Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kesä
Lapin kesä oli tavanomaista lämpimämpi – katso, missä oli kuuminta, missä viileintä ja missä satoi eniten

Lapin kesä oli ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi – katso, missä oli kuu­min­ta, missä vii­lein­tä ja missä satoi eniten

01.09.2022 07:49 1
Tilaajille
Alkava viikko on kesäinen, lämpöä saattaa riittää vielä tulevallekin viikolle

Alkava viikko on ke­säi­nen, lämpöä saattaa riittää vielä tu­le­val­le­kin vii­kol­le

22.08.2022 07:00
Tilaajille
Onko väärin olla suorittamatta kesää?
Kolumni

Onko väärin olla suo­rit­ta­mat­ta kesää?

19.08.2022 05:30
Tilaajille
Pessimisti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stressata tulevaa talvea
Kolumni

Pes­si­mis­ti tietää, että kesä meni jo – on jo aika stres­sa­ta tulevaa talvea

09.08.2022 06:00 1
Tilaajille
Melanooma on ihosyövistä vakavin ja sen esiintyvyys on yleistynyt, mutta samalla taudin ennuste on parantunut – auringolta suojautuminen edelleen paras keino pienentää riskiä

Me­la­noo­ma on iho­syö­vis­tä vakavin ja sen esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta samalla taudin ennuste on pa­ran­tu­nut – au­rin­gol­ta suo­jau­tu­mi­nen edel­leen paras keino pie­nen­tää riskiä

09.08.2022 06:00
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Taivutus

Viikon ke­sä­fo­to: Tai­vu­tus

04.08.2022 15:06
Tilaajille
Päiväkirja: Pyöräilyä siellä sun täällä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Pyö­räi­lyä siellä sun täällä

03.08.2022 05:00
Tilaajille
Poliisin tehtävämäärät palaamassa koronaa edeltävälle tasolle – kesä sujunut poliisin näkökulmasta Lapissa tavanomaisesti

Po­lii­sin teh­tä­vä­mää­rät pa­laa­mas­sa koronaa edel­tä­väl­le tasolle – kesä sujunut po­lii­sin nä­kö­kul­mas­ta Lapissa ta­van­omai­ses­ti

27.07.2022 06:30
Tilaajille
Katos, grilli ja pöytätaso riittävät kesäkeittiöksi – katso kolme esimerkkiä, joista kaksi voi tehdä itse ja yhdessä on aimo annos luksusta

Katos, grilli ja pöy­tä­ta­so riit­tä­vät ke­sä­keit­tiök­si – katso kolme esi­merk­kiä, joista kaksi voi tehdä itse ja yhdessä on aimo annos luk­sus­ta

23.07.2022 06:30
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat ja hulppeiden maisemien Aawastock – Vasa kävi testaamassa kahdet ainutlaatuiset festivaalit

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat ja hulp­pei­den mai­se­mien Aa­was­tock – Vasa kävi tes­taa­mas­sa kahdet ai­nut­laa­tui­set fes­ti­vaa­lit

22.07.2022 06:00
Tilaajille
Salsatunnit ja koiraystävällisyys vetävät väkeä terasseille viileämmilläkin keleillä – koronakesän tuhat terassipaikkaa säilynyt Rovaniemen keskustassa

Sal­sa­tun­nit ja koi­ra­ys­tä­väl­li­syys vetävät väkeä te­ras­seil­le vii­leäm­mil­lä­kin ke­leil­lä – ko­ro­na­ke­sän tuhat te­ras­si­paik­kaa säi­ly­nyt Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

18.07.2022 19:30 1
Tilaajille
Lapin matkailukesää varjostaa epävarmuus – matkailuyrittäjät kilpailevat nyt ulkomaiden kanssa

Lapin mat­kai­lu­ke­sää var­jos­taa epä­var­muus – mat­kai­lu­yrit­tä­jät kil­pai­le­vat nyt ul­ko­mai­den kanssa

14.07.2022 06:30 5
Tilaajille
Päiväkirja: Kiven ja ihmisen tarkoitus – tulla heitetyksi ja heittää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiven ja ihmisen tar­koi­tus – tulla hei­te­tyk­si ja heittää

13.07.2022 06:00 1
Tilaajille
Kysyimme tutkijalta, onko hevosmuurahaisia tänä kesänä tavallista enemmän liikkeellä talojen pihoilla – "Jos näyttää, että pesä on talon rakenteissa, se on tuholaistorjunnan paikka"

Ky­syim­me tut­ki­jal­ta, onko he­vos­muu­ra­hai­sia tänä kesänä ta­val­lis­ta enemmän liik­keel­lä talojen pi­hoil­la – "Jos näyt­tää, että pesä on talon ra­ken­teis­sa, se on tu­ho­lais­tor­jun­nan paikka"

11.07.2022 14:51 1
Helle houkutteli lappilaiset rannalle ja leikkipuistoon – "Kyllä me tästä nautimme, vaikka olemmekin enemmän talvi-ihmisiä"

Helle hou­kut­te­li lap­pi­lai­set ran­nal­le ja leik­ki­puis­toon – "Kyllä me tästä nau­tim­me, vaikka olem­me­kin enemmän tal­vi-ih­mi­siä"

01.07.2022 17:07
Tilaajille
Helle jatkuu Lapissa tukalana vielä muutaman päivän ajan – Lapin kaikkien aikojen kuumin päivä koettiin yli 100 vuotta sitten

Helle jatkuu Lapissa tu­ka­la­na vielä muu­ta­man päivän ajan – Lapin kaik­kien aikojen kuumin päivä koet­tiin yli 100 vuotta sitten

01.07.2022 10:14 1
Tilaajille
Lapin Kansa keräsi asiantuntijoiden parhaat vinkit helteeltä suojautumiseen – näin pidät kotisi viileänä

Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

29.06.2022 18:15
Tilaajille
Viikon kesäfoto: Haapanan pienokaisia
Lukijalta

Viikon ke­sä­fo­to: Haa­pa­nan pie­no­kai­sia

22.06.2022 13:53
Tilaajille
Päiväkirja: Itikoiden iänikuinen ininä, ja kuinka siitä selvitään?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Iti­koi­den iän­ikui­nen ininä, ja kuinka siitä sel­vi­tään?

22.06.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Hei vaan Suomi! – Kesäisellä automatkalla olen vailla huolia
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hei vaan Suomi! – Ke­säi­sel­lä au­to­mat­kal­la olen vailla huolia

21.06.2022 05:00
Tilaajille