Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Boreal Bioref
Kuukausi
Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaativat Boreal Biorefin osakeannin purkamista – perustajien mukaan Vataset Teollisuudelle merkityistä osakkeista on maksettu 20 947,5 euroa

Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaa­ti­vat Boreal Bio­re­fin osa­ke­an­nin pur­ka­mis­ta – pe­rus­ta­jien mukaan Vataset Teol­li­suu­del­le mer­ki­tyis­tä osak­keis­ta on mak­set­tu 20 947,5 euroa

24.11.2021 11:20 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun ra­ken­ta­jan omi­nai­suu­det puut­tu­vat

20.11.2021 05:00
Tilaajille
Sellutehdashankkeen sekavuudet puhuttivat Kemijärven valtuustossa – "Aikamoista peliä"

Sel­lu­teh­das­hank­keen se­ka­vuu­det pu­hut­ti­vat Ke­mi­jär­ven val­tuus­tos­sa – "Ai­ka­mois­ta peliä"

16.11.2021 11:00 10
Tilaajille
Kemijärven sellutehdassaaga on ollut täynnä kummallisia kiemuroita ja löyhiä lupauksia
Kolumni

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­saa­ga on ollut täynnä kum­mal­li­sia kie­mu­roi­ta ja löyhiä lu­pauk­sia

15.11.2021 20:20 10
Tilaajille
SK: Boreal Biorefin perustajat ja Silva-yhtiö harkitsevat oikeustoimia yhtiökokouksen päätösten muuttamiseksi Kemijärven sellutehdasjupakassa

SK: Boreal Bio­re­fin pe­rus­ta­jat ja Sil­va-yh­tiö har­kit­se­vat oi­keus­toi­mia yh­tiö­ko­kouk­sen pää­tös­ten muut­ta­mi­sek­si Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­ju­pa­kas­sa

15.11.2021 10:28 7
Tilaajille
Keskinäinen kiistely nakertaa Kemijärven tehdashankkeen uskottavuutta ja vaarantaa koko projektin
Pääkirjoitus

Kes­ki­näi­nen kiis­te­ly na­ker­taa Ke­mi­jär­ven teh­das­hank­keen us­kot­ta­vuut­ta ja vaa­ran­taa koko pro­jek­tin

13.11.2021 04:30 12
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiössä selvitetään tehdashankkeen rahavirtoja ja sitoumuksia – kaupungin kehitysyhtiön äänivaltaa ei käytetty torstain ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiös­sä sel­vi­te­tään teh­das­hank­keen ra­ha­vir­to­ja ja si­tou­muk­sia – kau­pun­gin ke­hi­tys­yh­tiön ää­ni­val­taa ei käy­tet­ty tors­tain yli­mää­räi­ses­sä yh­tiö­ko­kouk­ses­sa

12.11.2021 17:18 6
Tilaajille
Väittely Boreal Biorefin osapuolten kesken jatkuu: Vatasen mukaan toiminta on ollut "harrastetoimintaa", perustajakolmikko kuittaa Vatasen velkakirjoilla olleen lottokuponkiakin huonomman arvon

Väit­te­ly Boreal Bio­re­fin osa­puol­ten kesken jatkuu: Vatasen mukaan toi­min­ta on ollut "har­ras­te­toi­min­taa", pe­rus­ta­ja­kol­mik­ko kuittaa Vatasen vel­ka­kir­joil­la olleen lot­to­ku­pon­kia­kin huo­nom­man arvon

10.11.2021 14:30 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kom­ment­te­ja Vatasen väit­tä­miin Boreal Bio­re­fin teh­das­hank­kees­ta

10.11.2021 14:20 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vatanen vastaa syy­tök­siin Boreal Bio­re­fin kie­mu­rois­ta

10.11.2021 14:18 2
Tilaajille
Suuromistaja haluaa Vataset Teollisuuden sivuun Kemijärven sellutehdashankkeesta –nyt osapuolet riitelevät 145 000 euron laskusta, kun pitäisi hankkia rahat miljardi euroa maksavaan tehtaaseen

Suur­omis­ta­ja haluaa Vataset Teol­li­suu­den sivuun Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­kees­ta –nyt osa­puo­let rii­te­le­vät 145 000 euron las­kus­ta, kun pitäisi hankkia rahat mil­jar­di euroa mak­sa­vaan teh­taa­seen

09.11.2021 18:41 40
Tilaajille
Poliisi ei löytänyt rikosta Kemijärven sellutehdaskaupoista – tutkinta koski yrityssalaisuuden ja julkisrauhan rikkomista sekä yritysvakoilua

Poliisi ei löy­tä­nyt rikosta Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­kau­pois­ta – tut­kin­ta koski yri­tys­sa­lai­suu­den ja jul­kis­rau­han rik­ko­mis­ta sekä yri­tys­va­koi­lua

09.11.2021 12:52 1
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus arkailee osallistumista Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus ar­kai­lee osal­lis­tu­mis­ta Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

09.11.2021 14:41 9
Tilaajille
Vanhemmat
SK: Kemijärven selluyhtiön tilintarkastaja irtisanoutui – Vatanen ei ole maksanut osakeannista kuin osan

SK: Ke­mi­jär­ven sel­lu­yh­tiön ti­lin­tar­kas­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui – Vatanen ei ole mak­sa­nut osa­ke­an­nis­ta kuin osan

26.10.2021 10:20 12
Tilaajille
Pro Kemijärven tavoitteena on vaalia Kemijärven vesistöjä – "Kalat tulevat raikkaaseen veteen padon alapuolella, mutta eivät pääse sen yli, joten nekin saastuvat"

Pro Ke­mi­jär­ven ta­voit­tee­na on vaalia Ke­mi­jär­ven ve­sis­tö­jä – "Kalat tulevat raik­kaa­seen veteen padon ala­puo­lel­la, mutta eivät pääse sen yli, joten nekin saas­tu­vat"

22.07.2021 19:30 6
Tilaajille
Kemijärven hallitus päätti yksimielisesti, että Vataset Teollisuus oy:n vuokraa ei nosteta

Ke­mi­jär­ven hal­li­tus päätti yk­si­mie­li­ses­ti, että Vataset Teol­li­suus oy:n vuokraa ei nosteta

31.05.2021 19:17 2
Tilaajille
Boreal Biorefin tilaama putkityö ja maksamaton lasku heiluttavat Kemijärven kaupunginhallitusta

Boreal Bio­re­fin tilaama put­ki­työ ja mak­sa­ma­ton lasku hei­lut­ta­vat Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus­ta

25.05.2021 14:41 6
Tilaajille
Kemijärven tehdashankkeesta aloitetaan esitutkinta – Poliisi: "Osallisia ja nimikkeitä on lukuisia"

Ke­mi­jär­ven teh­das­hank­kees­ta aloi­te­taan esi­tut­kin­ta – Po­lii­si: "O­sal­li­sia ja ni­mik­kei­tä on lu­kui­sia"

24.05.2021 11:08 9
Tilaajille
Veitsiluodon tehtaan sulkeminen tekee tilaa Kemijärven tehtaalle, mutta kaatuuko hanke sisäpiiririitoihin?
Pääkirjoitus

Veit­si­luo­don tehtaan sul­ke­mi­nen tekee tilaa Ke­mi­jär­ven teh­taal­le, mutta kaa­tuu­ko hanke si­sä­pii­ri­rii­toi­hin?

06.05.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ta­pah­tui­ko Ke­mi­jär­vel­lä murto?

05.05.2021 14:05 2
Tilaajille