Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­ven lämpö ja vesi oy:n asiak­kai­ta ja yri­tyk­siä koskeva tie­to­tur­va ei ole vaa­ran­tu­nut

Kirjoittajan mukaan Kemijärven kaupunkikonsernissa ei ole tapahtunut epäiltyä tietoturvaloukkausta.
Kirjoittajan mukaan Kemijärven kaupunkikonsernissa ei ole tapahtunut epäiltyä tietoturvaloukkausta.
Kuva: Jussi Leinonen

Kemijärven kaupunki on ilmoittanut kotisivuillaan ja tiedottanut kaupungin henkilöstölle, että kaupunki tutkii tietoturvaloukkausta, joka koskee Kemijärven lämpö ja vesi oy:n asiakas- ja laskutustietoja. Asiasta on syytä tiedottaa myös yhtiön toimesta.

Lue myös: Tie­to­tur­va­louk­kaus Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­la – noin 3 500 hen­ki­lön hen­ki­lö­tie­dot vaa­ran­tu­neet

Kemijärven lämpö ja vesi oy:n ja Aurora Lämpö oy:n välillä allekirjoitetussa Pelkosenniemen ja Pyhätunturin lämpölaitosten myyntiä koskevassa liiketoimintakaupassa on sovittu ehtoja, jotka on täytettävä tiettyyn päivämäärään mennessä. Aurora Lämpö oy:n puolelta asioita kaupan osalta hoitaa Neve oy.

Kaupan täytäntöönpanopäivä oli 31.5.2023, jolloin kaupan ehtojen oli täytyttävä, jollei asiasta ole muuta sovittu.

Yhtiö ostaa kirjanpito- ja toimistopalvelut Kemijärven kaupungilta. Yhtiön ja Kemijärven kaupungin välisissä palvelusopimusta koskevissa neuvotteluissa keskeinen peruste on ollut se, että palveluntuottaja varmistaa palvelun saatavuuden kaikissa tapauksissa siten, että tehtävään on koulutettu asioita hoitavan henkilön lisäksi varahenkilö.

Laskutuspalveluiden osalta näin ei ole ollut. Kaupungin edustajien kanssa 9.8.2023 käydyssä keskustelussa talous- ja kehittämisjohtaja Tuula Kuvaja ilmoitti, että varahenkilön koulutus ja perehdyttäminen ko. tehtäviin on aloitettu.

Kaupan kohteina olleiden Pelkosenniemen ja Pyhätunturin lämpölaitosten laskutustietojen osalta Kemijärven lämpö ja vesi oy ei ole toimittanut täytäntöönpanopäivään mennessä kaikkia Neven tarvitsemia tietoja, jotta laitosten uusi omistaja voisi laskuttaa ko. laitosten asiakkaita kesäkuun 2023 osalta.

5.7.2023 Neve ilmoitti yhtiön hallituksen puheenjohtajalle, että he eivät ole saneet kaikkia Pelkosenniemen ja Pyhätunturin lämpölaitosten asiakaslaskutuksiin liittyviä tietoja. Koska tietojen lähettäminen Nevelle oli viivästynyt, tuli tiedot välittää mahdollisimman pikaisesti. Hallituksen puheenjohtajalla ei ollut aikaisemmin tietoa siitä, että Neve ei ollut saanut tarvitsemiaan laskutustietoja.

Hallituksen puheenjohtaja on useasti soittanut ja jättänyt soittopyyntöjä asiaa yhtiössä hoitaneelle henkilölle, mutta hän ei ole vastannut tai soittanut takaisin, siitä huolimatta, että on ollut työtehtävissä.

Koska palveluntuottajan asiaa hoitava henkilö oli lomalla, eikä kaupungin edustaja osannut auttaa asiassa, yhtiön edustajat selvittivät tarvittavat tiedot niihin tarkoitetuista kansioista asioita hoitavan henkilön huoneessa. Kaikki tiedot ovat yhtiön omaisuutta, ja yhtiön edustajilla on niihin yhtiön valtuutuksella täysi käyttöoikeus. Kaikilla yhtiön edustajilla on salassapitovelvollisuus, joka käsittää yhtiön asiakkaiden ja asioiden lisäksi myös kaikkien kumppaneiden ja yhtiön edustajille muutoin muiden tahojen salassa pidettäväksi tuleva tieto.

On hyvä, että asia selvitetään. Jo tässä vaiheessa on yhtiön puolelta syytä korostaa, että asiakkaiden, muiden henkilöiden, yritysten tai muiden tahojen salassa pidettävät tiedot eivät ole olleet vaarassa joutua vääriin käsiin. Yhtiö on huolehtinut ja huolehtii myös tulevaisuudessa salassa pidettävistä asioista yleisesti hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti.

Kirjoittaja on Kemijärven lämpö ja vesi oy:n hallituksen puheenjohtaja.