Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

some
Närkästyvä nykyihminen kerää jatkuvasti kierroksia ja syyttää siitä muita
Kolumni

När­käs­ty­vä ny­ky­ih­mi­nen kerää jat­ku­vas­ti kier­rok­sia ja syyttää siitä muita

08.09.2023 07:00 1
Väärin ymmärretty incel-ilmiö on tullut jäädäkseen – Kyse ei ole vain naisia vihaavista nuorista miehistä, mutta puhetapa voi johtaa harhaan

Väärin ym­mär­ret­ty in­cel-il­miö on tullut jää­däk­seen – Kyse ei ole vain naisia vi­haa­vis­ta nuo­ris­ta mie­his­tä, mutta pu­he­ta­pa voi johtaa harhaan

16.04.2023 10:23 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­li­tii­kan te­ko­ta­pa muut­tu­nut suo­mes­sa

13.04.2023 05:43
Ammattihöpöttäjä kävi kotimaisemissa – somevaikuttaja Rosanna Kulju osaa luovia Suomen julkkisvirrassa

Am­mat­ti­hö­pöt­tä­jä kävi ko­ti­mai­se­mis­sa – so­me­vai­kut­ta­ja Rosanna Kulju osaa luovia Suomen julk­kis­vir­ras­sa

05.04.2023 18:49
Tilaajille
Minkälaisen jäljen sinä tähän maailmaan jätät?
Kolumni

Min­kä­lai­sen jäljen sinä tähän maail­maan jätät?

09.03.2023 18:47 2
Nettikiusaamisen kanssa ei pidä jäädä yksin – Someturva voi helpottaa verkossa epäasiallista käyttäytymistä kokevia

Net­ti­kiu­saa­mi­sen kanssa ei pidä jäädä yksin – So­me­tur­va voi hel­pot­taa ver­kos­sa epä­asial­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä kokevia

28.10.2022 06:00
Tilaajille
Vähemmistöt kaipaavat somekuplien tuomaa turvaa, ja Twitter-rähinät uuvuttavat sivistämisen sijasta
Kolumni

Vä­hem­mis­töt kai­paa­vat so­me­kup­lien tuomaa turvaa, ja Twit­ter-rä­hi­nät uu­vut­ta­vat si­vis­tä­mi­sen sijasta

04.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Some-kauppapaikan ylläpitäjät voivat joutua Tullin syyniin – taustalla korkeimman oikeuden ennakkopäätös

So­me-kaup­pa­pai­kan yl­lä­pi­tä­jät voivat joutua Tullin syyniin – taus­tal­la kor­keim­man oi­keu­den en­nak­ko­pää­tös

13.03.2022 15:10 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minulle Sanna on sankari

10.12.2021 21:36 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Somea pitäisi valvoa enemmän

16.08.2021 05:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten so­me­käy­tös usein louk­kaa­vaa

04.06.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Somea pitäisi valvoa enemmän

04.06.2021 05:00
Tilaajille
Lasten hengenvaaralliset TikTok-leikit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lasten hen­gen­vaa­ral­li­set Tik­Tok-lei­kit

08.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Re­vi­tään­kö vai ra­ken­ne­taan­ko?

15.02.2021 08:11
Tilaajille
Suuri määrä ihmissuhteita ei takaa onnellisuutta
Kolumni

Suuri määrä ih­mis­suh­tei­ta ei takaa on­nel­li­suut­ta

03.02.2021 09:21
Somesta tuli tärkeä työkalu nuorisotyöhön – "Tietoturvan vuoksi en kyselisi mitään superkriittisiä asioita"

Somesta tuli tärkeä työkalu nuo­ri­so­työ­hön – "Tie­to­tur­van vuoksi en ky­se­li­si mitään su­per­kriit­ti­siä asioi­ta"

04.10.2020 17:27
Tilaajille

Mies laittoi toisen miehen kuvan Ro­va­nie­mel­lä Fa­ce­book-ryh­mään ja väitti sar­ja­ku­ris­ta­jak­si – Ho­vi­oi­keus tuo­mit­si mak­sa­maan sakkoja ja kor­vauk­sia

19.01.2020 14:22
Tilaajille
Kolumni: Yksityisyydestä tuli uusi musta – todelliset ja mukavat asiat tapahtuvat kaukana somesta
Kolumni

Ko­lum­ni: Yk­si­tyi­syy­des­tä tuli uusi musta – to­del­li­set ja mukavat asiat ta­pah­tu­vat kaukana somesta

27.12.2019 08:00
Tilaajille
Pikkurangeri ja puistomestari: Petri Hautala kuljettaa taskussa työkaveria, jonka kansallispuistoseikkailut ihastuttavat somessa

Pik­ku­ran­ge­ri ja puis­to­mes­ta­ri: Petri Hautala kul­jet­taa tas­kus­sa työ­ka­ve­ria, jonka kan­sal­lis­puis­to­seik­kai­lut ihas­tut­ta­vat somessa

10.11.2019 16:46
Tilaajille