somehitti: Maa­gi­set si­vel­ti­men vedot – Elsi Tau­riai­sen video sai rä­jäh­tä­vän suo­sion, yht­äk­kiä seu­raa­jia olikin reilun tu­han­nen sijaan 126 000

Onnettomuus: Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä veteen Ra­nual­la – kul­jet­ta­ja me­neh­tyi on­net­to­muu­des­sa

Pääkirjoitus: KOK päästää hyök­käys­so­taa käyvän Venäjän ur­hei­li­jat ke­sä­olym­pia­lai­siin tietyin ehdoin – päätös on pöy­ris­tyt­tä­vä, mutta lin­jas­sa kor­rup­toi­tu­neen jär­jes­tön edus­ta­mien arvojen kanssa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ulkopoliittinen instituutti
Mika Aaltola ilmoittautui presidenttikisaan ihailemansa presidentti Svinhufvudin kotimuseon pihalla

Mika Aaltola il­moit­tau­tui pre­si­dent­ti­ki­saan ihai­le­man­sa pre­si­dent­ti Svin­huf­vu­din ko­ti­mu­seon pihalla

03.08.2023 18:56 11
Karismaattinen ulkopolitiikan selittäjä astuu poliittiselle miinakentälle – Pitkään aprikoitu presidenttistartti muuttaa alansa huippuosaajan noviisiksi

Ka­ris­maat­ti­nen ul­ko­po­li­tii­kan se­lit­tä­jä astuu po­liit­ti­sel­le mii­na­ken­täl­le – Pitkään ap­ri­koi­tu pre­si­dent­ti­start­ti muuttaa alansa huip­pu­osaa­jan no­vii­sik­si

03.08.2023 18:47 31
Tilaajille
Ulkoministeri Haavisto Upista: On oltava tarkkana, että viesti tutkijoiden roolista on selkeä

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to Upista: On oltava tark­ka­na, että viesti tut­ki­joi­den roo­lis­ta on selkeä

10.02.2023 16:35 4
Lappi on Naton solmukohta, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka puhui ajankohtaisesta turvallisuustilanteesta Lapin yliopistolla

Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aal­to­la, joka puhui ajan­koh­tai­ses­ta tur­val­li­suus­ti­lan­tees­ta Lapin yli­opis­tol­la

28.11.2022 20:30 5
Tilaajille
Arktinen aluekin kärsii sodasta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyyssijana – Arktinen keskus teki valtioneuvostolle selvityksen Suomen uudesta roolista

Ark­ti­nen aluekin kärsii so­das­ta, vaikka sitä on pidetty rauhan tyys­si­ja­na – Ark­ti­nen keskus teki val­tio­neu­vos­tol­le sel­vi­tyk­sen Suomen uudesta roo­lis­ta

12.10.2022 06:00
Tilaajille
Suomalaistutkija: Kauhuskenaario on toteutumassa – Trumpin uhkauksella on kovat seuraukset, vaikka ääntenlasku etenee käsikirjoituksen mukaan

Suo­ma­lais­tut­ki­ja: Kau­hu­ske­naa­rio on to­teu­tu­mas­sa – Trumpin uh­kauk­sel­la on kovat seu­rauk­set, vaikka ään­ten­las­ku etenee kä­si­kir­joi­tuk­sen mukaan

04.11.2020 14:21 2