Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Tilaajille

Läh­tee­kö aselupa tu­le­vai­suu­des­sa pois pel­käs­tä sak­ko­tuo­mios­ta? –Po­lii­si­hal­li­tuk­ses­sa tehdään uutta oh­jeis­tus­ta ase­lu­pien myön­tä­mi­seen

Aseluvissa eri poliisilaitoksilla ei käytäntöjä. Tarkoitus yhtenäistää paikoin kirjava lupakäytäntö.

Poliisihallituksen ohjeluonnoksen mukaan hakijalla ennestään olevien ampuma-aseiden suuri määrä ei sellaisenaan voi olla peruste evätä lupaa uudelle aseelle. Toisaalta jos hakijalla on jo useita samanlaisia, samaan käyttötarkoitukseen hyvin soveltuvia ampuma-aseita, on syytä tehdä lisäselvityksiä.
Poliisihallituksen ohjeluonnoksen mukaan hakijalla ennestään olevien ampuma-aseiden suuri määrä ei sellaisenaan voi olla peruste evätä lupaa uudelle aseelle. Toisaalta jos hakijalla on jo useita samanlaisia, samaan käyttötarkoitukseen hyvin soveltuvia ampuma-aseita, on syytä tehdä lisäselvityksiä.
Kuva: Jussi Leinonen

Peruuntuuko aselupa tulevaisuudessa pelkistä toistuvista näpistyksistä? Viekö velallisen epärehellisyys pyssyn poliisille?

Poliisihallituksessa valmistellaan parhaillaan uutta, valtakunnallisia aselupakäytäntöjä linjaavaa ohjetta.