Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tietoturvaloukkaus
Parkkiyhtiö EasyPark kertoo joutuneensa kyberhyökkäyksen kohteeksi

Park­ki­yh­tiö Ea­sy­Park kertoo jou­tu­neen­sa ky­ber­hyök­käyk­sen koh­teek­si

19.12.2023 14:15
Tilaajille
Kemijärven lämpö ja vesi oy:n asiakkaita ja yrityksiä koskeva tietoturva ei ole vaarantunut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven lämpö ja vesi oy:n asiak­kai­ta ja yri­tyk­siä koskeva tie­to­tur­va ei ole vaa­ran­tu­nut

14.08.2023 05:00
Tietoturvaloukkaus Kemijärven kaupungilla – noin 3 500 henkilön henkilötiedot vaarantuneet

Tie­to­tur­va­louk­kaus Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­la – noin 3 500 hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­dot vaa­ran­tu­neet

10.08.2023 16:49
Tilaajille
F-Secure: Yli 200 000 suomalaisen tiedot vuotaneet Linkedinistä hakkerifoorumille – Linkedin kiistää tietovuodon

F-Se­cu­re: Yli 200 000 suo­ma­lai­sen tiedot vuo­ta­neet Lin­ke­di­nis­tä hak­ke­ri­foo­ru­mil­le – Lin­ke­din kiistää tie­to­vuo­don

31.10.2022 17:56 1
Kyberturvallisuuskeskuksen käsittelemien tietoturvaloukkausten määrä kasvoi rajusti viime vuonna

Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen kä­sit­te­le­mien tie­to­tur­va­louk­kaus­ten määrä kasvoi rajusti viime vuonna

03.04.2022 20:30
Tilaajille
Kittilän kunnan terveyskeskuksessa lähetettiin henkilötietoja sisältävä sähköposti terveyskeskuksen sisäiseen jakeluun – tapauksesta on tehty ilmoitus tietosuojavaltuutetun toimistoon

Kit­ti­län kunnan ter­veys­kes­kuk­ses­sa lä­he­tet­tiin hen­ki­lö­tie­to­ja si­säl­tä­vä säh­kö­pos­ti ter­veys­kes­kuk­sen si­säi­seen ja­ke­luun – ta­pauk­ses­ta on tehty il­moi­tus tie­to­suo­ja­val­tuu­te­tun toi­mis­toon

04.02.2022 16:20
Tilaajille