovaniemellä etsitään positiivisinta kaupunkikeskustatekoa – äänestä ja osallistu arvontaan!

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään po­si­tii­vi­sin­ta kau­pun­ki­kes­kus­ta­te­koa – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan!

28.07.2021 15:31