Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin urheilugaala
Mikä on vuoden 2023 sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma? Äänestä suosikkiasi ja osallistu arvontaan

Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

17.11.2023 08:25 9
Tilaajille
Ronny Brännkärr kauhoi toistamiseen Lapin parhaaksi – Eeva-Liina Ojanaholle nuorten urheilijan tunnustuspalkinto

Ronny Bränn­kärr kauhoi tois­ta­mi­seen Lapin par­haak­si – Ee­va-Lii­na Ojan­ahol­le nuorten ur­hei­li­jan tun­nus­tus­pal­kin­to

14.01.2023 22:40 2
Tilaajille
Mestiksen välierät sykähdyttivät eniten Lapin Kansan lukijoita

Mes­tik­sen vä­li­erät sy­käh­dyt­ti­vät eniten Lapin Kansan lu­ki­joi­ta

14.01.2023 22:46
Tilaajille
Eero Mäntyranta aloitti lappilaisen palkitsemisperinteen – pellolaisen mestarihiihtäjän uroteot innoittivat perustamaan Lapin Urheilutoimittajakerhon

Eero Män­ty­ran­ta aloitti lap­pi­lai­sen pal­kit­se­mis­pe­rin­teen – pel­lo­lai­sen mes­ta­ri­hiih­tä­jän uroteot in­noit­ti­vat pe­rus­ta­maan Lapin Ur­hei­lu­toi­mit­ta­ja­ker­hon

14.01.2023 09:00
Tilaajille
Mikä on vuoden 2022 sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma? Äänestä suosikkiasi ja osallistu arvontaan

Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

15.11.2022 16:09 16
Useita merilappilaisia palkittiin urheilugaalassa – Vuoden valmentaja Kemin uimahallista: "Ronnyn tilanne näyttää sen, että lyhyessäkin altaassa voi kehittyä"

Useita me­ri­lap­pi­lai­sia pal­kit­tiin ur­hei­lu­gaa­las­sa – Vuoden val­men­ta­ja Kemin ui­ma­hal­lis­ta: "Ronnyn tilanne näyttää sen, että ly­hyes­sä­kin al­taas­sa voi ke­hit­tyä"

12.04.2022 15:59
Napapiiri-Jukola palkittiin Vuoden sykähdyttävimpänä urheilutapahtumana Lapin Urheilugaalassa Torniossa – Osmo Pähdille Uno-palkinto elämänurasta

Na­pa­pii­ri-Ju­ko­la pal­kit­tiin Vuoden sy­käh­dyt­tä­vim­pä­nä ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma­na Lapin Ur­hei­lu­gaa­las­sa Tor­nios­sa – Osmo Päh­dil­le Uno-pal­kin­to elä­män­uras­ta

09.04.2022 22:38
Tilaajille
Ronny Brännkärr kauhoi Lapin parhaaksi kaikkien aikojen ensimmäisenä uimarina – kahden lajin taitajalle Neea-Maria Joelle nuoren urheilijan tunnustuspalkinto

Ronny Bränn­kärr kauhoi Lapin par­haak­si kaik­kien aikojen en­sim­mäi­se­nä ui­ma­ri­na – kahden lajin tai­ta­jal­le Neea-Ma­ria Joelle nuoren ur­hei­li­jan tun­nus­tus­pal­kin­to

09.04.2022 22:27
Tilaajille
Lapin Urheilugaalaa vietettiin Torniossa – katso tallenne juhlasta

Lapin Ur­hei­lu­gaa­laa vie­tet­tiin Tor­nios­sa – katso tal­len­ne juh­las­ta

09.04.2022 10:00

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la jär­jes­te­tään 9. huh­ti­kuu­ta Tornion To­ran­das­sa

09.03.2022 09:00
Tilaajille
Lapin Urheilugaala siirtyy huhtikuulle

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la siirtyy huh­ti­kuul­le

22.12.2021 11:30
Tilaajille
Mitä tapahtuu Lapin Urheilugaalan kulissien takana? ”Koko työryhmän tavoitteena on, että Torniossa tullaan näkemään hieno show”
Mainos Lapin urheilugaala

Mitä ta­pah­tuu Lapin Ur­hei­lu­gaa­lan ku­lis­sien takana? ”Koko työ­ryh­män ta­voit­tee­na on, että Tor­nios­sa tullaan nä­ke­mään hieno show”

07.12.2021 06:00
Taekwon-Do Tornion seuraväki aikoo osallistua vuoden kiinnostavimpaan tapahtumaan - ”On upeaa päästä ihmisten ilmoille juhlistamaan urheilua ja elämää”
Mainos Lapin urheilugaala

Taek­won-Do Tornion seu­ra­vä­ki aikoo osal­lis­tua vuoden kiin­nos­ta­vim­paan ta­pah­tu­maan - ”On upeaa päästä ih­mis­ten il­moil­le juh­lis­ta­maan ur­hei­lua ja elämää”

26.11.2021 06:00
Mikä on Sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma – äänestä ja osallistu arvontaan

Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

12.11.2021 16:04 21
Tilaajille
Urheiluväki malttaa odottaa juhlatapahtumaa - vuoden kuluttua Torniossa pidettävän Lapin Urheilugaalan merkitys on kasvanut koko ajan.

Ur­hei­lu­vä­ki malttaa odottaa juh­la­ta­pah­tu­maa - vuoden ku­lut­tua Tor­nios­sa pi­det­tä­vän Lapin Ur­hei­lu­gaa­lan mer­ki­tys on kas­va­nut koko ajan.

18.01.2021 19:30
Tilaajille
Lapin Urheilugaala siirtyy vuodella eteenpäin – maakunnan urheiluväen juhlatilaisuus järjestetään Torniossa tammikuussa 2022

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la siirtyy vuo­del­la eteen­päin – maa­kun­nan ur­hei­lu­väen juh­la­ti­lai­suus jär­jes­te­tään Tor­nios­sa tam­mi­kuus­sa 2022

21.10.2020 15:44
Tilaajille
Urheilijavalinnat tehty - spekulointia riittää
Kolumni

Ur­hei­li­ja­va­lin­nat tehty - spe­ku­loin­tia riittää

22.01.2020 09:38
Voimistellen läpi elämän – palkittu Irma Rautio on ollut vuosikymmeniä mukana Keminmaan naisvoimistelijoiden toiminnassa

Voi­mis­tel­len läpi elämän – pal­kit­tu Irma Rautio on ollut vuo­si­kym­me­niä mukana Ke­min­maan nais­voi­mis­te­li­joi­den toi­min­nas­sa

15.01.2020 10:33
Anni Vuohijoki voimaili Lapin parhaaksi urheilijaksi

Anni Vuo­hi­jo­ki voi­mai­li Lapin par­haak­si ur­hei­li­jak­si

11.01.2020 22:20
Tilaajille
Irma Rautiolla jo kahdeksas vuosikymmen urheilun parissa

Irma Rau­tiol­la jo kah­dek­sas vuo­si­kym­men ur­hei­lun parissa

11.01.2020 22:17
Tilaajille