Pakotteet: Suur­lii­ke­mies Boris Ro­ten­ber­gin maat Pel­ko­sen­nie­mel­lä on ta­ka­va­ri­koi­tu

Ylioppilaat: Onnea kevään uudet yliop­pi­laat! – katso Lapin Kansan ha­ku­ko­nees­ta Lapin kuntien uudet yli­op­pi­laat

Kevättulvat: Tänä vuonna Kit­ti­läs­sä ei tar­vit­se pelätä tul­va­va­hin­ko­ja, mutta joka vuosi näin ei ole ollut – ko­ko­sim­me kuvia Lapin tul­vis­ta

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Boreal Bioref
Kuukausi
Kemijärven valtuutetuista ylivoimainen enemmistö haluaa erityistilintarkastuksen Boreal Biorefin konkurssin vuoksi, valtuusto käsitteli myös Pride–liputusta

Ke­mi­jär­ven val­tuu­te­tuis­ta yli­voi­mai­nen enem­mis­tö haluaa eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tuk­sen Boreal Bio­re­fin kon­kurs­sin vuoksi, val­tuus­to kä­sit­te­li myös Pri­de–­li­pu­tus­ta

25.04.2022 21:35 4
Tilaajille
Sellusolmun avaamiseen kaivataan avoimuutta – kemijärveläiset pitävät sellutehtaan rakennussuunnitelmaa sekavana, salailua ihmetellään

Sel­lu­sol­mun avaa­mi­seen kai­va­taan avoi­muut­ta – ke­mi­jär­ve­läi­set pitävät sel­lu­teh­taan ra­ken­nus­suun­ni­tel­maa se­ka­va­na, sa­lai­lua ih­me­tel­lään

24.04.2022 18:00 6
Tilaajille
Noudattaako Kemijärvi hallintosääntöään?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nou­dat­taa­ko Ke­mi­jär­vi hal­lin­to­sään­töään?

22.04.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kon­kurs­si­pu­heet en­nen­ai­kai­sia

19.04.2022 20:32
Tilaajille
Vanhemmat
Boreal Biorefin konkurssipäätös ei lainvoimainen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Boreal Bio­re­fin kon­kurs­si­pää­tös ei lain­voi­mai­nen

14.04.2022 05:00
Tilaajille
Kemijärvellä odotetaan kärsimättömänä kaupunginjohtajalle toimitettua selvitystä kehitysyhtiön vastuista – Boreal Biorefin hallintoasiakirjat päätynevät paperinkeräykseen

Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan kär­si­mät­tö­mä­nä kau­pun­gin­joh­ta­jal­le toi­mi­tet­tua sel­vi­tys­tä ke­hi­tys­yh­tiön vas­tuis­ta – ­Bo­real Bio­re­fin hal­lin­to­asia­kir­jat pää­ty­ne­vät pa­pe­rin­ke­räyk­seen

13.04.2022 18:59 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miltä mais­tui­si ripaus avoi­muut­ta?

13.04.2022 05:00
Tilaajille
Maaseudun Tulevaisuus: Boreal Bioref on asetettu konkurssiin

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suus: Boreal Bioref on ase­tet­tu kon­kurs­siin

10.04.2022 14:52 8
Tilaajille
Kriisikuntauhka katosi Kemijärven yltä – koronatuet ja sairaanhoitopiirin palautukset pelastivat

Krii­si­kun­ta­uh­ka katosi Ke­mi­jär­ven yltä – ko­ro­na­tuet ja sai­raan­hoi­to­pii­rin pa­lau­tuk­set pe­las­ti­vat

29.03.2022 14:01 2
Tilaajille
Kemijärven kaupunginhallitus otti aikalisän Boreal Biorefin putkilaskuun ja selvittää omistusjärjestelyjä

Ke­mi­jär­ven kau­pun­gin­hal­li­tus otti ai­ka­li­sän Boreal Bio­re­fin put­ki­las­kuun ja sel­vit­tää omis­tus­jär­jes­te­ly­jä

14.03.2022 20:10 10
Tilaajille
Kemijärvellä odotetaan KHO:n päätöstä uuden sellutehtaan luvista kevään aikana

Ke­mi­jär­vel­lä odo­te­taan KHO:n pää­tös­tä uuden sel­lu­teh­taan luvista kevään aikana

09.03.2022 11:54 7
Tilaajille
Kemijärvi hakee jatkoaikaa selvittääkseen hallinto-oikeudelle Boreal Biorefin putkilaskua

Ke­mi­jär­vi hakee jat­ko­ai­kaa sel­vit­tääk­seen hal­lin­to-oi­keu­del­le Boreal Bio­re­fin put­ki­las­kua

14.02.2022 20:50 1
Tilaajille
Kemijärvi ei osallistu Boreal Biorefin jatkoyhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vi ei osal­lis­tu Boreal Bio­re­fin jat­ko­yh­tiö­ko­kouk­seen

24.01.2022 20:04 3
Tilaajille
Kemijärvellä halua elinkeinopolitiikan päivityksiin – kaupunginhallitus pohtii maanantaina kehitysyhtiön edustajan osallistumista Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vel­lä halua elin­kei­no­po­li­tii­kan päi­vi­tyk­siin – kau­pun­gin­hal­li­tus pohtii maa­nan­tai­na ke­hi­tys­yh­tiön edus­ta­jan osal­lis­tu­mis­ta Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

21.01.2022 20:00 2
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiö umpikujassa BB-osakkeiden vuoksi – "hallitus on pyytänyt ulkopuolisen asianajotoimiston selvittämään, mitä se itse on päättänyt"

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiö um­pi­ku­jas­sa BB-osak­kei­den vuoksi – "­hal­li­tus on pyy­tä­nyt ul­ko­puo­li­sen asian­ajo­toi­mis­ton sel­vit­tä­mään, mitä se itse on päät­tä­nyt"

20.01.2022 07:00 2
Tilaajille
Väärää tietoa Boreal Biorefin osakemaksuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väärää tietoa Boreal Bio­re­fin osa­ke­mak­suis­ta

04.01.2022 14:21 5
Tilaajille
Vataset Teollisuus oy:n merkitsemät Boreal Biorefin osakkeet on maksettu – yhtiö lunasti uudet osakkeet 165 755 eurolla

Vataset Teol­li­suus oy:n mer­kit­se­mät Boreal Bio­re­fin osak­keet on mak­set­tu – yhtiö lunasti uudet osak­keet 165 755 eurolla

03.01.2022 21:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­luo­tet­ta­va so­pi­mus­kump­pa­ni

31.12.2021 05:00 7
Tilaajille
Kemijärvi ei osallistu Boreal Biorefin yhtiökokoukseen

Ke­mi­jär­vi ei osal­lis­tu Boreal Bio­re­fin yh­tiö­ko­kouk­seen

20.12.2021 20:50 5
Tilaajille
Boreal Biorefin osakkeiden rekisteröintikiista käräjäoikeuteen – luxemburgilaisyhtiö vaatii merkintähintaa liki 58 000 osakkeesta

Boreal Bio­re­fin osak­kei­den re­kis­te­röin­ti­kiis­ta kä­rä­jä­oi­keu­teen – lu­xem­bur­gi­lais­yh­tiö vaatii mer­kin­tä­hin­taa liki 58 000 osak­kees­ta

30.11.2021 11:26 7
Tilaajille