Nordea
Mistä asioista vastuullinen ja joustava kodin rahoittaminen rakentuu? - ”Otamme aina huomioon jokaisen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet”
Mainos Nordea

Mistä asiois­ta vas­tuul­li­nen ja jous­ta­va kodin ra­hoit­ta­mi­nen ra­ken­tuu? - ”Otamme aina huo­mioon jo­kai­sen yk­si­löl­li­set tarpeet ja ta­voit­teet”

20.11.2020 06:00 0
Nordean pankkipalveluissa on laaja katko sunnuntaina – Näin varaudut tilanteeseen etukäteen

Nordean pank­ki­pal­ve­luis­sa on laaja katko sun­nun­tai­na – Näin va­rau­dut ti­lan­tee­seen etu­kä­teen

03.09.2020 08:11 0
Tilaajille
Pörssin tulospäivä tuotti helpotuksen huokauksen, mutta vaaran merkit ovat vielä ilmassa – "Meillä arvoitus on nousun käynnistyminen"

Pörssin tu­los­päi­vä tuotti hel­po­tuk­sen huo­kauk­sen, mutta vaaran merkit ovat vielä ilmassa – "Meillä ar­voi­tus on nousun käyn­nis­ty­mi­nen"

17.07.2020 16:25 0
Nordea huolehtii asiakkaistaan haastavinakin aikoina
Mainos Nordea

Nordea huo­leh­tii asiak­kais­taan haas­ta­vi­na­kin aikoina

25.06.2020 06:00
Pankit auttavat velallisia koronan aiheuttamissa talousvaikeuksissa – Aktia, Danske Bank ja Nordea tarjoavat maksuttomia lyhennysvapaita asuntolainoihin

Pankit aut­ta­vat ve­lal­li­sia koronan ai­heut­ta­mis­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa – Aktia, Danske Bank ja Nordea tar­joa­vat mak­sut­to­mia ly­hen­nys­va­pai­ta asun­to­lai­noi­hin

16.03.2020 09:45 0
Uusi toimitusjohtaja paransi Nordean tulosta kuluja karsimalla: kasvua vuodessa kuusi prosenttia

Uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja paransi Nordean tulosta kuluja kar­si­mal­la: kasvua vuo­des­sa kuusi pro­sent­tia

06.02.2020 08:31 0
Käteistä voi tilata suoraan kotiin myös Lapissa – Nordean palvelu on käytössä Rovaniemellä, Kemissä ja Torniossa

Kä­teis­tä voi tilata suoraan kotiin myös Lapissa – Nordean palvelu on käy­tös­sä Ro­va­nie­mel­lä, Kemissä ja Tor­nios­sa

03.02.2020 09:01 0
Vika kassajärjestelmässä esti käteisen noston Nordean Rovaniemen konttorissa – pankki laajentaa käteisen kotiinkuljetuspalvelua Lappiin

Vika kas­sa­jär­jes­tel­mäs­sä esti kä­tei­sen noston Nordean Ro­va­nie­men kont­to­ris­sa – pankki laa­jen­taa kä­tei­sen ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lua Lappiin

23.01.2020 15:00 0
Tilaajille
Miksi Nordea haluaa videon, jolla asiakkaan pitää hymyillä? – Mobiilipankin käyttö ei ole onnistunut tottuneilta  kännykän käyttäjiltäkään

Miksi Nordea haluaa videon, jolla asiak­kaan pitää hy­myil­lä? – Mo­bii­li­pan­kin käyttö ei ole on­nis­tu­nut tot­tu­neil­ta kän­ny­kän käyt­tä­jil­tä­kään

11.11.2019 19:00 0
Tilaajille

Nordea va­roit­ti tu­le­vis­ta hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­sis­tä – Työn­te­ki­jöi­den ir­ti­sa­no­mi­sia osat­tiin odottaa jo, kun johto meni al­ku­syk­sys­tä uusiksi

24.10.2019 10:43 0
”Haluan pitää huolta siitä, että tiukan paikan tullen olemme lasten turvana.”
Mainos Nordea

”Haluan pitää huolta siitä, että tiukan paikan tullen olemme lasten tur­va­na.”

30.03.2017 16:30 0