Kesä

"Kaikki vuo­de­na­jat voi kokea Lapin sisällä yhden päivän aikana" Ete­lä-La­pis­sa on he­la­tors­tai­na jopa 20 astetta läm­min­tä, So­dan­ky­län poh­jois­puo­lel­la sataa

12.05.2021 11:32 1
Tilaajille
Kolumni

Minulla on ikävä sadetta

12.02.2021 06:30 1
Tilaajille

Pel­los­sa us­ko­taan, että ensi kesänä korona on väis­ty­nyt ja pe­rin­tei­nen Pellon korjuu -maa­seu­tu­ta­pah­tu­ma on­nis­tuu

02.02.2021 10:10
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ensi kesänä jo hal­vem­mal­la

05.11.2020 06:07
Tilaajille

Kesä oli koko maassa ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pi – Eri­tyi­sen paljon kes­ki­ar­vo ylittyi Kes­ki-La­pis­sa

01.09.2020 14:00
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Hankin vihdoin ikiomat roksit

19.08.2020 07:00
Tilaajille
Kolumni

Unelmat sa­tu­mai­sis­ta hil­la­sois­ta saavat ihmisen unoh­ta­maan jär­jen­käy­tön.

03.08.2020 14:45
Tilaajille

Kuun­te­le Vasan pod­cast: "13-vuo­tiaa­na on ollut vii­mek­si täl­lais­ta, ja olen nyt 25" – Kesä 2020 on nuo­ril­le työ­ke­sä, te­ras­si­ke­sä tai jopa lap­suu­den kesä

31.07.2020 18:52

Lapin tans­si­la­voil­la saa tanssia jälleen - Lapin en­sim­mäi­set la­va­tans­sit Suu­kos­ken Kei­taal­la

31.07.2020 17:23 1
Tilaajille

Työt­tö­män kesä on rentoa, mutta tur­haut­ta­vaa: “Odotan todella paljon syksyä”

31.07.2020 07:00

Postin saa ke­sä­mö­kil­le­kin va­kia­sun­non si­jaan–­mää­räai­kai­nen osoit­teen­muu­tos riittää

30.07.2020 14:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Lap­suus­muis­to sau­na­vas­tan teosta mä­tä­kuus­sa

27.07.2020 15:39

Lämpö leviää Lappiin vii­kon­vaih­teek­si – Lou­nais- ja Ete­lä-La­pis­sa hi­vu­tel­laan hel­le­ra­jo­ja

16.07.2020 13:22 1
Tilaajille

Hei­nä­kuun alku on ollut koko maassa poik­keuk­sel­li­sen sa­tei­nen – monin paikoin vettä on tullut yli 10 sentin edestä

14.07.2020 13:34

Sateet väis­ty­vät ja sää läm­pe­nee koko Lapissa – hel­tei­tä voi olla vielä tulossa

13.07.2020 14:41
Tilaajille

Ui­ma­kou­lu­jen al­ka­mis­ta ei kannata jäädä odot­te­le­maan, sillä ve­si­tai­to­ja voi ope­tel­la itse ja opettaa niitä lap­sel­le – katso vinkit lapsen ui­ma­kou­luun

05.07.2020 13:51
Tilaajille

Kestä vielä ainakin kuu­kau­si – Verta imevät hyt­tys­naa­raat elävät 1-2 kuu­kaut­ta, joten vii­meis­tään elo­kuus­sa hel­pot­taa

02.07.2020 18:30
Tilaajille

Kesäkuu oli mit­taus­his­to­rian toi­sek­si läm­pi­min – eniten hel­le­päi­viä kuuteen vuo­si­kym­me­neen

01.07.2020 20:11

Kemissä riittää ta­pah­tu­mia ke­säl­lä– kau­pun­gin uusi ta­pah­tu­ma­toi­mis­to pääsee nyt to­den­teol­la vauh­tiin

28.06.2020 18:00
Tilaajille

"Kesä alkaa kun tori aukeaa" – Kaikkia Ro­va­nie­men tori ei miel­ly­tä, mutta monelle kesää ei ole ilman toria

28.06.2020 10:05
Tilaajille