Tulipalo: Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

Lapin urheilugaala
Mikä on Sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma – äänestä ja osallistu arvontaan

Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

12.11.2021 16:04 21
Tilaajille
Urheiluväki malttaa odottaa juhlatapahtumaa - vuoden kuluttua Torniossa pidettävän Lapin Urheilugaalan merkitys on kasvanut koko ajan.

Ur­hei­lu­vä­ki malttaa odottaa juh­la­ta­pah­tu­maa - vuoden ku­lut­tua Tor­nios­sa pi­det­tä­vän Lapin Ur­hei­lu­gaa­lan mer­ki­tys on kas­va­nut koko ajan.

18.01.2021 19:30
Tilaajille
Lapin Urheilugaala siirtyy vuodella eteenpäin – maakunnan urheiluväen juhlatilaisuus järjestetään Torniossa tammikuussa 2022

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la siirtyy vuo­del­la eteen­päin – maa­kun­nan ur­hei­lu­väen juh­la­ti­lai­suus jär­jes­te­tään Tor­nios­sa tam­mi­kuus­sa 2022

21.10.2020 15:44
Tilaajille
Urheilijavalinnat tehty - spekulointia riittää
Kolumni

Ur­hei­li­ja­va­lin­nat tehty - spe­ku­loin­tia riittää

22.01.2020 09:38
Voimistellen läpi elämän – palkittu Irma Rautio on ollut vuosikymmeniä mukana Keminmaan naisvoimistelijoiden toiminnassa

Voi­mis­tel­len läpi elämän – pal­kit­tu Irma Rautio on ollut vuo­si­kym­me­niä mukana Ke­min­maan nais­voi­mis­te­li­joi­den toi­min­nas­sa

15.01.2020 10:33
Anni Vuohijoki voimaili Lapin parhaaksi urheilijaksi

Anni Vuo­hi­jo­ki voi­mai­li Lapin par­haak­si ur­hei­li­jak­si

11.01.2020 22:20
Tilaajille
Irma Rautiolla jo kahdeksas vuosikymmen urheilun parissa

Irma Rau­tiol­la jo kah­dek­sas vuo­si­kym­men ur­hei­lun parissa

11.01.2020 22:17
Tilaajille
Arctic Challenge sykähdytti eniten – Lapin Kansan yleisöäänestyksen voittaja palkittiin Lapin Urheilugaalassa

Arctic Chal­len­ge sy­käh­dyt­ti eniten – Lapin Kansan ylei­sö­ää­nes­tyk­sen voit­ta­ja pal­kit­tiin Lapin Ur­hei­lu­gaa­las­sa

12.01.2020 10:33
Tilaajille
Vuoden nuori urheilija: Aino Luostarisen arvokisaputki jatkuu tiiviinä

Vuoden nuori ur­hei­li­ja: Aino Luos­ta­ri­sen ar­vo­ki­sa­put­ki jatkuu tii­vii­nä

11.01.2020 22:15
Tilaajille
Lapin Urheilugaala 2020

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la 2020

17.01.2020 14:15
Lapin Urheilugaalassa palkittu vuoden valmentaja Juuso Toivola: "Olen innoissani, että saan olla innoissani"

Lapin Ur­hei­lu­gaa­las­sa pal­kit­tu vuoden val­men­ta­ja Juuso Toi­vo­la: "Olen in­nois­sa­ni, että saan olla in­nois­sa­ni"

11.01.2020 19:35
Tilaajille
Lapin urheilugaalassa juhlitaan tammikuussa yli kunta- ja lajirajojen
Mainos Lapin urheilugaala

Lapin ur­hei­lu­gaa­las­sa juh­li­taan tam­mi­kuus­sa yli kunta- ja la­ji­ra­jo­jen

06.12.2019 06:00
Mikä on Sykähdyttävin lappilainen urheilutapahtuma? – äänestä ja osallistu arvontaan

Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

04.11.2019 16:19
Lapin Urheilugaala rakentuu yhteistyövoimin – ”Ilman gaalavieraita ja kumppaneita tämä ei olisi mahdollista”
Mainos Lapin urheilugaala

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la ra­ken­tuu yh­teis­työ­voi­min – ”Ilman gaa­la­vie­rai­ta ja kump­pa­nei­ta tämä ei olisi mah­dol­lis­ta”

19.10.2019 06:00
Lapin Urheilugaala 2018: Terhi-Maria Mäkikyrö

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la 2018: Ter­hi-Ma­ria Mä­ki­ky­rö

13.01.2019 13:41
Lapin Urheilugaala 2018: Matti Rajaharju

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la 2018: Matti Ra­ja­har­ju

13.01.2019 13:37
Lapin Urheilugaala 2018: Risto Niva

Lapin Ur­hei­lu­gaa­la 2018: Risto Niva

13.01.2019 13:34
Mitä tapahtuu Lapin Urheilugaalan kulissien takana? Cheerleading-tiimi, Pitopalvelu Catjanne ja Lapin Liikunta valaisevat
Mainos Lapin urheilugaala

Mitä ta­pah­tuu Lapin Ur­hei­lu­gaa­lan ku­lis­sien takana? Cheer­lea­ding-tii­mi, Pi­to­pal­ve­lu Cat­jan­ne ja Lapin Lii­kun­ta va­lai­se­vat

12.12.2018 06:00
Lapin urheilugaala palaa jälleen – ”On hienoa saada Lapin urheiluseurat ja yhteistyökumppanit saman katon alle Kemiin”
Mainos Lapin urheilugaala

Lapin ur­hei­lu­gaa­la palaa jälleen – ”On hienoa saada Lapin ur­hei­lu­seu­rat ja yh­teis­työ­kump­pa­nit saman katon alle Kemiin”

24.08.2018 10:51
Mainos Lapin urheilugaala

”Tule sieki Lapin ur­hei­lu­gaa­laan”

25.12.2017 05:00