PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Kemijärven sellutehdashanke
Kuukausi
Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaativat Boreal Biorefin osakeannin purkamista – perustajien mukaan Vataset Teollisuudelle merkityistä osakkeista on maksettu 20 947,5 euroa

Heikki Nivala ja Timo E. Korva vaa­ti­vat Boreal Bio­re­fin osa­ke­an­nin pur­ka­mis­ta – pe­rus­ta­jien mukaan Vataset Teol­li­suu­del­le mer­ki­tyis­tä osak­keis­ta on mak­set­tu 20 947,5 euroa

24.11.2021 11:20 9
Tilaajille
Sellutehdashankkeen sekavuudet puhuttivat Kemijärven valtuustossa – "Aikamoista peliä"

Sel­lu­teh­das­hank­keen se­ka­vuu­det pu­hut­ti­vat Ke­mi­jär­ven val­tuus­tos­sa – "Ai­ka­mois­ta peliä"

16.11.2021 11:00 10
Tilaajille
Kemijärven sellutehdassaaga on ollut täynnä kummallisia kiemuroita ja löyhiä lupauksia
Kolumni

Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­saa­ga on ollut täynnä kum­mal­li­sia kie­mu­roi­ta ja löyhiä lu­pauk­sia

15.11.2021 20:20 10
Tilaajille
SK: Boreal Biorefin perustajat ja Silva-yhtiö harkitsevat oikeustoimia yhtiökokouksen päätösten muuttamiseksi Kemijärven sellutehdasjupakassa

SK: Boreal Bio­re­fin pe­rus­ta­jat ja Sil­va-yh­tiö har­kit­se­vat oi­keus­toi­mia yh­tiö­ko­kouk­sen pää­tös­ten muut­ta­mi­sek­si Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­ju­pa­kas­sa

15.11.2021 10:28 7
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiössä selvitetään tehdashankkeen rahavirtoja ja sitoumuksia – kaupungin kehitysyhtiön äänivaltaa ei käytetty torstain ylimääräisessä yhtiökokouksessa

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiös­sä sel­vi­te­tään teh­das­hank­keen ra­ha­vir­to­ja ja si­tou­muk­sia – kau­pun­gin ke­hi­tys­yh­tiön ää­ni­val­taa ei käy­tet­ty tors­tain yli­mää­räi­ses­sä yh­tiö­ko­kouk­ses­sa

12.11.2021 17:18 6
Tilaajille
Väittely Boreal Biorefin osapuolten kesken jatkuu: Vatasen mukaan toiminta on ollut "harrastetoimintaa", perustajakolmikko kuittaa Vatasen velkakirjoilla olleen lottokuponkiakin huonomman arvon

Väit­te­ly Boreal Bio­re­fin osa­puol­ten kesken jatkuu: Vatasen mukaan toi­min­ta on ollut "har­ras­te­toi­min­taa", pe­rus­ta­ja­kol­mik­ko kuittaa Vatasen vel­ka­kir­joil­la olleen lot­to­ku­pon­kia­kin huo­nom­man arvon

10.11.2021 14:30 8
Tilaajille
Suuromistaja haluaa Vataset Teollisuuden sivuun Kemijärven sellutehdashankkeesta –nyt osapuolet riitelevät 145 000 euron laskusta, kun pitäisi hankkia rahat miljardi euroa maksavaan tehtaaseen

Suur­omis­ta­ja haluaa Vataset Teol­li­suu­den sivuun Ke­mi­jär­ven sel­lu­teh­das­hank­kees­ta –nyt osa­puo­let rii­te­le­vät 145 000 euron las­kus­ta, kun pitäisi hankkia rahat mil­jar­di euroa mak­sa­vaan teh­taa­seen

09.11.2021 18:41 40
Tilaajille
Kemijärven kehitysyhtiössä selvitetään sellutehdaskuviota

Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiös­sä sel­vi­te­tään sel­lu­teh­das­ku­vio­ta

04.11.2021 16:50 5
Tilaajille
Vanhemmat
Sellutehdashankkeen poliisitutkinta valmistuu lähiviikkoina – Kemijärven kehitysyhtiössä halutaan selvittää sopimukset, sidokset ja vastuut

Sel­lu­teh­das­hank­keen po­lii­si­tut­kin­ta val­mis­tuu lä­hi­viik­koi­na – Ke­mi­jär­ven ke­hi­tys­yh­tiös­sä ha­lu­taan sel­vit­tää so­pi­muk­set, si­dok­set ja vastuut

22.10.2021 17:21 10
Tilaajille