Tähtijuttu: Kan­sal­lis­puis­to kas­vat­ti Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­maa

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Boreal Bioref
Silvi Industries veti kanteensa pois käräjäoikeudesta – yhtiö vaati Vataset Teollisuudelle siirtyneiden Boreal Biorefin osakkeiden merkinnän osittaista purkamista

Silvi In­dust­ries veti kan­teen­sa pois kä­rä­jä­oi­keu­des­ta – yhtiö vaati Vataset Teol­li­suu­del­le siir­ty­nei­den Boreal Bio­re­fin osak­kei­den mer­kin­nän osit­tais­ta pur­ka­mis­ta

20.10.2022 10:28 3
Tilaajille
Kemijärven sellutehdashankkeen vetäjän Harri Vatasen toimet kiinnostavat syyttäjää ja konkurssipesää

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­keen vetäjän Harri Vatasen toimet kiin­nos­ta­vat syyt­tä­jää ja kon­kurs­si­pe­sää

03.10.2022 14:26 6
Tilaajille
Putkilasku jäi Kemijärven kaupunginhallituksen pöydälle ja Hautaniemi palautui valmisteluun

Put­ki­las­ku jäi Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pöy­däl­le ja Hau­ta­nie­mi pa­lau­tui val­mis­te­luun

22.08.2022 22:08 3
Tilaajille
KHO piti voimassa Kemijärven biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

KHO piti voi­mas­sa Ke­mi­jär­ven bio­tuo­te­teh­taal­le myön­ne­tyn ym­pä­ris­tö- ja ve­si­ta­lous­lu­van

30.06.2022 13:12 6
Tilaajille
Käräjäoikeus siirsi Boreal Biorefin omistajuudesta syntyneen riita-asian valmisteluistunnon toukokuulta syyskuulle konkurssipesän pyynnöstä

Kä­rä­jä­oi­keus siirsi Boreal Bio­re­fin omis­ta­juu­des­ta syn­ty­neen rii­ta-asian val­mis­te­luis­tun­non tou­ko­kuul­ta syys­kuul­le kon­kurs­si­pe­sän pyyn­nös­tä

24.05.2022 09:42 3
Tilaajille
Kemijärven valtuutetuista ylivoimainen enemmistö haluaa erityistilintarkastuksen Boreal Biorefin konkurssin vuoksi, valtuusto käsitteli myös Pride–liputusta

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tuis­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö haluaa eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen Boreal Bio­re­fin kon­kurs­sin vuoksi, val­tuus­to kä­sit­te­li myös Pri­de–­li­pu­tus­ta

25.04.2022 21:35 4
Tilaajille
Sellusolmun avaamiseen kaivataan avoimuutta – kemijärveläiset pitävät sellutehtaan rakennussuunnitelmaa sekavana, salailua ihmetellään

Sel­lu­sol­mun avaa­mi­seen kai­va­taan avoi­muut­ta – ke­mi­jär­ve­läi­set pitävät sel­lu­teh­taan ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa se­ka­va­na, sa­lai­lua ih­me­tel­lään

24.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Noudattaako Kemijärvi hallintosääntöään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nou­dat­taa­ko Ke­mi­jär­vi hal­lin­to­sään­töään?

22.04.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kon­kurs­si­pu­heet en­nen­ai­kai­sia

19.04.2022 20:32
Tilaajille
Boreal Biorefin konkurssipäätös ei lainvoimainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Boreal Bio­re­fin kon­kurs­si­pää­tös ei lain­voi­mai­nen

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärvellä odotetaan kärsimättömänä kaupunginjohtajalle toimitettua selvitystä kehitysyhtiön vastuista – Boreal Biorefin hallintoasiakirjat päätynevät paperinkeräykseen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan kär­si­mät­tö­mä­nä kau­pun­gin­joh­ta­jal­le toi­mi­tet­tua sel­vi­tys­tä ke­hi­tys­yh­tiön vas­tuis­ta – ­Bo­real Bio­re­fin hal­lin­to­asia­kir­jat pää­ty­ne­vät pa­pe­rin­ke­räyk­seen

13.04.2022 18:59 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miltä mais­tui­si ripaus avoi­muut­ta?

13.04.2022 05:00
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus: Boreal Bioref on asetettu konkurssiin

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus: Boreal Bioref on ase­tet­tu kon­kurs­siin

10.04.2022 14:52 8
Tilaajille
Kriisikuntauhka katosi Kemijärven yltä – koronatuet ja sairaanhoitopiirin palautukset pelastivat

Krii­si­kun­ta­uh­ka katosi Ke­mi­jär­ven yltä – ko­ro­na­tuet ja sai­raan­hoi­to­pii­rin pa­lau­tuk­set pe­las­ti­vat

29.03.2022 14:01 2
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus otti aikalisän Boreal Biorefin putkilaskuun ja selvittää omistusjärjestelyjä

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus otti ai­ka­li­sän Boreal Bio­re­fin put­ki­las­kuun ja sel­vit­tää omis­tus­jär­jes­te­ly­jä

14.03.2022 20:10 10
Tilaajille
Kemijärvellä odotetaan KHO:n päätöstä uuden sellutehtaan luvista kevään aikana

Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan KHO:n pää­tös­tä uuden sel­lu­teh­taan luvista kevään aikana

09.03.2022 11:54 7
Tilaajille
Kemijärvi hakee jatkoaikaa selvittääkseen hallinto-oikeudelle Boreal Biorefin putkilaskua

Ke­mi­jär­vi hakee jat­ko­ai­kaa sel­vit­tääk­seen hal­lin­to-oi­keu­del­le Boreal Bio­re­fin put­ki­las­kua

14.02.2022 20:50 1
Tilaajille
Kemijärvi ei osallistu Boreal Biorefin jatkoyhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vi ei osal­lis­tu Boreal Bio­re­fin jat­ko­yh­tiö­ko­kouk­seen

24.01.2022 20:04 3
Tilaajille
Kemijärvellä halua elinkeinopolitiikan päivityksiin – kaupunginhallitus pohtii maanantaina kehitysyhtiön edustajan osallistumista Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vel­lä halua elin­kei­no­po­li­tii­kan päi­vi­tyk­siin – kau­pun­gin­hal­li­tus pohtii maa­nan­tai­na ke­hi­tys­yh­tiön edus­ta­jan osal­lis­tu­mis­ta Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

21.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiö umpikujassa BB-osakkeiden vuoksi – "hallitus on pyytänyt ulkopuolisen asianajotoimiston selvittämään, mitä se itse on päättänyt"

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiö um­pi­ku­jas­sa BB-osak­kei­den vuoksi – "­hal­li­tus on pyy­tä­nyt ul­ko­puo­li­sen asian­ajo­toi­mis­ton sel­vit­tä­mään, mitä se itse on päät­tä­nyt"

20.01.2022 07:00 2
Tilaajille